Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 51

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2950 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr III/11/19 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 2949 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr I/5/19 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa
2018 7327 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XV/57/18 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 7326 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XV/56/18 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno”
2017 8633 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XI/44/17 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 listopada 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2018
2017 8179 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XI/47/17 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno przedstawionych przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o.
2017 1913 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr IX/37/17 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Olesno – wniosek przedstawiony przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleśnie.
2017 1912 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr IX/38/17 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie obejmującym wieś Brnik – przysiółek Wola, wieś Laskówka Chorąska – przysiółek Łazy, miejscowość Żabno w obrębie ulic Tarnowskiej, Dolnej i Szkotnik przedstawionych przez Gminną Spółkę Komunalną Lisia Góra Sp. z o.o.
2017 1911 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr IX/40/17 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.
2017 1910 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr IX/39/17 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Pasieka Otfinowska gmina Żabno przedstawionych przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach
2017 1909 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr IX/35/17 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
2016 7362 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/34/16 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno przedstawionych przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o.
2016 7361 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/31/16 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na rok 2017
2016 2003 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/27/16 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin: Dąbrowa Tarnowska, Olesno, Żabno przedstawionych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.
2016 2002 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/26/16 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie obejmującym wieś Brnik – przysiółek Wola, wieś Laskówka Chorąska – przysiółek Łazy, miejscowość Żabno w obrębie ulic Tarnowskiej, Dolnej i Szkotnik przedstawionych przez Gminną Spółkę Komunalną Lisia Góra Sp. z o.o.
2016 2001 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/25/16 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Olesno – wniosek przedstawiony przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleśnie.
2016 2000 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/23/16 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2015 8160 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr V/21/15 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żabno przedstawionych przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o.
2015 8159 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr V/18/15 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR V/18/15 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej na rok 2016 z dnia 4 grudnia 2015 roku
2015 1698 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr I/6/14 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 1697 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr II/12/15 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1440 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr II/8/15 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Olesno – wniosek przedstawiony przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleśnie
2015 1439 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr II/11/15 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie obejmującym wieś Brnik – przysiółek Wola, wieś Laskówka Chorąska – przysiółek Łazy, miejscowość Żabno w obrębie ulic Tarnowskiej, Dolnej i Szkotnik przedstawionych przez Gminną Spółkę Komunalną Lisia Góra Sp. z o.o.
2015 1438 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr II/10/15 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 marca 2015r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.
2015 1437 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr II/9/15 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Pasieka Otfinowska Gmina Żabno przedstawionych przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach
2014 2951 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XV/58/14 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2256 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/57/14 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska obejmujący wieś Brnik – przysiółek Wola, wieś Laskówka Chorąska – przysiółek Łazy przedstawionych przez Gminną Spółkę Komunalną Lisia Góra Sp. z o.o.
2014 2255 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/56/14 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin: Dąbrowa Tarnowska, Olesno, Żabno przedstawionych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.
2014 2254 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/55/14 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Pasieka Otfinowska Gmina Żabno przedstawionych przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach
2014 2253 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/54/14 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Olesno – wniosek przedstawiony przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleśnie
2014 272 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/50/13 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok
2013 7472 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/49/13 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno przedstawionych przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o.
2013 3029 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/44/13 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
2013 3028 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/43/13 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej  Sp. z o.o.
2013 3027 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/42/13 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Pasieka Otfinowska Gmina Żabno przedstawionych przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów  w Wietrzychowicach
2013 3026 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/41/13 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Olesno – wniosek przedstawiony przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  w Oleśnie.
2013 915 2013-01-23 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XI /38/12 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 19 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DO SPRAW WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
2013 871 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XI/37/12 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno przedstawionych przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o.
2012 1993 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr IX/31/12 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Pasieka Otfinowska Gmina Żabno przedstawionych przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach
2012 1979 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr IX/32/12 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 marca 2012r. Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2012 1978 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr IX/30/12 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 marca 2012r. Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin: Dąbrowa Tarnowska, Olesno, Żabno przedstawionych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.
2012 1977 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr IX/29/12 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 marca 2012r. Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Olesno – wniosek przedstawiony przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleśnie.
2012 426 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr VIII/26/11 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2011r. uchwała budżetowa
2012 150 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr VII / 23 /11 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno przedstawionych przez Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o.
2011 1844 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr III/13/11 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin: Dąbrowa Tarnowska, Olesno, Żabno przedstawionych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.
2011 1845 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr III/14/11 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie na terenie miejscowości Pasieka Otfinowska Gmina Żabno przedstawionych przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach.
2011 1846 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr III/17/11 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2011r. w sprawie przedłużenia dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Olesno – wniosek przedstawiony przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleśnie.
2011 1513 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr II/6/11 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin: Dąbrowa Tarnowska, Olesno, Żabno przedstawionych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.
2011 1514 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr II/7/11 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Pasieka Otfinowska Gmina Żabno przedstawionych przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach
2011 1412 2011-04-07 Budżet Budżet nr II / 9 /11 BUDŻETOWA Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 lutego 2011r.
2011 1418 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr III/15/11 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Związku na rok 2011