Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 8116 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr 71/XXV/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej ZGZG na 2018 rok
2018 5954 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 69/XXIV/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 26 czerwca 2018 r. Uchwała Nr 69/XXIV/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 26 czerwca 2018 roku
2018 1807 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr 66/XXIII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 26 lutego 2018 r. Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej
2018 1596 2018-03-06 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 62/XXII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 30 stycznia 2018 r. Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej NA ROK 2018
2018 785 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr 61/XXI/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 21 grudnia 2017 r. Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiego Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiego w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej (w formie refundacji) na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przy udziale środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe - SPR
2014 3872 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 44/XIV/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 30 maja 2014r. Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na 2014 r.
2014 3871 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 41/XIII/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 30 stycznia 2014r. uchwała budżetowa
2012 4616 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr 21/VII/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiego z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na 2012 rok
2011 4070 2011-09-12 Budżet Budżet nr 1/I/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiego z dnia 28 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na rok 2011
2011 4085 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 10/II/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na 2011 r.