Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 363

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6187 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr 1574/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie aktualizacji wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2019 5856 2019-08-09 Porozumienie Porozumienie Nr V/52/KZ/1878/19 Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Dożynki Województwa Małopolskiego 2019”
2019 5855 2019-08-09 Porozumienie Porozumienie Nr V/53/KZ/1879/19 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Zakliczyn realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Dożynki Województwa Małopolskiego 2019"
2019 5612 2019-07-24 Aneks Aneks Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. do porozumienia nr X/21/TK/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. dotyczącego zadania p.n.: „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”,
2019 3664 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr 641/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2018 8104 2018-12-04 Aneks Aneks Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 października 2018 r. do porozumienia Nr X/21/TK/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. dotyczącego zadania p.n.: „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”
2018 7722 2018-11-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wykonania zadania polegającego na wypłacie części dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników magazynów przeciwpowodziowych przejętych z dniem 1 stycznia 2018 roku
2018 7678 2018-11-13 Aneks Aneks Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. do porozumienia z dnia 30.10.2017 r., Nr X/220/ZDW/17 w sprawie powierzenia Gminie Skawina wykonania zadania p.n.: „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 – etap I – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 odc. 020 od km 1+795,00 do km 2+119,00 w miejscowości Gołuchowice”
2018 7639 2018-11-09 Komunikat Komunikat Nr TK/1/2018 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego „Transport i Komunikacja”
2018 7072 2018-10-24 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 11.07.2017 r. Nr X/84/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Zielonki wykonania zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w zakresie budowy chodnika z elementami odwodnienia"
2018 7071 2018-10-24 Aneks Aneks Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2018 r. do porozumienia z dnia 30.10.2017 r. Nr X/220/ZDW/17 w sprawie powierzenia Gminie Skawina wykonania zadania pn. "Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 - etap I Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 odc. 020 od km 1+795,00 do km 2+119,00 w miejscowości Gołuchowice"
2018 7070 2018-10-24 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 maja 2018 r. do porozumienia Nr X/21/TK/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. dotyczącego zadania pn." Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 - odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu"
2018 7069 2018-10-24 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. do porozumienia nr X/21/TK/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. dotyczącego zadania pn. "Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 - odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu"
2018 7068 2018-10-24 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Łużna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. do porozumienie z dnia 27.04.2017 r. Nr X/38/TK/17 w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn.: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 977 Tarnów - granica państwa w m. Łużna - etap I"
2018 3437 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr 687/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2018 2797 2018-04-06 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 11.07.2017 r., Nr X/85/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Zielonki wykonania zadania p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w zakresie budowy chodnika z elementami odwodnienia w m. Trojanowice, Januszowice i Przybysławice – etap II”
2018 2796 2018-04-06 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 12.04.2017 r., Nr X/24/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Sucha Beskidzka wykonania zadania pn. „Zmiana organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 946 odc. 060 km 0+000 z ul. Turystyczna i Zasypnica w Suchej Beskidzkiej”
2018 2795 2018-04-06 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 06.04.2017 r., Nr X/26/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Lisia Góra wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika nr 984 na odcinku 020 w km 0+000,00 – 0+130,00”
2018 2794 2018-04-06 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 30.10.2017 r., Nr X/220/ZDW/17 w sprawie powierzenia Gminie Skawina wykonania zadania p.n.: „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 – etap I – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 odc. 020 od km 1+795,00 do km 2+119,00 w miejscowości Gołuchowice”
2018 2793 2018-04-06 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 30.10.2017 r., Nr X/220/ZDW/17 w sprawie powierzenia Gminie Skawina wykonania zadania p.n.: „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 – etap I – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 odc. 020 od km 1+795,00 do km 2+119,00 w miejscowości Gołuchowice”
2018 2792 2018-04-06 Porozumienie Porozumienie Nr X/220/ZDW/17 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Skawina zadania pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 – etap I – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 odc. 020 od km 1+795,00 do km 2+119,00 w miejscowości Gołuchowice”
2018 2791 2018-04-06 Porozumienie Porozumienie Nr X/119/TK/17 Burmistrza Bobowej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Bobowa zadania pn.„Przebudowa pobocza na chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 981 Zborowice- Grybów- Krzyżówka - Krynica odc.030 km 1+216-1+487 w m. Bobowa”
2018 2790 2018-04-06 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Bobowej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. do porozumienia z dnia 25.07.2017 r., Nr X/119/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Bobowa wykonania zadania p.n.: „Przebudowa pobocza na chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 981 Zborowice- Grybów- Krzyżówka - Krynica odc.030 km 1+216-1+487 w m. Bobowa”
2018 2655 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 11.07.2017 r., Nr X/84/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Zielonki wykonania zadania p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w zakresie budowy chodnika z elementami odwodnienia”
2018 2654 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 05.05.2017 r., Nr X/46/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Wieliczka wykonania zadania pn. „Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce - Wieliczka – etap I”
2018 2653 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 25.04.2017 r., Nr X/66/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Dobczyce wykonania zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 967 na odc. 070 km 0+750 -1+781,07 w Dobczycach ul. Myślenicka – etap I”
2018 2652 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 września 2017 r. do porozumienia z dnia 25.04.2017 r., Nr X/66/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Dobczyce wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu DW 967 na odc. 070 km 0+750 - 1+781,07 w Dobczycach ul. Myślenicka – etap I”
2018 2651 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Biecza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 27.04.2017 r., Nr X/37/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Biecz wykonania zadania pn. „Budowa chodników w ciągu DW 980 Racławice odc. 130 km 2+607 - 3+167 oraz w m. Rożnowice odc. 130 w km 0+456 - 0+838 - etap II”
2018 2650 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Biecza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 27.04.2017 r., Nr X/37/TK/17 w sprawie powierzenia Gmina Biecz wykonania zadania pn. „Budowa chodników w ciągu DW 980 Racławice odc. 130 km 2+607 - 3+167 oraz w m. Rożnowice odc. 130 w km 0+456 - 0+838 - etap II”
2018 2649 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Biecza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 08.08.2017 r., Nr X/121/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Biecz wykonania zadania pn. „Budowa chodników w ciągu DW 980 Jurków - Biecz w m. Biecz odc. 140 w km 0+500 - 0+970, Racławice odc. 130 km 2+607 - 3+167 oraz w m. Rożnowice odc. 130 w km 0+456 - 0+838 - etap III”
2018 2648 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 3 Burmistrza Gminy Alwernia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 04.05.2017 r., Nr X/63/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Alwernia wykonania zadania p.n.: „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Poręba Żegoty poprzez przebudowę chodnika wzdłuż DW 780”
2018 2647 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Gminy Alwernia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 października 2017 r. do porozumienia z dnia 04.05.2017 r., Nr X/63/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Alwernia wykonania zadania p.n.: „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Poręba Żegoty poprzez przebudowę chodnika wzdłuż DW 780”
2018 1390 2018-02-26 Porozumienie Porozumienie Nr V/244/TS/3649/17 Wójta Gminy Liszki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. Powierzenie Gminie Liszki realizacji zadania własnego dotyczącego działań z zakresu rozwoju potencjału turystycznego Województwa poprzez utrzymanie jednostki pływającej oraz zapewnienie przeprawy na Wiśle pomiędzy Piekarami a Tyńcem w 2018 roku
2018 1387 2018-02-26 Porozumienie Porozumienie Nr X/50/TK/17 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Kęty zadania pn. „Wykonanie nakładki na ścieżce pieszo - rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948”
2018 1386 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 27.02.2017 r., Nr X/15/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Wolbrom wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w m. Zarzecze wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 783-etap II”
2018 1385 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 19.06.2017 r., Nr X/80/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Wierzchosławice wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem, poszerzeniem jezdni oraz budową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 na działkach nr 222/2, 223/3, 230/3, 230/5 231/1 231/2 242  m. Wierzchosławice”
2018 1384 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Tuchowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 24.04.2017 r., Nr X/28/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Tuchów wykonania zadania pn. „Budowa chodników w ciągu DW 977 o łącznej dł. 460 mb w m. Dąbrówka Tuchowska, Tuchów”
2018 1383 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Sułoszowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/42/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Sułoszowa wykonania zadania pn. „Przebudowa DW 773 polegająca na budowie chodnika oraz budowie przejścia dla pieszych w m. Sułoszowa, obręb geodezyjny Sułoszowa II na działce 1243”
2018 1382 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Gminy Słomniki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 23.05.2017 r., Nr X/49/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Słomniki wykonania zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Wesoła i Miłocice - etap I”
2018 1381 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Słomniki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. do porozumienia X/138/ZDW/17 z dnia 4.10.2017 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Słomniki dotyczącego powierzenia do realizacji Gminie Słomniki zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w miejscowości Waganowice”
2018 1380 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 26.04.2017 r., Nr X/30/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Skała wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze wojewódzkiej 773 w m. Nowa Wieś – etap III”
2018 1379 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2017 r. do porozumienia z dnia 26.04.2017 r., Nr X/30/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Skała wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze wojewódzkiej 773 w m. Nowa Wieś – etap III”
2018 1378 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Lipnica Murowana; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 25.07.2017 r., Nr X/114/TK/17 w sprawie powierzenia Gmina Lipnica Murowana wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na wykonaniu ciągu pieszo - rowerowego z kanalizacją deszczową w Lipnicy Murowanej i Lipnicy Górnej przy DW 966 Wieliczka - Tymowa str. lewa odc. 200 km 0+216 - odc. 210 km 0+829 wraz z przebudowa zatok autobusowych wraz z ich oświetleniem oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej - etap I”
2018 1377 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Koniusza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 05.09.2017 r., Nr X/31/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Koniusza wykonania zadania pn. „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowo opadowej we wsi Piotrkowice Małe przy DW 775 w G. Koniusza na odc. ref. 050 od km 1+000,00 do km 1+969,50 na działkach nr 357, 358 obręb 0017 Piotrkowice Małe jed. ewid. Koniusza - etap I”
2018 1376 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Koniusza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 05.09.2017 r., Nr X/31/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Koniusza wykonania zadania pn. „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowo opadowej we wsi Piotrkowice Małe przy DW 775 w G. Koniusza na odc. ref. 050 od km 1+000,00 do km 1+969,50 na działkach nr 357, 358 obręb 0017 Piotrkowice Małe jed. ewid. Koniusza - etap I”
2018 1375 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. porozumienia z dnia 29.06.2017 r., Nr X/51/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 na odc. 030 km 3+839,00 - 4+631,00, odc. 050 km 0+003,20 - 0+584,00”
2018 1374 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Gorlice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 lipca 2017 r. do porozumienia z dnia 21.04.2017 r., Nr X/44/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Gorlice wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w Zagórzanach - dwóch odcinków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 979 w km odc. 010 km 0+982 - 1+402 oraz odc. 010 km 4+399 - 4+840, odc. 020 km 0+000 - 0+863 w m. Zagórzany - etap II”
2018 1373 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 3 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/48/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Tarnów wykonania zadania p.n.: „Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977”
2018 749 2018-01-24 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami
2018 675 2018-01-19 Porozumienie Porozumienie Nr X/30/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Skała zadania pn.„Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze wojewódzkiej 773 w m. Nowa Wieś - etap III”
2018 634 2018-01-18 Porozumienie Porozumienie Nr WZT-III.8060.28.2017 Zarządu Województwa Małopolskiego; Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
2018 595 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Zawoja; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 września 2017 r. do porozumienia z dnia 10.04.2017 r., Nr X/25/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Zawoja wykonania zadania p.n.: Budowa zatok autobusowych w ciągu DW 957 odc. 070 km 0+775 str. lewa i km 0+845 str. prawa w m. Zawoja i odc. 010 km 3+600 str. prawa w m. Skawica oraz budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej przy DW 957 na odc. Zawoja szkoła - Zawoja kładka Burdele - od km 2+199,9 - 2+380,1 odc. 060 – etap I”
2018 594 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Zawoja; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 r. do porozumienia z dnia 10.04. 2017 r., Nr X/25/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Zawoja wykonania zadania p.n.: „Budowa zatok autobusowych w ciągu DW 957 odc. 070 km 0+775 str. lewa i km 0+845 str. prawa w m. Zawoja i odc. 010 km 3+600 str. prawa w m. Skawica oraz budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej przy DW 957 na odc. Zawoja szkoła - Zawoja kładka Burdele - od km 2+199,9 - 2+500,1 odc. 060”
2018 593 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Łużna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 października 2017 r. do porozumienia z dnia 27.04.2017 r., Nr X/38/TK/17 w sprawie powierzenia Gmina Łużna wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 977 Tarnów- granica państwa w m. Łużna – etap I”
2018 592 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Biskupice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/64/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Biskupice wykonania zadania p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 w zakresie budowa chodnika wraz z odwodnieniem, remontem zjazdów i budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tomaszkowice gmina Biskupice, odc. 010 km 1+862,30 - 2+090,00 i odc. 020 km 0+000,00 - 0+021,30”
2018 591 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 05.05.2017 r., Nr X/45/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Wieliczka wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 010 od km 1+734,00 do km 1+865,00 str. prawa w Lednicy Górnej”
2018 590 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2017 r. do porozumienia z dnia 05.05.2017 r., Nr X/46/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Wieliczka wykonania zadania p.n.: „Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka - Dobczyce - Wieliczka - etap I”
2018 589 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Sułkowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/32/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Sułkowice wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika i zatoki autobusowej po str. lewej DW 956 w km 5+950,00 - 6+072,4 odc. 070, budowa chodnika i zatoki po str. prawej DW 956 w km 6+006,60 do 6+115,6 odc. 070; budowa kanalizacji deszczowej o dł. 103 mb po str. prawej DW 956 w km 6+008,45 -6+112,4 odc. 070, rozbudowa zjazdu indywidualnego w km 6+065,60 DW 956, budowa umocnienia rowu przydrożnego po str. prawej DW 956 w km 6+112,4 - 6+122,4 odc. 070 w ramach rozbudowy DW na działkach nr ewid.: 1205, 2966, 2898, 2895 ,2894, 2893, 2888, 2864, 2863, 2860 obr. ewid. Harbutowice jed. ewid. Sułkowice Gmina”
2018 588 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Słomniki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2017 r. do porozumienia z dnia 23.05.2017 r., Nr X/49/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Słomniki wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Wesoła i Miłocice – etap I”
2018 587 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2017 r. do porozumienia z dnia 10.05.2017 r., Nr X/76/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Skawina wykonania zadania p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 w m. Rzozów”
2018 586 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/54/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Niepołomice wykonania zadania p.n.: „Modernizacja DW 964 polegająca na wykonaniu remontu i budowy chodnika na odcinkach ref. :odc. 320 km 3+755 - 4+606 str. prawa, odc. 370 km 0+033 - 0+088 str. lewa”
2018 585 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Iwanowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 września 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/52/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Iwanowice wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu DW 773 od km 0+457,5 – 0+911 odc.150 w m. Poskwitów o długości ok.455 mb – etap II”
2018 584 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Grybów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 25.04.2017r., Nr X/33/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Grybów wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu DW 981 relacji Zborowice - Grybów - Krzyżówka - Krynica , odcinek 100 km 3+070 - 3+214 - na działkach ewidencyjnych nr 427,922/2 w m. Kąclowa, jed. ewid. Grybów”
2018 583 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Bobowej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 04.05.2017 r., Nr X/39/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Bobowa wykonania zadania p.n.: „Przebudowa pobocza na chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 981 Zborowice- Grybów- Krzyżówka - Krynica odc.030 km 0+960 -1+487 w m. Bobowa - etap I”
2018 582 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Alwernia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 04.05.2017 r., Nr X/62/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Alwernia wykonania zadania p.n.: „Przebudowa DW 780 w m. Brodła - ul. Galicyjska na odc. 110 od km 0+078,42 - 0+426,68 w zakresie budowy chodnika oraz remontu istniejących zjazdów wraz z odwodnieniem, remontu przepustu drogowego, remontu istniejącego chodnika w pasie DW na działkach 370/25,548/1,370/9,370/10,553/1 obręb Brodła jed. ewid. Alwernia”
2018 581 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Alwernia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2017 r. do porozumienia z dnia 04.05.2017 r., Nr X/63/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Alwernia wykonania zadania p.n.: „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Poręba Żegoty poprzez przebudowę chodnika wzdłuż DW 780”
2018 580 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 27.02.2017 r., Nr X/14/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Wolbrom wykonania zadania p.n.: „Budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 794 w m. Chełm kolonia Grabie”
2018 352 2018-01-11 Porozumienie Porozumienie Nr X/21/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna zadania pn."Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”
2018 351 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 października 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/48/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Tarnów wykonania zadania p.n.: „Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977”
2018 350 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Łącko; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/47/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Łącko wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 969 Nowy Targ - Brzezna - Stary Sącz odc. 120 w km 5+300,00 - 5+707,50; km 5+838,00 - 6+205,00 str. prawa oraz odc. 120 km 5+567,00 - 5+663,50 str. lewa w m. Jazowsko - etap I”
2018 349 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 października 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/48/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Tarnów wykonania zadania p.n.: „Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977”
2018 348 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Radłowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 12.09.2017 r., Nr X/126/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Radłów wykonania zadania p.n.: „Wykonanie przejść dla pieszych w ciągu DW 975 odc. 080 km 1+300 w m. Radłów odc. 090 km 2+400 w m. Niwka oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu DW 975 odc. 090 km 1+820 w m. Niwka”
2018 347 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Racławice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 14.08.2017 r., Nr X/113/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Racławice wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 783 w Racławicach”
2018 346 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Łącko; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/47/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Łącko wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 969 Nowy Targ - Brzezna - Stary Sącz odc. 120 w km 5+300,00 - 5+707,50; km 5+838,00 - 6+205,00 str. prawa oraz odc. 120 km 5+567,00 - 5+663,50 str. lewa w m. Jazowsko - etap I”
2018 345 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Krynicy-Zdroju; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 października 2017 r. do porozumienia z dnia 09.08.2017 r., Nr X/120/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Krynica - Zdrój wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu DW 981 odc.120 w km 4+558,00 – 4+803,7 w m. Polany gm. Krynica Zdrój
2018 344 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Żegocina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 24.04.2017 r., Nr X/34/TK/17 w sprawie powierzenia Gmina Żegocina wykonania zadania p.n..: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy DW 965 w m. Łąkta Górna odc. 190 km 1+114,50 - 1+366,50 (strona prawa)”
2018 343 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. do porozumienia z dnia 20.04.2017 r., Nr X/27/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu DW 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa odc. 240 prawostronnego w km 0+003,7 - 0+336,20 oraz lewostronnego km 0+284,8 - 0+336,2 na działkach nr 5/2 w m. Borowa i nr 19/2 w m. Paleśnica gm. Zakliczyn”
2018 342 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Trzyciąż; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 października 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/40/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Trzyciąż wykonania zadania p.n.: „Przebudowa DW 794 polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Zadroże (na odc. 130 km 3+400 – 3+455)”
2018 341 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. do porozumienia z dnia 4 maja 2017 r. nr X/36/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Rzepiennik Strzyżewski wykonania zadania p.n.: “Budowa chodnika wraz odwodnieniem przy DW 980 w m. Rzepiennik Suchy w odc. 120 km 0+107,00 - 0+201,25 oraz km 0+269,75 - 0+687,00 – etap I”
2018 340 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 06.04.2017 r., Nr X/26/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Lisia Góra wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika nr 984 na odcinku 020 w km 0+000,00 – 0+130,00”
2018 339 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2017 r. do porozumienia z dnia 30.03.2017 r., Nr X/22/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Krościenko nad Dunajcem wykonania zadania p.n.: „Przebudowa pobocza na chodnika drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ - Nowy Sącz odc. 090km 1+023 - 1+927 str. lewa w m. Krościenko nad Dunajcem etap II odc. 090 km 1+023 - 1+700 (kontynuacja zadania)”
2018 338 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Gorlice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 21.04.2017 r., Nr X/43/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Gorlice wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu DW 993 relacji Gorlice - Nowy Żmigród – Dukla w m. Dominikowice odc. 020 km 0+918 - 0+997 i odc. 030 km 0+000 - 0+593 - etap I”
2018 337 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 25.04.2017 r., Nr X/35/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Ciężkowice wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 na dz. 257,259,277/1 w m. Zborowice str. prawa odc. 010 km 0+000 - 0+042,2 (DW981) odcinek 150 km 0+000 - 0+435,3 (DW 977)”
2018 336 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Babice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 października 2017 r. do porozumienia z dnia 17.05.2017 r., Nr X/65/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Babice wykonania zadania p.n.: „Przebudowa DW 780 w m. Wygiełzów na odc. 180 km 0+450 - 0+890 polegająca na zastąpieniu tłuczniowego pobocza chodnikiem z kostki brukowej wraz z niezbędną zmianą sposobu odwodnienia drogi oraz budową przejścia dla pieszych etap I”
2018 335 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. do porozumienia z dnia 26.04.2017 r., Nr X/29/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn wykonania zadania p.n.: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu DW 980 Jurków - Biecz odc. 050 km 0+851,4 do 1+872,3 na działkach nr 390, 394, 398 w m. Lusławice oraz nr 28, 120, 191w m. Faściszowa i nr 12, 23/1, 37 w m. Kończyska - etap II”
2017 9073 2017-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/85/TK/17 Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Zielonki zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w zakresie budowy chodnika z elementami odwodnienia w m. Trojanowice, Januszowice i Przybysławice- etap II
2017 9072 2017-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/84/TK/17 Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie zielonki zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika z elementami odwodnienia"
2017 8996 2017-12-22 Porozumienie Porozumienie Nr X/19/TK/16 Wójta Gminy Drwinia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Drwinia Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW 964 polegająca na budowie zatok autobusowych, chodnika ścieżki pieszo – rowerowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia hybrydowego, przebudową istniejących zjazdów w miejscowości Niedary, Gmina Drwinia w kilometrze odc. 470 km 2+542 do odc. 480 km 0+059 ”
2017 8986 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr 2070/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie aktualizacji wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2017 8969 2017-12-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/57/TK/16 Wójta Gminy Stryszawa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Stryszawa zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 Żywiec - Sucha Beskidzka w m. Stryszawa odc. 020 km 3+497 - odc.030 km 0+180 str. lewa i odc. 030 km 1+085 - odc. 030 km 1+320 str. prawa”
2017 8968 2017-12-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/45/TK/16 Wójta Gminy Iwanowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Iwanowice zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 773 w m. Poskwitów odc. 150 km 0+107,5 – 0+507,5”
2017 8967 2017-12-21 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Bochnia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. do porozumienia X/75/TK/17 z dnia 09.06.2017 r. dotyczącego powierzenia do realizacji Gminie Miasta Bochnia zadania pn. ”Budowa chodnika w ciągu DW 965 Zielona – Limanowa odc. 110 km 0+220 – 0+373,25 na działkach nr 3176 i 3616/5 w m. Bochnia”
2017 8966 2017-12-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/75/TK/17 Burmistrza Miasta Bochnia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miasta Bochnia zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 965 Zielona – Limanowa odc. 110 km 0+220 – 0+373,25 na działkach nr 3176 i 3616/5 w m. Bochnia”
2017 8928 2017-12-19 Porozumienie Porozumienie Nr X/37/TK/17 Burmistrza Biecza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn.„Budowa chodników w ciągu DW 980 Racławice odc. 130 km 2+607 - 3+167 oraz w m. Rożnowice odc. 130 w km 0+456 - 0+838 - etap II”
2017 8914 2017-12-19 Porozumienie Porozumienie Nr X/66/TK/17 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Dobczyce zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 967 na odc. 070km 0+750 - 1+781,07w Dobczycach ul. Myślenicka – etap I”
2017 8866 2017-12-15 Porozumienie Porozumienie Nr X/60/ZDW/16 Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Zielonki zadania pn.„Budowa chodnika wciągu DW 794 w m. Zielonki na odc. ref. 240 km 1+132 -1+364 oraz odcinka chodnika na granicy m. Januszowice i Przybysławice w odc. ref. 210.”
2017 8618 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr X/138/ZDW/17 Burmistrza Gminy Słomniki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Słomniki zadania pn.„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w miejscowości Waganowice”
2017 8617 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr X/113/TK/17 Wójta Gminy Racławice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Racławice zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 783 w Racławicach”
2017 8616 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr X/73/TK/17 Burmistrza Miechowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miechów zadania pn. "Budowa obustronnych peronów komunikacji publicznej w ciągu DW 783 ul. Racławickiej w Miechowie odc. 340 km 0+675- 0+700 strona lewa (kierunek Miechów) odc. 340 km 0 + 740 - 0+765 strona prawa (kierunek Skalbmierz)”
2017 8615 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr X/74/TK/17 Burmistrza Miechowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miechów zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej 783 w m. Miechów ul. Racławicka na odc. 340 km 0+314,40-0+485,6 w zakresie budowy chodnika, remontu istniejących zjazdów, zatoki autobusowej w pasie drogi wojewódzkiej na dz. ew. nr 1358/2 obręb Miechów, jednostka ewidencyjna Miechów -kontynuacja”
2017 8614 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr X/65/TK/17 Wójta Gminy Babice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Babice zadania pn. „Przebudowa DW 780 w m. Wygiełzów na odc. 180 km 0+450 - 0+890 polegająca na zastąpieniu tłuczniowego pobocza chodnikiem z kostki brukowej wraz z niezbędną zmianą sposobu odwodnienia drogi oraz budową przejścia dla pieszych etap I”
2017 8606 2017-12-11 Porozumienie Porozumienie Nr X/54/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sparwie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Niepołomice zadania pn. "Modernizacja DW 964 polegająca na wykonaniu remontu i budowy chodnika na odcinkach ref. :odc. 320 km 3+755 - 4+606 str. prawa, odc. 370 km 0+033 - 0+088 str. lewa”
2017 7927 2017-12-01 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Zator; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. do porozumienia X/23/TK/17 z dnia 10.04.2017 r. dotyczącego powierzenia do realizacji Gminie Zator zadania pn. „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika przy DW 781 - ul. Zatorskiej w Podolszu w rejonie skrzyżowania z drogą gminna nr 510445K - ul. Zieloną (odc. 140 km 2+630-2+680)”
2017 7926 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/23/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Zator; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Zator zadania pn. „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika przy DW 781- ul. Zatorskiej w Podolszu w rejonie skrzyżowania z drogą gminna nr 510445K- ul. Zieloną (odc. 140 km 2+630-2+680)”
2017 7925 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/25/TK/17 Wójta Gminy Zawoja; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Zawoja zadania pn. "Budowa zatok autobusowych w ciągu DW 957 odc. 070 km 0+775 str. lewa i km 0+845 str. prawa w m. Zawoja i odc. 010 km 3+600 str. prawa w m. Skawica oraz budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej przy DW 957 na odc. Zawoja szkoła - Zawoja kładka Burdele - od km 2+199,9 - 2+500,1 odc. 060”
2017 7924 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/80/TK/17 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Wierzchosławice pn. "Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem, poszerzeniem jezdni oraz budową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 na działkach nr 222/2, 223/3, 230/3, 230/5 231/1 231/2 242  m. Wierzchosławice”
2017 7923 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/126/ZDW/17 Burmistrza Radłowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Radłów zadania pn.„Wykonanie przejść dla pieszych w ciągu DW 975 odc. 080 km 1+300 w m. Radłów odc. 090 km 2+400 w m. Niwka oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu DW 975 odc. 090 km 1+820 w m. Niwka”
2017 7922 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/114/TK/17 Wójta Gminy Lipnica Murowana; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Lipnica Murowana zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na wykonaniu ciągu pieszo - rowerowego z kanalizacją deszczową w Lipnicy Murowanej i Lipnicy Górnej przy DW 966 Wieliczka - Tymowa str. lewa odc. 200 km 0+216 - odc. 210 km 0+829 wraz z przebudowa zatok autobusowych wraz z ich oświetleniem oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej - etap I”
2017 7921 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/120/TK/17 Burmistrza Krynicy-Zdroju; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Krynica Zdrój zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu DW 981 odc. 120 w km 4+558,00 - 4+803,7 w m. Polany gm. Krynica Zdrój”
2017 7920 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/22/TK/17 Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Krościenko nad Dunajcem zadania pn." Przebudowa na chodnik drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ - Nowy Sącz odc.090 km 1+023-1+927 str. lewa w m. Krościenko nad Dunajec etap II odc. 090 km 1+023-1+700 (kontynuacja zadania)"
2017 7919 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/31/TK/17 Wójta Gminy Koniusza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Koniusza zadania pn.:„Budowa chodnika i kanalizacji deszczowo opadowej we wsi Piotrkowice Małe przy DW 775 w G. Koniusza na odc. ref. 050 od km 1+000,00 do km 1+969,50 na działkach nr 357, 358 obręb 0017 Piotrkowice Małe jed. ewid. Koniusza - etap I”
2017 7918 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/137/ZDW/17 Wójta Gminy Gdów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Gdów zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Bocheńska) i wojewódzkiej nr 967 polegająca na budowie chodnika od Galerii Gdowskiej w kierunku Marszowic w km DW 967 od odc. 121 km 1+451 do odc. 125 km 0+098 w m. Gdów”
2017 7917 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/121/TK/17 Burmistrza Biecza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Biecz zadania pn. "Budowa chodników w ciągu DW 980 Jurków - Biecz w m. Biecz odc. 140 w km 0+500 - 0+970, Racławice odc. 130 km 2+607 - 3+167 oraz w m. Rożnowice odc. 130 w km 0+456 - 0+838 - etap III”
2017 7544 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/15/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Wolbrom zadania pn. "Budowa chodników w m. Zarzecze wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 783 - etap II"
2017 7543 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/14/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Wolbrom zadania pn. "Budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 794 w m. Chełm Kolonia Grabie".
2017 7542 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/46/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn. "Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka - Dobczyce - Wieliczka - etap I”
2017 7541 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/45/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Wieliczka zadania pn.„Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 010 od km 1+734,00 do km 1+865,00 str. prawa w Lednicy Górnej”
2017 7540 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/42/TK/17 Wójta Gminy Sułoszowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn.„Przebudowa DW 773 polegająca na budowie chodnika oraz budowie przejścia dla pieszych w m. Sułoszowa, obręb geodezyjny Sułoszowa II na działce 1243”
2017 7539 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/24/TK/17 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Sucha Beskidzka zadania pn. "Zmiana oraganizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 946 odc. 060 km 0+000 z ul. Turystyczna i Zasypnica w Suchej Beskidzkiej"
2017 7538 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/76/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn. " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 w m. Rzozów"
2017 7537 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/38/TK/17 Wójta Gminy Łużna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Łużna zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 977 Tarnów - granica państwa w m. Łużna - etap I”
2017 7536 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/47/TK/17 Wójta Gminy Łącko; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w srawie powierzenia do realizacji Gminie Łącko zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 969 Nowy Targ - Brzezna - Stary Sącz odc. 120 w km 5+300,00 - 5+707,50; km 5+838,00 - 6+205,00 str. prawa oraz odc. 120 km 5+567,00 - 5+663,50 str. lewa w m. Jazowsko" - etap I”
2017 7535 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/55/TK/17 Burmistrza Libiąża; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Libiąż zadania pn. "Budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Żarkach, droga wojewódzka nr 780”
2017 7534 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/51/TK/17 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Kalwaria Zebrzydowska zadania pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 na odc. 030 km 3+839,00 - 4+631,00, odc. 050 km 0+003,20 - 0+584,00”
2017 7533 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/52/TK/17 Wójta Gminy Iwanowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Iwanowice zadania pn.„Budowa chodnika w ciągu DW 773 od km 0+457,5 - 0+911 odc. 150 w m. Poskwitów o długości ok 455 mb - etap II”
2017 7532 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/33/TK/17 Wójta Gminy Grybów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Grybów zadania pn.„Budowa chodnika w ciągu DW 981 relacji Zborowice - Grybów - Krzyżówka - Krynica, odcinek 100 km 3+070 - 3+214 - na działkach ewidencyjnych nr 427,922/2 w m. Kąclowa, jed. ewid. Grybów”
2017 7531 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/41/TK/17 Burmistrza Bobowej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Bobowa zadania pn." Ukwiecenie drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Bobowa"
2017 7530 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/39/TK/17 Burmistrza Bobowej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Bobowa zadania pn.„Przebudowa pobocza na chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 981 Zborowice- Grybów- Krzyżówka - Krynica odc.030 km 0+960 -1+487 w m. Bobowa - etap I”
2017 7529 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/64/TK/17 Wójta Gminy Biskupice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Biskupice zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 w zakresie budowa chodnika wraz z odwodnieniem, remontem zjazdów i budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tomaszkowice gmina Biskupice, odc. 010 km 1+862,30 - 2+090,00 i odc. 020 km 0+000,00 - 0+021,30”
2017 7528 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/65/TK/17 Wójta Gminy Babice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Babice zadania pn. „Przebudowa DW 780 w m. Wygiełzów na odc. 180 km 0+450 - 0+890 polegająca na zastąpieniu tłuczniowego pobocza chodnikiem z kostki brukowej wraz z niezbędną zmianą sposobu odwodnienia drogi oraz budową przejścia dla pieszych etap I”
2017 7527 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/63/TK/17 Burmistrza Gminy Alwernia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Alwernia zadania pn. Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Poręba Żegoty poprzez przebudowę chodnika wzdłuż DW 780"
2017 7526 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/62/TK/17 Burmistrza Gminy Alwernia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Alwernia zadania pn.Przebudowa DW 780 w m. Brodła - ul. Galicyjska na odc. 110 od km 0+078,42 - 0+426,68 w zakresie budowy chodnika oraz remontu istniejących zjazdów wraz z odwodnieniem, remontu przepustu drogowego, remontu istniejącego chodnika w pasie DW na działkach 370/25,548/1,370/9,370/10,553/1 obręb Brodła jed. ewid. Alwernia”
2017 6717 2017-10-31 Porozumienie Porozumienie Nr V/70/TS/1042/17 Wójta Gminy Liszki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2017 r. Powierzenie Gminie Liszki zadania własnego Województwa Małopolskiego dotyczącego działań z zakresu rozwoju potencjału turystycznego Województwa Małopolskiego poprzez odtworzenie przeprawy promowej na Wiśle pomiędzy Piekarami a Tyńcem
2017 6505 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/40/TK/17 Wójta Gminy Trzyciąż; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn. "Przebudowa DW 794 polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Zadroże (na odc. 130 km 3+400 - 3+455)"
2017 6504 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/34/TK/17 Wójta Gminy Żegocina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Żegocina zadania pn. „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy DW 965 w m. Łąkta Górna odc. 190 km 1+114,50 - 1+366,50 (strona prawa)”
2017 6503 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/29/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Zakliczyn zadania pn.„Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu DW 980 Jurków - Biecz odc. 050 km 0+851,4 do 1+872,3 na działkach nr 390, 394, 398 w m. Lusławice oraz nr 28, 120, 191 w m. Faściszowa i nr 12, 23/1, 37 w m. Kończyska - etap II”
2017 6502 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/27/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Zakliczyn zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa odc. 240 prawostronnego w km 0+003,7 - 0+336,20 oraz lewostronnego km 0+284,8 - 0+336,2 na działkach nr 5/2 w m. Borowa i nr 19/2 w m. Paleśnica gm. Zakliczyn”
2017 6501 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/28/TK/17 Burmistrza Tuchowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Tuchów zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu DW 977 o łącznej dł. 460 mb w m. Dąbrówka Tuchowska, Tuchów"
2017 6500 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/48/TK/2017 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Tarnów zadania pn."Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977"
2017 6499 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/32/TK/17 Burmistrza Gminy Sułkowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Sułkowice zadania pn.„Budowa chodnika i zatoki autobusowej po str. lewej DW 956 w km 5+950,00 - 6+072,4 odc. 070, budowa chodnika i zatoki po str. prawej DW 956 w km 6+006,60 do 6+115,6 odc. 070; budowa kanalizacji deszczowej o dł. 103 mb po str. prawej DW 956 w km 6+008,45 -6+112,4 odc. 070, rozbudowa zjazdu indywidualnego w km 6+065,60 DW 956, budowa umocnienia rowu przydrożnego po str. prawej DW 956 w km 6+112,4 - 6+122,4 odc. 070 w ramach rozbudowy DW na działkach nr ewid.: 1205, 2966, 2898, 2895 ,2894, 2893, 2888, 2864, 2863, 2860 obr. ewid. Harbutowice jed. ewid. Sułkowice Gmina”
2017 6498 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/36/TK/17 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie rzepiennik Strzyżewski zadania pn.„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy DW 980 w m. Rzepiennik Suchy w odc. 120 km 0+107,00 - 0+201,25 oraz km 0+269,75 - 0+687,00 - etap I”
2017 6497 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/26/TK/17 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Lisia Góra zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 984 na odcinku 020 km 0+000,00+0+130,00"
2017 6496 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/44/TK/17 Wójta Gminy Gorlice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn.„Budowa chodnika w Zagórzanach - dwóch odcinków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 979 w km odc. 010 km 0+982 - 1+402 oraz odc. 010 km 4+399 - 4+840, odc. 020 km 0+000 - 0+863 w m. Zagórzany - etap II”
2017 6495 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/43/TK/17 Wójta Gminy Gorlice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Gorlice zadania pn." Budowa chodnika w ciągu DW 993 relacji Gorlice - Nowy Żmigród – Dukla w m. Dominikowice odc. 020 km 0+918 - 0+997 i odc. 030 km 0+000 - 0+593 - etap I”
2017 6494 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/35/TK/17 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie ciężkowice zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 na dz. 257,259,277/1w m. Zborowice str. prawa odc. 010 km 0+000 - 0+042,2 (DW981) odcinek 150 km 0+000 - 0+435,3 (DW 977)”
2017 6118 2017-10-04 Porozumienie Porozumienie Nr X/49/TK/17 Burmistrza Gminy Słomniki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sparwie powierzenia Gminie Słomniki do realizacji zadania pn."Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Wesoła i Miłocice - etap I”
2017 3581 2017-05-16 Aneks Aneks Nr 7 Zarządu Powiatu Gorlickiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. do Porozumienia Nr V/46/KD/5109/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia do prowadzenia Powiatowi Gorlickiemu wojewódzkiej instytucji kultury Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów
2017 3289 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr 656/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2017 3141 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr 457/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2016 r.
2017 1280 2017-02-17 Porozumienie Porozumienie Nr V/1/TS/110/17 Wójta Gminy Nowy Targ; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego Gminie Nowy Targ dotyczącego działań z zakresu rozwoju potencjału turystycznego Województwa poprzez oznakowanie nowych szlaków rowerowo-biegowych w Gorcach i przekazania dotacji celowej na realizację tego zadania
2017 108 2017-01-04 Porozumienie Porozumienie Nr II/198/TS/2902/16 Wójta Gminy Nowy Targ; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie powierzenia realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego Gminie Nowy Targ dotyczącego działań z zakresu rozwoju potencjału turystycznego Województwa poprzez oznakowanie nowych szlaków rowerowo-biegowych w Gorcach i przekazania dotacji celowej na realizację tego zadania
2016 8164 2016-12-30 Porozumienie Porozumienie Nr X/42/TK/16 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Skawina zadania pn. "Budowa przejścia dla pieszych wraz z przebudową zatoki autobusowej w rejonie skrzyżowania DW 953 z DG 601185K w Polance Hallera, gm. Skawina”
2016 8163 2016-12-30 Porozumienie Porozumienie Nr X/93/TK/16 Wójta Gminy Gorlice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn.„Budowa chodnika w Zagórzanach - dwóch odcinków w ciągu drogi wojewódzkiejnr 979 w km odc. 010 km 0+982 - 1+402 oraz odc. 010 km 4+399 - 4+840, odc. 020 km 0+000 - 0+863 w m. Zagórzany - etap I”
2016 7979 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/82/TK/16 Burmistrza Miasta Gorlice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 września 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu Gorlice zadania pn.„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 979 Moszczenica - Zagórzany - ul. Skrzyńskich w Gorlicach w granicach pasa drogowego polegająca na budowie kanalizacji deszczowej Ø1000 mm na odcinku 020 w km 1+083,35 - km 1+135,10 oraz budowie korytek ściekowych na odcinku 020 w km 1+105,85 – km 1+138,35”
2016 7978 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/92/TK/16 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 października 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 971 Krynica - Muszyna - Piwniczna polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Milik w ciągu DW 971 od km 3+500 - 3+425,00"
2016 7977 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/6/TK/16 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 maja 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna zadania pn.Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”
2016 7976 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/56/TK/16 Wójta Gminy Gromnik; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie gromnik zadania pn.„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Konieczna odc. 100 km 4+100 - 4+800 i odc. 110 km 0+000 - 0+050 na działce 751 w m. Chojnik i Gromnik”
2016 7975 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/91/TK/16 Wójta Gminy Gromnik; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Gromnik zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Konieczna odc. 120 km 0+016,50 – 0+205,05 w m. Gromnik (odc. od ronda do OSP)”
2016 7974 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/40/TK/16 Burmistrza Biecza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Biecz zadania pn. "Budowa chodników w ciągu DW 980 Jurków Biecz w m. Binarowa odc.130 w km 5+967 -6+567"
2016 7941 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/46/TK/16 Wójta Gminy Ochotnica Dolna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie iwanowice zadania pn. „Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej 969 w Tylmanowej – etap I”
2016 7940 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/20/TK/16 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Niepołomice zadania pn.„Przebudowa chodnika w ciągu DW 964 na odc. 320 km 3+200 - 4+610 w zakresie wykonania remontu chodnika wraz krawężnikiem oraz odwodnieniem (ul. Wielicka w Niepołomicach)”
2016 7939 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/94/TK/16 Wójta Gminy Mszana Dolna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 odc. 010 km 1+984,00 - 2+052,10 oraz 2+090,3 - 2+173,60 w m. Kasina Wielka przez budowę zatok autobusowej przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW 964 skrzyżowanie z DG w kierunku PKP i wyciągu śnieżnica w m. Kasina Wielka”
2016 7938 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/15/TK/16 Wójta Gminy Gdów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn.„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 w odcinku 100 km 2+024 do 2+495 w granicach pasa drogowego polegająca na budowie prawostronnego chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową, remoncie zjazdów oraz umocnieniem skap w m. Zagórzany - etap I (kontynuacja)”
2016 7675 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr X/17/TK/16 Wójta Gminy Grybów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Grybów zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 relacji Zborowice - Grybów - Krzyżówka - Krynica odcinek 100 km 6+557,00 - 6+606,00 odcinek 110 km 0+000,00 - 0+125,00 - na działkach ewidencyjnych nr: 60/6,54,136/2,79/2 w m. Florynka, jednostka ewidencyjna Grybów”
2016 7674 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr X/24/TK/16 Wójta Gminy Biskupice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Biskupice zadania pn.„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Wieliczka - Tymowa polegająca na budowie zatok autobusowych odc. 040 km 2+011,65 - odc. 040 km 2+157,65 wraz z budową kanalizacji deszczowej, zabezpieczeniem sieci teletechnicznej w m. Trąbki , gminie Biskupice, powiecie wielickim, województwie małopolskim”
2016 7632 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr X/21/TK/16 Wójta Gminy Żegocina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Żegocina zadania pn.„Przebudowa chodnika przy DW 965 w m. Żegocina odc.210 km 1+493 - 1+690 (strona lewa)”
2016 7631 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr X/26/TK/16 Wójta Gminy Zabierzów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Zabierzów zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 774 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w granicach pasa drogowego na odc. 010 km 1+610-2+160 odc. 010 km 2+277 - 2+570”
2016 7630 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr X/18/TK/16 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2016r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 971 Krynica-Muszyna-Piwniczna polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Andrzejówka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971 od km 6+129,00 do km 6+161,00”
2016 7629 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr X/16/TK/16 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji gminie Kalwaria Zebrzydowska zadania pn. Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zebrzydowice i Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 w km: 1+100-1+328 odc.070, km 3+839 - 4+631 odc. 030, 0+003,20-0+584,00 odc.050
2016 7509 2016-12-12 Komunikat Komunikat Nr 3/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego Ochrony Zdrowia Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2016 6870 2016-11-30 Komunikat Komunikat Nr 2/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego Obszary Wiejskie
2016 4759 2016-08-10 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.10.2016.VIII Prezydenta Miasta Oświęcim; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie przekazania zarządzania drogą publiczną gminną
2016 4354 2016-07-15 Umowa Umowa Nr I/994/MM/1242/16 Prezydenta Miasta Krakowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kraków realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego dotyczącego promocji Województwa poprzez zamieszczenie logo Województwa na elementach dekoracji i oznakowania miasta Krakowa w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży Kraków 2016 i przekazania dotacji celowej na realizację tego zadania
2016 3157 2016-05-23 Uchwała Uchwała Nr 406/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2015 r.
2016 2694 2016-04-27 Aneks Aneks Nr 6 Zarządu Powiatu Gorlickiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2016r. do Porozumienia Nr V/46/KD/5109/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia do prowadzenia Powiatowi Gorlickiemu wojewódzkiej instytucji kultury Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów
2016 2675 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr 556/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2016 542 2016-01-15 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Subregionalnego Programu Rozwoju do roku 2020
2015 8333 2015-12-17 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy
2015 8204 2015-12-16 Porozumienie Porozumienie Nr V/61/PT/2397/15 Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. Województwa Małopolskiego w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Piwniczna – Zdrój zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. “Organizacja Dożynek Wojewódzkich 2015” i przekazania na ten cel środków finansowych w formie dotacji celowej
2015 6157 2015-10-28 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego
2015 6156 2015-10-28 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego „Marketing Terytorialny”
2015 5964 2015-10-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Trzebini; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Trzebinia wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa prawostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 791 (ul. Piłsudskiego w Trzebini) na odcinku: od skrzyżowania z ul. Kościelną do budynku Urzędu Miasta”
2015 5963 2015-10-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Nowego Wiśnicza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 maja 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Wiśnicz wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa chodnika przy DW 965 Zielona - Limanowa w Nowym Wiśniczu na zatokę autobusową wraz z chodnikiem odc. 130 km 2+896 (strona prawa)”
2015 5962 2015-10-14 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lipnica Murowana; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Lipnica Murowana wykonania zadania własnego pn.: „Budowa zatok z odcinkami chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka - Tymowa w Lipnicy Dolnej odc. 230 km 1+165,80 - odc. 240 km 0+049,00”
2015 5961 2015-10-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego pn.: "Przebudowa DW 953 w zakresie: budowy chodnika, budowy zatok autobusowych, przebudowy jezdni i pobocza, przebudowy i remontu kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont zjazdów i ścianki czołowej przepustu w m. Przytkowice , gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 3+839 - 4-631 odc.030 odc 050 km 0+003,20 - 0+584 - etap II oraz w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, zatoki oraz budowy, przebudowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy urządzeń odwadniających drogę i zjazdu w m. Zebrzydowice w km 1+100 - 1+328, odc. 070 etap I"
2015 5960 2015-10-14 Aneks Aneks Zarządu Województwa Małopolskiego; Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lipca 2015r. do porozumienia zawartego w dniu 31.10.2013 r. w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu zadania własnego Województwa Małopolskiego w zakresie przygotowania zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój – Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” w części zlokalizowanej na obszarze Województwa Małopolskiego
2015 5959 2015-10-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 maja 2015r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Skawina wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa skrzyżowania DW 953 z DP 1939 wraz z przebudową kanalizacji K2 i remontem rowu na DP nr 1939 K umożliwiającą rozbudowę skrzyżowania DW nr 953 z DP nr 1939 K w m. Rzozów”
2015 5958 2015-10-14 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lipnica Murowana; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Lipnica Murowana wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika z kanalizacja deszczową przy DW 966 Wieliczka - Tymowa w Lipnicy Dolnej (strona lewa) odc. 230 km 0+093 - 0+219,29”
2015 5957 2015-10-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 maja 2015r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego pn.: "Przebudowa DW 953 odc.070 w km 3+123-3+165 w zakresie: budowy zatoki autobusowej z wiatą przystankową i przebudowy chodnika w m. Kalwaria Zebrzydowska”
2015 4434 2015-07-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Krościenko nad Dunajcem wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu DW 969 Nowy Targ - Stary Sącz w m. Krościenko n/Dunajcem odc. 080 km 6+105 - 6+481 (str. prawa) i odc. 080 km 5+815 - 6+442,00 (str. lewa) z wyłączeniem chodnika na moście”
2015 4433 2015-07-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Nowotarskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu wykonania zadania własnego Województwa pn.„Rozbudowa skrzyżowania DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą powiatową 1639K Dębno – Niedzica – Granica Państwa w m. Dębno”
2015 4432 2015-07-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Drwinia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Drwinia wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika, ciągu pieszo rowerowego i zatoki autobusowej wraz z kanalizacją deszczową i przebudową istniejących zjazdów w ciągu DW 965 Zielona - Limanowa odc. 010 km 3+228 - odc. 020 km 0+591 w m. Drwinia”
2015 4208 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr 847/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 473/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
2015 3113 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr 350/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2014 r.
2015 2731 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr 473/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2015 2284 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr 240/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2015 1853 2015-03-30 Aneks Aneks Nr 4 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 marca 2015r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. "Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015 "
2015 836 2015-02-17 Aneks Aneks Nr 5 Zarządu Powiatu Gorlickiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2014r. do porozumienia nr V/46/KD/5109/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia do prowadzenia Powiatowi Gorlickiemu wojewódzkiej instytucji kultury Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów
2014 7112 2014-12-11 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Biskupice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 października 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Biskupice wykonania zadania własnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 966 Wieliczka- Tymowa na odcinku ref. 040 od km 1+386,20 do km 1+498,00 DW 966, polegająca na budowie chodnika na ww. odcinku drogi - strona lewa, przebudowie istniejących zjazdów oraz umocnieniu skarpy płytami ażurowymi od km 1+418,90 do km 1+438,90 w miejscowości Trąbki, gmina Biskupice, woj. Małopolskie”
2014 7111 2014-12-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Sułkowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Sułkowice wykonania zadania własnego pn.: „Rozbudowa odcinka DW 956 Biertowice- Zembrzyce od km 0+002,2 do km 0+246,2 odc. 070 polegający na: budowie chodnika lewostronnego (od km 0+002,2 do km 0+246,2 odc. 070), kanalizacji deszczowej (w km 0+118,60 do km 0+192,20 odc. 070 oraz w km 0+083,34 do km 0+093,44 odc. 070), remoncie zjazdu publicznego, remoncie zjazdu indywidualnego oraz budowie umocowania skarpy nasypu drogowego ( w km 0+149,5 do km 0+167,5 odc. 070) w m. Sułkowice”
2014 6998 2014-12-05 Porozumienie Porozumienie Nr X/24/TK/14 Burmistrza Miasta Nowy Targ; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania DW 957 na terenie Miasta Nowy Targ na cztery sezony utrzymania
2014 6879 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Zawoja; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Zawoja wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji przy DW 957 na odcinku Zawoja Lajkonik - Zawoja Policzne – etap I
2014 6878 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Limanowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Limanowa wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 965 - ul. Tarnowska w Limanowej na odc. 240 od km 0+642,37 do km 0+915,15 polegająca na: wykonaniu pasa do lewo skrętu do wjazdu na stację paliw, budowie chodnika, dwóch zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego”
2014 6877 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Bochnia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Bochnia wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa drogi polegająca na utwardzeniu pobocza jako ciągu pieszo – rowerowego przy DW 965 – ul. Wiśnicka”
2014 6876 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Oświęcim; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa skrzyżowania DW 948 (ul. Jagiełły) z ul. Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ul. Batorego w Oświęcimiu”
2014 6875 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Bochnia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Bochnia wykonania zadania własnego pn.: „Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Wiśnickiej w Bochni (DW 965) odc. 120 km 0+369,10 - 0+588,20 z zabudową rowu przydrożnego w km 0+370,80 - 0+453,10 i km 0+583,70 - 0+589,30 przebudowa chodnika w km 0+369,10 - 0+377,10 i 0+581,00 - 0+589,00 i budową zatoki autobusowej w km 0+550,00”
2014 6874 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Łużna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Łużna wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika wzdłuż DW 977 Tarnów - Konieczna w miejscowości Mszanka - 715 mb”
2014 6873 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gdów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa prawostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowa murka przepustu oraz przebudowa zjazdów DW 967 odc. 120 km 0+602,00 - 0+835,00, na działce 633/1 w m. Gdów oraz budowa chodnika w miejscu istniejącego pobocza wraz z odwodnieniem w m. Książnice (Etap I) na odc. 140 km 3+926,36 - 4+130,86”
2014 6872 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Rady Gminy Babice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Babice wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 781 w m. Babice, Olszyny na odc.110 km 0+100 - 1+161,89 polegająca na zastąpieniu gruntowego pobocza chodnikiem z kostki brukowej betonowej oraz materiałem kamiennym wraz z niezbędną zmianą sposobu odwodnienia drogi oraz budową przejścia dla pieszych”
2014 6871 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Alwernia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Alwernia wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika przy DW 780 w m. Alwernia – ul. Mickiewicza o długości ok. 115 mb”
2014 6870 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Nowego Wiśnicza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Wiśnicz wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją opadową oraz przebudową istniejących zjazdów w m. Połom Duży w ciągu drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona - Limanowa odc.140 km 3+120 - 3+580 (strona prawa)”
2014 6869 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Grybów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Grybów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu DW 981 Zborowice-Krynica, odc. 100 km 5+969 -6+560 w m. Florynka, gmina Grybów”
2014 6865 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Sękowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Sękowa wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania DW 977 Tarnów - Konieczna - granica państwa z DP nr 1489 K Sękowa - Rozdziele w m. Sękowa o długości ok. 150 mb”
2014 6306 2014-11-12 Aneks Aneks Nr 3 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Województwem Małopolskim
2014 5843 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 311/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2013 roku
2014 5569 2014-10-08 Porozumienie Porozumienie Nr V/95/PT/2398/14 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia gminie Osiek zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. "Organizacja Dożynek Wojewódzkich 2014" i przekazania na ten cel środków finansowych w formie dotacji celowej
2014 5404 2014-10-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Skawina wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 953 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska odc.010 w km 0+058,9 - km 0+407,71. Zadanie: Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu DW 953 - ul. Hallerów w Skawinie”
2014 5403 2014-10-01 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Biskupice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Biskupice wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika przy DW 966 Wieliczka - Tymowa w Łazanach w km 0+891,00 - 1+294,00 odc. 060 (str. lewa) z kanalizacją deszczową w km 0+897,70 - 0+923,50 km 0+968,86 - 1+267,91 odc. 060 i przykanalikiem w km 0+964,00 - 0+968,00 odc. 060 oraz przebudową istniejących zjazdów w : km 0+936,60, km 1+048,87, km 1+086,51, km 1+097,71, km 1+115,03, km 1+167,51, km 1+181,93, km 1+204,42, km 1+263,90, km 1+273,52 odc. 060; o zakresach rzeczowych: 1. Budowa chodnika o łącznej długości 403,00 mb, szerokość 2,00 m w km 0+891,00 – 1+294,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej (strona lewa); 2. Budowa kanalizacji deszczowej: - długość 25,80 mb o średnicy 0,30 m w km 0+897,70 – 0+923,50 odcinka 060 drogi wojewódzkiej - długości 299,05 mb o średnicy 0,40 m w km 0+968,86 – 1+267,91 odcinka 060 drogi wojewódzkiej - przykanalik długości 4,00 mb o średnicy 0,20 m w km 0+964,00 – 0+968,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej; 3.Przebudowa zjazdów na odcinku 060 drogi wojewódzkiej w : - km 0+936,60, szer.4,00 m; km 1+048,87, szer.5,00 m; km 1+086,51,szer.4,00 m; km 1+097,71, szer. 4,00 m; km 1+115,03, szer. 4,00 m; km 1+167,51, szer. 4,00 m; km 1+181,93, szer.4,00 m; km 1+204,42, szer.9,00 m; km 1+236,90, szer. 4,00 m; km 1+273,52, szer.4,00 m. Lokalizacja – działka nr 468 w obręb Łazany”
2014 5301 2014-09-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Sucha Beskidzka wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa odcinka DW 946 Żywiec - Sucha Beskidzka od km 2+377,00 odc. 050 do km 0+888,00 odc.050 polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego szerokość 3m w miejscu istniejącego chodnika szerokości 2,2 - 3,0 m etap II”
2014 5287 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Jabłonka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Jabłonka wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika jednostronnego w ciągu DW 957 Białka - Nowy Targ w m. Zubrzyca Dolna oraz budowa chodnika jednostronnego w ciągu DW 957 Białka - Nowy Targ w m. Jabłonka (ul. Podhalańska)”
2014 5286 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gdów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika prawostronnego w km 0+031 - 0+105 odc.100 DW 966 wraz z zatoką autobusową w km 0+035 - 0+091, budową kanalizacji deszczowej PCV o średnicy 400 mm, oraz 1400 mm (z wylotem do istniejącego rowu) oraz przejściem dla pieszych zlokalizowanych w miejscowości Podolany Gmina Gdów, Etap I”
2014 5285 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Nowego Wiśnicza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Wiśnicz wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa pobocza na zatokę autobusową wraz z odcinkiem chodnika w m. Olchawa przy DW 965 Zielona - Limanowa w km 0+724,50 odc. 130 zlokalizowanej na działce 271 (strona lewa)”
2014 5284 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Nowy Targ; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Targ wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 969 Nowy Targ - Stary Sącz na odc. ref.070 km 0+542,6 + km 1+636,70 w m. Dębno”
2014 5283 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Alwernia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Alwernia wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika przy DW 780 w m. Alwernia - Spalona”
2014 5282 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Alwernia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Alwernia wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika przy DW 780 w m. Poręba Żegoty ok. 138 mb”
2014 5266 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika dla pieszych ze ścieżką rowerową - prawostronnego, przy DW 975 relacji Dąbrowa Tarnowską - Dąbrowa, ul. Sobieskiego w m. Zakliczyn odc. 210 od ronda do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego z przebudową zjazdów i wykonaniem kanalizacji deszczowej”
2014 5265 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Tuchowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2014r. w sprawie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Tuchów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu DW 977 o łącznej długości 801 mb w miejscowościach Tuchów, Siedliska”
2014 5264 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Radłowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radłów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa prawostronnego chodnika w ciągu DW 964 odc. 570 od km 1+644,00 do km 2+062,2 oraz od km 2+188,10 do km 2+379,91 wraz ze zjazdami oraz budową odwonienia w m. Zabawa, gmina Radłów”
2014 4849 2014-09-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego; Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 lipca 2014r. Województwo Opolskie powierza, a Województwo Małopolskie przejmuje do wykonania zadanie publiczne w zakresie wykonania prac scaleniowo - wymiennych na terenie województwa opolskiego
2014 3307 2014-06-18 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Nowotarskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. do porozumienia nr X/141/ZDW/12 uzgodnionego w dniu 31 grudnia 2012 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Nowotarskim stanowiącego tekst ujednolicony porozumienia nr X/91/ZDW/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. dotyczącego powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą powiatową nr 1639 K Dębno – Niedzica – granica Państwa w m. Dębno”
2014 3139 2014-06-09 Aneks Aneks nr 2 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2014r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Powiatem Oświęcimskim
2014 1454 2014-03-10 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Gorlickiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2013r. do Porozumienia Nr V/46/KD/5109/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia do prowadzenia Powiatowi Gorlickiemu wojewódzkiej instytucji kultury Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów
2014 1144 2014-02-24 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wspólnej organizacji kolejowych przewozów pasażerskich na wybranych kolejowych liniach komunikacyjnych w Województwie Małopolskim i Śląskim
2014 1097 2014-02-20 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Nowotarskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2013r. do porozumienia nr X/141/ZDW/12 uzgodnionego w dniu 31 grudnia 2012 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Nowotarskim stanowiącego tekst ujednolicony porozumienia nr X/91/ZDW/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. dotyczącego powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą powiatową nr 1639 K Dębno – Niedzica – granica Państwa w m. Dębno”
2014 245 2014-01-15 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Zabierzów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Zabierzów wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 774 od km 2+016,20 do km 2+744,10 w Balicach w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem”
2014 244 2014-01-15 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gdów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 września 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu DW 966 odc. 080 w km 1+045,80 – 1+155,80 na działce nr ew. 1386 w m. Gdów wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej”
2014 243 2014-01-15 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gorlice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Gorlice wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika w Zagórzanach - dwóch odcinków: odc. 010 km 1+370 - 2+317 i odc. 010 km 3+825 - 4+399 z odwodnieniem, 2 zatokami autobusowymi na pierwszym odcinku, przebudową przepustów”
2014 242 2014-01-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Bobowa wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 977 Tarnów - Moszczenica odc. 150 km 3+471 - 5+029 w m. Siedliska”
2014 241 2014-01-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Bobowa wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 981 odc. 050 km 0+101 - 2+536 w m. Wilczyska”
2013 6261 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Polanka Wielka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Polanka Wielka wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 949 zakresie budowy chodnika, kanalizacji deszczowej, poszerzenia pasa jezdni oraz przebudowy zjazdów w odc. 080 od km 4+919,3 do km 5+437,00 w m. Polanka Wielka”
2013 6262 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Drwinia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Drwinia wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika przy DW 965 w m. Dziewin na odc. 020 w km 2+150 - 2+300 na długości ok. 150 mb”
2013 6263 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Drwinia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Drwinia wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika w pasie drogowym DW 965 w m. Gawłówek na długości ok. 140 mb od przystanku autobusowego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2096K”
2013 6258 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Biskupice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Biskupice wykonania zadania własnego pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka - Tymowa w Łazanach (przysiółek Brotki): w km 1+177,00 - 1+229,00 odcinka 050, w km 0+000,00 - 0+029,00 odcinka 060 (strona lewa), w km 0+009,00 - 0+082,00 odcinka 060 (strona prawa) z kanalizacją deszczową w km 0+009,00 - 0+082,00 odcinka 060 (strona prawa), o zakresach rzeczowych: 1. Budowa chodnika o łącznej długości 154,00mb, szerokości 2,00m: - chodnik po stronie lewej długości 81,00mb, szerokości 2,00m w km 1+177,00 – 1+ 229,00 odcinka 050, km 0+000,00 – 0+029,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej; - chodnika po stronie prawej długości 73,00mb, szerokości 2,00m w km 0+009,00- 0+82,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej; 2. Budowa kanalizacji deszczowej długości 73,00mb o średnicy 0,50m w km 0+009,00-0+82,00 odcinka 060 drogi wojewódzkiej (strona prawa). Lokalizacja – działka nr 93 w obrębie Łazany
2013 6259 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Biskupice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Biskupice wykonania zadania własnego pn. „Budowa chodnika w odc. 010 km 1+985,50 do odc. 020 km 0+076,50 wraz z kanalizacją deszczową, umocnieniem fragmentu rowu w odc. 010 km 1+987,70 do odc. 010 km 1+986,65, remontem zjazdów w odc.020 km 0+022,75 km 0+064,40, km 0+069,35, budową przyłącza (kabla enn) zasilającego aktywny znak przejścia dla pieszych w odc. 020 km 0+041,35 do odc. 020 km 0+075,45, zlokalizowane wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Tomaszkowice, gm. Biskupice, na działce nr 114 obr. Tomaszkowice, gm. Biskupice”
2013 6260 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Grybów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Miastu Grybów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika z kostki betonowej wraz z infrastrukturą w ciągu DW 981 w m. Grybów na odcinkach wg kilometraża referencyjnego odc. 100 km 0+521,55 - 1+639,40 Etap II”
2013 6267 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Niepołomice wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 964 od odc. 290 km 0+076,22 do km 1+228,20 w zakresie wykonania chodnika oraz zatoki autobusowej wraz z odwodnieniem w m. Ochmanów G. Niepołomice z podziałem na zadania. zadanie I od km 0+418,67 do km 1+228,20”
2013 6268 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Raba Wyżna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Raba Wyżna wykonania zadania własnego pn.: „Rozbudowa DW 958 Chabówka - Czarny Dunajec, polegająca na budowie chodnika oraz kanalizacji deszczowej w ciągu DW 958 w m. Raba Wyżna i Bielanka na odcinku nr 1 - odc. 020 w km 0+019,40 - 2+495,32 i na odcinku nr 2 - odc. 020 km 2+697,17 - odc. 030 km 1+941,33”
2013 6269 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Łącko; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 września 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Łącko wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 968 Lubień Mszana Dolna – Zabrzeż odcinek nr 070 w km 4+726- 4+924 i od km 4+784 do 4+957 strona prawa oraz 4+957- 5+432 strona lewa w m. Zabrzeż (etap I)”
2013 6264 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Jabłonka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Jabłonka wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika jednostronnego w ciągu DW 957 w m. Zubrzyca Górna oraz budowa chodnika jednostronnego w ciągu DW 957 w m. Zubrzyca Dolna”
2013 6265 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Limanowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Limanowa wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy DW 965 Zielona - Bochnia - Limanowa w m. Młynne odc.220 km 2+127,20 - odc. 230 km 0+900 oraz odc. 230 km 1+389,00 - 1+674,60”
2013 6266 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Myślenice wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 967 polegająca na budowie chodnika lewostronnego w km 0+116,50 - 0+426,70 i od 0+433,75 - 0+543,70 oraz chodnika prawostronnego od km 0+147,00 - 0+214,15 i od km 0+380,00 - 0+457,20, zlokalizowanych na działce nr 1045 w Myślenicach”
2013 6093 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 maja 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika przy DW 980 relacji Jurków - Biecz odc. 020 km 5+710,00 - 5+763,00 , odc.030 km 0+000,00 - 0+358,00 w m. Melsztyn - etap II”
2013 6092 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 maja 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 980 relacji Jurków - Biecz w miejscowości Faściszowa w km 2+520,00 - 2+600 odcinek 050 i w km 0+000 - 0+160 odcinek 060 wraz z przejściem dla pieszych, budową kanalizacji deszczowej wzdłuż chodnika”
2013 6091 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 maja 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika prawostronnego przy DW 975 relacji Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa odc. 240 od sklepu do skrzyżowania z drogą gminną Paleśnica -Dzierżaniny K203340”
2013 6090 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Radłowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radłów wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 975 polegająca na budowie chodnika wraz z budową rowu krytego w kilometrażu: odc. ref. 060 w km 2+857,30 do odc. 070 km 0+230 na części działek nr 112/6, 169, 929/1, 930, 651, 652, 653/3,112/2,653/1,186/1,488/2 w m. Radłów”
2013 6089 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Czarny Dunajec; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Czarny Dunajec wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika, zatok w autobusowych wraz z odwodnieniem na odc. 060 DW 958 od km 6+548,39 do km 7+873,91 w m. Chochołów i Koniówka”
2013 6088 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Ciężkowice wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika dla pieszych przy DW nr 981 Zborowice-Krzyżówka w m. Zborowice na odcinku ok. 300 mb”
2013 4096 2013-06-19 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. do porozumienia nr X/141/ZDW/12 uzgodnionego w dniu 31 grudnia 2012 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Nowotarskim stanowiącego tekst ujednolicony porozumienia nr X/91/ZDW/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. dotyczącego powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą powiatową nr 1639 K Dębno – Niedzica – granica Państwa w m. Dębno”
2013 4015 2013-06-17 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. do porozumienia nr X/20/ZDW/10 zawartego w dniu 15 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia Miastu Zakopane wykonania zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Zarządzanie odcinkiem DW 958 (ul. Nowotarska) – od ronda Dmowskiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 47 na terenie Miasta Zakopane”
2013 3867 2013-06-12 Aneks Aneks nr 5 Burmistrza Miasta Zakopane; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. do porozumienia nr X/142/ZDW/09 zawartego w dniu 16 września 2009 r. w sprawie powierzenia Miastu Zakopane wykonania zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 od Ronda Dmowskiego do granicy z Gminą Kościelisko na terenie Miasta Zakopane”
2013 3782 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 349/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2012 r.
2013 3330 2013-05-07 Aneks Aneks Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Województwem Małopolskim
2013 3294 2013-05-06 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogą powiatową nr 1900 K na odcinku o długości ok. 100 mb w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2013 2194 2013-03-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Bobowa wykonania zadania własnego Województwa pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Moszczenica odc. 160 km 0+202 – 0+615 w m. Siedliska”
2013 1084 2013-01-31 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Krościenko wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Przebudowa pobocza drogi wojewódzkiej nr 969 w m. Krościenko n/D polegająca na utwardzeniu pobocza kostką brukową w odcinkach 090 km 0+252 do km 0+478 oraz odc. 090 km 1+929 do 2+650 str. lewa oraz 090 km 2+292 do km 2+398 str. prawa”
2013 1058 2013-01-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Skawina wykonania zadania własnego Województwa Małopolskiego pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW 953 w m. Rzozów – Etap I”
2013 1057 2013-01-30 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Iwanowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Iwanowice wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa chodnika w ciągu DW nr 773 o długości ok. 2198 mb wraz z kanalizacją deszczową o długości około 1606 mb i przebudową istniejących zjazdów w m. Poskwitów”
2013 1056 2013-01-30 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Nowotarskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą powiatową nr 1639 K Dębno – Niedzica – granica Państwa w m. Dębno” tekst ujednolicony porozumienia nr X/91/ZDW/11 zawartego w dniu 30 sierpnia 2011 r. uwzględniający zmiany dokonane aneksem nr 1 oraz wprowadzający zmiany wynikające z podjęcia Uchwały Nr XXIX/488/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r. oraz Uchwały Nr 192/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 1037 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Tuchowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Tuchów wykonania zadania własnego Województwa Małopolskiego pn.: „Budowa chodników w ciągu DW 977 o łącznej długości ok. 800 mb w m. Tuchów, Dąbrówka Tuchowska”
2013 1036 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnów wykonania zadania własnego Województwa Małopolskiego pn.: „Budowa zatoki autobusowej wraz z fragmentem chodnika przy DW 977 w m. Tarnowiec”
2013 1035 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Radłowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radłów wykonania zadania własnego Województwa Małopolskiego pn.: „Wykonanie chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy DW 975 w m. Niwka, Gmina Radłów odc. 090 km 2+435 do km 3+170”
2013 1034 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Łapanów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Łapanów wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa chodnika z kanalizacją opadową przy drodze wojewódzkiej nr 966 w odc. 130 km 0+583 – odc. 140 km 0+991”
2013 1033 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lipinki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Lipinki wykonania zadania własnego Województwa Małopolskiego pn.: „Budowa chodnika w ciągu DW 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w m. Kryg”
2013 1032 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lipnica Murowana; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Lipnica Murowana wykonania zadania własnego Województwo pn.: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Lipnicy Dolnej przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka – Tymowa (strona prawa) odc. 240 km (0+030-0+661,33)”
2013 1031 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Gródek nad Dunajcem wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Dokończenie budowy chodnika (realizowanego w 2010 r.) przy DW 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa - budowa lewostronnej zatoki autobusowej w m. Gródek nad Dunajcem odc. 280 w km 2+650 do km 2+710/dz.ew nr 15 obręb Gródek nad Dunajcem, powiat nowosądecki, gmina Gródek nad Dunajcem/”
2013 1030 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Biecz wykonania zadnia własnego Województwa p.n.„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków – Biecz w m. Racławice odc. 130 w km 2+805-3+068 oraz w m. Rożnowice odc. 130 w km 0+786-0+838”
2013 630 2013-01-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wspólnej organizacji kolejowych przewozów pasażerskich na wybranych kolejowych liniach komunikacyjnych w Województwie Małopolskim i Śląskim.
2012 5466 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 1187/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2012 5251 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr 1251/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 października 2012r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na śródlądowych wodach powierzchniowych województwa małopolskiego
2012 4086 2012-08-23 Aneks Aneks nr 4 Burmistrza Miasta Zakopane; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 maja 2012r. do porozumienia nr X/142/ZDW/09 zawartego w dniu 16 września 2009 r. w sprawie powierzenia Miastu Zakopane wykonania zadania własnego p.n. „Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 od Ronda Dmowskiego do granicy z Gminą Kościelisko na terenie Miasta Zakopane”
2012 4085 2012-08-23 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 maja 2012r. do porozumienia nr X/20/ZDW/10 zawartego w dniu 15 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia Miastu Zakopane wykonania zadania własnego p.n. „Zarządzanie odcinkiem DW 958 (ul. Nowotarska) – od ronda Dmowskiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 47 na terenie Miasta Zakopane”
2012 4053 2012-08-22 Aneks Aneks nr 2 Wójta Gminy Łapanów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. do porozumienia nr X/43/ZDW/11 z dnia 3 czerwca 2011 r. dotyczącego powierzenia Gminie Łapanów zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Opracowanie wstępnej dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 966 wraz z przebudową skrzyżowań tej drogi z drogami powiatowymi”
2012 2615 2012-05-31 Porozumienie Porozumienie nr 1 do porozumienia nr X/91/ZDW/11 z dnia 30 sierp Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2012r.
2012 1842 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 335/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2011 rok
2012 1488 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr 255/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2012 946 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 123/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego zmiany Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2012 370 2012-01-26 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego
2012 210 2012-01-17 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2011r. do Porozumienia nr V/46/KD/5109/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia do prowadzenia Powiatowi Gorlickiemu wojewódzkiej instytucji kultury Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów
2012 83 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 października 2011r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Wieliczka wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa zatoki autobusowej w ciągu DW 966 (ul. Gdowska w Wieliczce) w odc. 010 km 0+549,95 - 0+589,45”
2012 84 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Wolbrom wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa chodników dla pieszych w ciągu DW 794”
2012 81 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Oświęcim wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Przebudowa zatok autobusowych wraz z przebudową poboczy na perony i odcinki chodników z przejściami dla pieszych w rejonie skrzyżowania DW 948 z ul. Adolfin i ul. Zerwisko w miejscowości Grojec”
2012 82 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 października 2011r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radłów wykonania zadania własnego Województwa pn.: . „Wykonanie chodnika w ciągu DW 975 Dąbrowa Tarnowska – Wojnicz w m. Radłów ul. Biskupska w km 2+600-2+860”
2012 80 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 października 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Ochotnica Dolna wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa chodników wzdłuż DW 969 w m. Tylmanowa”
2012 79 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 października 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Gorlice wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa chodnika lewostronnego w ciągu DW 977 Tarnów - Moszczenica - Konieczna - Granica Państwa (ul. Stróżowska) w Gorlicach odc. 220 km 4+719,50 - 4+875,00)”
2012 78 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Lipnica Murowana wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa chodnika oraz zatoki postojowej wraz z kanalizacją deszczową w Lipnicy Murowanej przy DW 966 Wieliczka odc. 210 km 0+840,50-1+325,83”
2012 77 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2011r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa zatoki autobusowej w km 15+642,00-15+684,00 wzdłuż DW 953 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska w m. Zebrzydowice”
2012 76 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Kęty wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW nr 948 ul. Kęcka w Bielanach na odcinku od przystanku autobusowego do ul. Na Włosień po stronie wschodniej (odc. 040 od km 2+859 do km 2+904) w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa na DW nr 948”
2012 75 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Czchów wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa chodnika przy DW 980 relacji Jurków – Biecz w m. Domosławice”
2012 74 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 października 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Budzów wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 956 Biertowice – Zembrzyce w m. Budzów w km 2+720 - 3+747,9, km 1+247 - 1+440,5”
2012 73 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 października 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Biskupice wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową od skrzyżowania z drogą gminną Biskupice - Pacówki - Trąbki nr 560022K do skrzyżowania z drogą powiatową Trąbki - Niegowić o nr K 2019 przy DW 966 Wieliczka - Tymowa w m. Trąbki odc. 040 km 1+376 - 2+334,50 -str. prawa; odc. 050 km 0+000 - 0+100 - str. prawa”
2012 72 2012-01-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 października 2011r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn wykonania zadania własnego Województwa pn.: „Budowa chodnika przy DW nr 980 relacji Jurków – Biecz w m. Melsztyn”,
2011 7348 2011-12-30 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2011r. zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Babice w sprawie powierzenia Gminie Babice wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW nr 781 w m. Jankowice od km 12+945,57-13+093,84 polegająca na zastąpieniu gruntowego pobocza, chodnikiem z kostki brukowej wraz z niezbędna zmianą sposobu odwodnienia”
2011 4192 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2011r.
2011 4191 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2011r.
2011 4194 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja 2011r.
2011 4193 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2011r.
2011 4190 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.
2011 4187 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 maja 2011r.
2011 4186 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2011r.
2011 4189 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2011r.
2011 4188 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2011r.
2011 4201 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 maja 2011r.
2011 4200 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja 2011r.
2011 4203 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2011r.
2011 4202 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2011r.
2011 4199 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2011r.
2011 4196 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2011r.
2011 4195 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2011r.
2011 4198 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2011r.
2011 4197 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2011r.
2011 3569 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr 788/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie zmiany wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2011 3160 2011-07-25 Komunikat Komunikat nr 4/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
2011 3161 2011-07-25 Komunikat Komunikat nr 5/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
2011 2036 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr 349/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2010 r.
2011 634 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr 1544/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2010 6116 2010-12-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2010r.
2010 6051 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2010r.
2010 6052 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2010r.
2010 6049 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2010r.
2010 6050 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2010r.
2010 6053 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2010r.
2010 6056 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 października 2010r.
2010 6057 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2010r.
2010 6054 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 września 2010r.
2010 6055 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 października 2010r.
2010 5824 2010-12-15 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2010r.
2010 5823 2010-12-15 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 sierpnia 2010r.
2010 5825 2010-12-15 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2010r.
2010 5827 2010-12-15 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 września 2010r.
2010 5826 2010-12-15 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2010r.
2010 5025 2010-11-30 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2010r.
2010 5026 2010-11-30 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2010r.
2010 4782 2010-11-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2010r.
2010 4783 2010-11-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 maja 2010r.
2010 4784 2010-11-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 maja 2010r.
2010 4589 2010-11-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2010r.
2010 4590 2010-11-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2010r.
2010 4587 2010-11-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2010r.
2010 4588 2010-11-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 kwietnia 2010r.
2010 4593 2010-11-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2010r.
2010 4594 2010-11-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 kwietnia 2010r.
2010 4591 2010-11-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2010r.
2010 4592 2010-11-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 maja 2010r.
2010 4466 2010-11-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2010r. zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Łapanów
2010 4465 2010-11-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2010r. zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miechów
2010 4464 2010-11-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Czarny Dunajec
2010 4469 2010-11-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Miestem i Gminą Zakliczyn
2010 4468 2010-11-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2010r. zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Uście Gorlickie
2010 4467 2010-11-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2010r. zawarte pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Koniusza
2010 3750 2010-09-27 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2010r. do Porozumienia nr V/46/KD/5109/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia do prowadzenia Powiatowi Gorlickiemu wojewódzkiej instytucji kultury Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów
2010 3539 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr 272/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2009 r.
2010 2237 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego
2010 1502 2010-05-17 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2010r. Aneks z dnia 25 marca 2010 r. dp porozumienia z dnia 16 września 2009 r. w sprawie powierzenia Miastu Zakopane wykonania zadania włsanego p.n.: "Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 od Ronda Dmowskiego do granicy a Gminą Kościelisko na terenmie Miasta Zakopane: