Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 50

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3880 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr 23/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3646 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr 19/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3645 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr 15/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3644 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr 14/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
2019 728 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr 2/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2019.
2018 7906 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr 13/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr 9/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 5 marca 2013 r.
2018 7905 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr 12/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 4742 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr 11 / 2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4741 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr 10/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2018 2713 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr 6/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 21/2017 Zgromadzenia Związku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2018.
2017 9134 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr 23/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 2/2017 Zgromadzenia Związku z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2017
2017 9133 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr 21/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu (plan finansowy) Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2018
2017 4480 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr 14/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 2/2017 Zgromadzenia Związku z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2017.
2017 2030 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr 6/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 1982 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr 8/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1981 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr 7/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
2017 372 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr 2/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „GospodarkaKomunalna” na rok 2017.
2017 371 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr 20/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 2/2016 Zgromadzenia Związku z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2016.
2016 7425 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr 18 / 2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7424 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr 17 / 2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 5896 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr 16/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 2/2016 Zgromadzenia Związku z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2016.
2016 3905 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr 13 / 2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 3904 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr 12 / 2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2298 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr 9/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/2016 Zgromadzenia Związku z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2016 2297 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr 8/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 5/2016 Zgromadzenia Związku z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1918 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr 2/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2016
2016 1328 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 7/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1327 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 6/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 1326 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 5/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 8548 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr 23/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 23/2014 Zgromadzenia Związku z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2015.
2015 3892 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr 20 / 2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3891 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr 19 / 2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
2015 3213 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr 16/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 15 maja 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3212 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr 15/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 15 maja 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
2015 1792 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr 14/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2015
2015 1791 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr 13/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany w uchwale Nr 23/2014 Zgromadzenia Związku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2015
2015 208 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr 23/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2015
2014 6621 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr 20/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4/2014 Zgromadzenia Związku z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2014
2014 4533 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr 16/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
2014 3913 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 15/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4/2014 Zgromadzenia Związku z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2014
2014 2935 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 12/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4/2014 Zgromadzenia Związku z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2014
2014 2934 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 8/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4/2014 Zgromadzenia Związku z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2014
2013 7471 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 34/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7470 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 33/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6218 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 29/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3744 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 23/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 15 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 3608 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr 20/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3607 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr 19/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności, dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 3606 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr 18/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 3605 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr 21/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi