Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 2794 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 14/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 14/2012 Zgromadzenia Związku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na rok 2013.
2013 2419 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr 8/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2418 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr 7/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2417 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr 6/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2416 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr 5/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 2415 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr 4/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
2013 2414 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr 9/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie podziału obszaru Związku na sektory
2013 1742 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 14/2012 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu (planu finansowego)Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie na rok 2013
2012 5683 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 11/2012 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 5 października 2012r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 25/2011 Zgromadzenia Zwiazku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na rok 2012.
2012 3308 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr 7/2012 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 18 maja 2012r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 25/2011 Zgromadzenia Zwiazku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na rok 2012.
2012 416 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr 25/2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na rok 2012.
2011 1965 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr 17/2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 11/2011 Zgromadzenia Związku z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na rok 2011.
2011 1167 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr 16/2010 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 2/2010 Zgromadzenia Związku z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na rok 2010.
2011 1166 2011-03-24 Budżet Budżet nr 11/2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na rok 2011.
2011 1169 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr 15/2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 11/2011 Zgromadzenia Związku z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na rok 2011.
2011 1168 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr 17/2010 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 2/2010 Zgromadzenia Związku z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na rok 2010.
2010 2387 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr 6/2010 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 13 maja 2010r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 2/2010 Zgromadzenia Związku z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie na rok 2010
2010 1482 2010-05-13 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr 2/2010 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie: budżetu (planu finansowego) Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie na rok 2010.