Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 170

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7360 2019-10-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1734K Gorzeń Górny - Ponikiew w m. Gorzeń Górny i Ponikiew
2019 6209 2019-09-04 Aneks Aneks Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 sierpnia 2019 r. do porozumienia SON.031.91.2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2019 6208 2019-09-04 Aneks Aneks Wójta Gminy Mucharz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. do porozumienia SON.031.14.2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Mucharz wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2019 5340 2019-07-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie modernizacji zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice - Jaśkowice w m. Przytkowice
2019 4812 2019-06-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1734K Gorzeń Górny - Ponikiew w m. Gorzeń Górny i Ponikiew
2019 4527 2019-06-12 Aneks Aneks Nr 3 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 11 czerwca 2019 r. do porozumienia SON.031.78.2018 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2019 4410 2019-06-07 Aneks Aneks Nr 5 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 4 czerwca 2019 r. do porozumienia nr SON.031.17.2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie projektu technicznego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K relacji Gorzeń Górny - Koziniec - Świnna Poręba
2019 4308 2019-06-04 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 maja 2019 r. do porozumienia SON.031.98.2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2019 4272 2019-06-03 Aneks Aneks Wójta Gminy Mucharz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 maja 2019 r. do porozumienia SON.031.14.2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Mucharz wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2019 3881 2019-05-14 Aneks Aneks Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 10 maja 2019 r. do porozumienia SON.031.91.2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2019 3704 2019-05-07 Aneks Aneks Wójta Gminy Tomice; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. do porozumienia SON.031.100.2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2019 2638 2019-04-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 124/19 Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wadowickiego za 2018 rok
2019 1729 2019-03-05 Aneks Aneks Wójta Gminy Tomice; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 27 lutego 2019 r. do porozumienia SON.031.100.2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2019 851 2019-01-28 Aneks Aneks Nr 6 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 21 stycznia 2019 r. do porozumienia Nr SON.031.11.2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wadowicki zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wadowice
2019 812 2019-01-24 Aneks Aneks Nr 4 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 21 stycznia 2019 r. do porozumienia nr SON.031.17.2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie projektu technicznego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K relacji Gorzeń Górny - Koziniec - Świnna Poręba
2019 78 2019-01-04 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 28 grudnia 2018 r. do porozumienia SON.031.78.2018 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2018 8897 2018-12-20 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. do porozumienia SON.031.78.2018 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2018 7731 2018-11-15 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Tomice; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1766K Tomice - Piekło poprzez budowę chodnika oraz miejsc parkingowych w rejonie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w m. Tomice
2018 7730 2018-11-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie modernizacji zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice - Jaśkowice w m. Przytkowice
2018 7560 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 470712 - ul. Środkowej w Roczynach z drogą powiatową nr 1742K - ul. Bielską w Roczynach w ramach zadania pn „Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach."
2018 7559 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1743K - ul. Biała Droga z drogą krajową DK 52 - ul. Krakowską w Andrychowie w obrębie pasa drogi powiatowej
2018 6799 2018-10-11 Porozumienie Porozumienie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty w m. Spytkowice
2018 6780 2018-10-09 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.33.2018 Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 1 października 2018 r. dotyczące prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2018 5618 2018-08-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1783K Stanisław Dolny - Kępki - Zebrzydowice w m. Stanisław Dolny, Zebrzydowice
2018 5617 2018-08-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice - Leńcze - Wola Radziszowska w m. Leńcze
2018 5616 2018-08-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sorawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w miejscowości Zebrzydowice - Bieńkowice
2018 5615 2018-08-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w miejscowości Stanisław Dolny
2018 5568 2018-08-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lanckorona; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Lanckorona wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie projektu technicznego na przebudowę dróg wraz z budową i przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1728K Izdebnik - Lanckorona - Brody na odcinku 0+000 - 0+350 i 2+595 - 2+820 oraz drogi powiatowej nr 1727K Jastrzębia - Kopań - Lanckorona - Jastrzębia na odcinku 0+000 - 0+545
2018 5280 2018-07-20 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1780K Wadowice - Wysoka
2018 4430 2018-06-21 Aneks Aneks Nr 3 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 11 czerwca 2018 r. do porozumienia nr SON.031.17.2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie projektu technicznego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K relacji Gorzeń Górny - Koziniec - Świnna Poręba
2018 4286 2018-06-13 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 czerwca 2018 r. do porozumienia nr SON.031.60.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie projektu technicznego budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1780K relacji Wadowice - Wysoka
2018 4285 2018-06-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie przebudowy ul. Sienkiewicza w Wadowicach
2018 4016 2018-06-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1735K Wadowice - Zawadka przy ul. Niwy w Wadowicach
2018 3939 2018-05-30 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mucharz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Mucharz wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny - Koziniec - Świnna Poręba
2018 3886 2018-05-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mucharz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Mucharz wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1732K Mucharz - Jaszczurowa
2018 3834 2018-05-22 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 18 maja 2018 r. do porozumienia Nr SON.031.15.2017 z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w m. Wysoka
2018 3340 2018-04-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 19 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Wadowickim zwanym dalej "Powiatem", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Bartosz Kaliński - Starosta, 2. Andrzej Górecki - Wicestarosta a Gminą Andrychów zwaną dalej "Gminą", którą reprezentuje: Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa
2018 3155 2018-04-16 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na modernizację zatoki postojowej zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice - Jaśkowice w m. Przytkowice
2018 2978 2018-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1135/18 Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wadowickiego za 2017 rok
2018 2345 2018-03-27 Aneks Aneks Wójta Gminy Lanckorona; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 22 marca 2018 r. Powiatu Wadowickiego i Gminy Lanckorona do porozumienia SON.031.29.2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Lanckorona wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2018 974 2018-02-05 Aneks Aneks Nr 5 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 stycznia 2018 r. do porozumienia Nr SON.031.11.2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wadowicki zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wadowice
2017 9146 2017-12-29 Aneks Aneks Wójta Gminy Lanckorona; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2017 r. Powiatu Wadowickiego i Gminy Lanckorona do porozumienia SON.031.29.2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Lanckorona wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2017 8870 2017-12-15 Aneks Aneks Wójta Gminy Mucharz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2017 r. do porozumienia SON.031.28.2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Mucharz wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2017 8552 2017-12-11 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 1 grudnia 2017 r. do porozumienia SON.031.55.2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2017 8551 2017-12-11 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 1 grudnia 2017 r. do porozumienia SON.031.56.2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2017 8549 2017-12-11 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 1 grudnia 2017 r. do porozumienia SON.031.105.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2017 7262 2017-11-10 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.40.2017 Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 7 listopada 2017 r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2017 6763 2017-11-02 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica do wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie przebudowy odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice - Jaśkowice w m. Paszkówka po prawej stronie na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą gminną nr K470030
2017 5993 2017-09-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 20 września 2017 r. przyjmuje do wykonania zadanie własne Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1754K - ul. Lenartowicza w Andrychowie
2017 5444 2017-08-31 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz remontu zjazdów w m. Zebrzydowice i Stanisław Dolny
2017 5068 2017-08-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1735K Wadowice - Zawadka przy ul. Niwy w Wadowicach
2017 5067 2017-08-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1780K Wadowice - Wysoka i 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w m. Wysoka
2017 5066 2017-08-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1783K Stanisław - Kępki - Zebrzydowice w miejscowości Stanisław Dolny i Zebrzydowice
2017 5065 2017-08-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice - Leńcze - Wola Radziszowska w miejscowości Leńcze
2017 4949 2017-07-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w miejscowości Zebrzydowice - Bieńkowice
2017 4930 2017-07-25 Aneks Aneks Nr 3 Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 7 lipca 2017 r. do porozumienia Nr SON.0118-8/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej 1768K Brzeźnica - Tomice
2017 4897 2017-07-25 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mucharz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 6 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Wadowickim a Gminą Mucharz
2017 4747 2017-07-13 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lanckorona; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Lanckorona wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie projektu technicznego na przebudowę dróg wraz z budową i przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1728K Izdebnik - Lanckorona - Brody na odcinku 0+000 - 0+350 i 2+595 - 2+820 oraz drogi powiatowej nr 1727K Jastrzębia - Kopań - Lanckorona - Jastrzębia na odcinku 0+000 - 0+545
2017 4065 2017-06-14 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 czerwca 2017 r. do porozumienia Nr SON.031.22.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1753K - ul. Włókniarzy w Andrychowie
2017 3970 2017-06-09 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie projektu technicznego na budowę ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1736K Frydrychowice - Inwałd - Kaczyna w m. Chocznia
2017 3914 2017-06-08 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 6 czerwca 2017 r. do Porozumienia Nr BZP.031.51.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. dotyczącego prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2017 3802 2017-06-02 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadanie własne Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika na drodze powiatowej nr 1741K - ul. Długiej w Targanicach
2017 3742 2017-05-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1755K w Andrychowie
2017 3662 2017-05-24 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenie Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie projektu technicznego na budowę ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1734K Gorzeń Górny - Ponikiew w m. Ponikiew
2017 3368 2017-05-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w m. Stanisław Górny
2017 3174 2017-05-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę do wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ciągu drogi powiatowej nr 1754K - ul. Lenartowicza w Andrychowie
2017 2392 2017-04-04 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 marca 2017 r. do porozumienia Nr SON.031.22.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1753K - ul. Włókniarzy w Andrychowie
2017 2049 2017-03-24 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 20 marca 2017 r. do porozumienia SON.031.60.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie projektu technicznego budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1780K relacji Wadowice - Wysoka
2017 965 2017-02-07 Aneks Aneks Nr 4 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 12 stycznia 2017 r. do porozumienia Nr SON.031.11.2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wadowicki zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wadowice
2017 231 2017-01-09 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2016r. do porozumienia Nr SON.0118-8/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej 1768K Brzeźnica - Tomice
2017 230 2017-01-09 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 23 grudnia 2016r. do porozumienia Nr SON.031.17.2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie projektu technicznego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1733K relacji Gorzeń Górny - Koziniec - Świnna Poręba
2017 229 2017-01-09 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2016r. do porozumienia Nr SON.031.22.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1753K - ul. Włókniarzy w Andrychowie - projekt
2016 7809 2016-12-16 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.51.2016 Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 16 grudnia 2016r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2016 7676 2016-12-14 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 grudnia 2016r. do porozumienia Nr SON.031.46.2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica
2016 7120 2016-12-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie projektu technicznego budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1780K relacji Wadowice - Wysoka
2016 6742 2016-11-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 17 marca 2016r. z wykonania budżetu Powiatu Wadowickiego za 2015 rok
2016 6717 2016-11-23 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Stryszów; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 15 listopada 2016r. do porozumienia Nr SON.031.39.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica - Stronie - Stryszów w Stryszowie - kontynuacja
2016 6187 2016-11-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 26 października 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie: przebudowy drogi powiatowej nr 1741K - ul. Słonecznej w Brzezince - projekt
2016 6186 2016-11-03 Porozumienie Porozumienie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 26 października 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie przebudowy chodnika przy ul. Zamkowej w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty
2016 6185 2016-11-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 26 października 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie: przebudowy drogi powiatowej nr 1741K - ul. Długiej w Targanicach - projekt
2016 6089 2016-11-02 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 18 października 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1788K w miejscowości Paszkówka na odcinku 34 mb
2016 6088 2016-11-02 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 12 października 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz remontu zjazdów w m. Zebrzydowice i Stanisław Dolny
2016 5621 2016-10-05 Aneks Aneks Wójta Gminy Stryszów; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 września 2016r. do porozumienia Nr SON.031.39.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica - Stronie - Stryszów w Stryszowie - kontynuacja
2016 5215 2016-09-14 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 sierpnia 2016r. do porozumienia Nr SON.031.22.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1753K - ul. Włókniarzy w Andrychowie - projekt
2016 5214 2016-09-14 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 23 sierpnia 2016r. do porozumienia SON.031.21.2015 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2016 5213 2016-09-14 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Stryszów; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica - Stronie - Stryszów w Stryszowie - kontynuacja
2016 3998 2016-07-06 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2016r. do porozumienia Nr SON.031.21.2015 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2016 3757 2016-06-28 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 23 czerwca 2016r. do porozumienia Nr SON.031.56.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie opracowania koncepcji na budowę ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1738K Rzyki - Praciaki, etap II
2016 3473 2016-06-08 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 4 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.U. Nr 25, poz.126), polegające na przyjmowaniu opłat za wydanie dokumentów paszportowych
2016 3312 2016-06-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 maja 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w m. Zebrzydowice i Stanisław Dolny
2016 3311 2016-06-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 maja 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1730K - ul. Kościuszki w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie przebudowy pobocza, jezdni i urządzeń odwadniających drogę w km 0+000 - 0+142
2016 3310 2016-06-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 maja 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w m. Stanisław Dolny Kępki
2016 3309 2016-06-01 Aneks Aneks Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 9 maja 2016r. do porozumienia Nr SON.0118-8/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej 1768K Brzeźnica - Tomice
2016 3308 2016-06-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 23 maja 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie zadania: projekt techniczny chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K relacji Gorzeń Górny - Koziniec - Świnna Poręba
2016 2651 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Stryszów; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica - Stronie - Stryszów w Stryszowie
2016 1316 2016-02-24 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.21.2016 Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 22 lutego 2016r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2016 1204 2016-02-17 Aneks Aneks Nr 3 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 9 lutego 2016r. do porozumienia Nr SON.031.11.2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wadowicki zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wadowice
2016 151 2016-01-08 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015r. do porozumienia Nr SON.031.21.2015 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2015 7789 2015-12-09 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 listopada 2015r. do porozumienia Nr SON.031.21.2015 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2015 6812 2015-11-20 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 18 listopada 2015r. do porozumienia Nr SON.031.20.2015 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2015 6748 2015-11-18 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: „Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Racławickiej w Sułkowicach”
2015 5874 2015-10-09 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 21 września 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Wadowickim zwanym dalej "Powiatem", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Bartosz Kaliński - Starosta 2. Andrzej Górecki - Wicestarosta przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Warchoł a Gminą Andrychów zwaną dalej "Gminą", którą reprezentuje: Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Żywioł
2015 5003 2015-08-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 18 maja 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Wadowickim zwanym dalej "Powiatem", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Bartosz Kaliński - Starosta 2. Andrzej Górecki - Wicestarosta a Gminą Wadowice zwaną dalej "Gminą", którą reprezentuje: Mateusz Klinowski - Burmistrz
2015 4724 2015-07-31 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 28 lipca 2015r. do porozumienia Nr SON.031.13.2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie budowy chodnika przy ul. Kilińskiego w Andrychowie - etap III
2015 3684 2015-06-16 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 10 czerwca 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Wadowickim zwanym dalej "Powiatem", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Bartosz Kaliński - Starosta 2. Andrzej Górecki - Wicestarosta przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Warchoł a Gminą Andrychów zwaną dalej „Gminą”, którą reprezentuje: Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Żywioł
2015 3284 2015-05-28 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 18 maja 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Wadowickim zwanym dalej "Powiatem", reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Bartosz Kaliński - Starosta 2. Andrzej Górecki - Wicestarosta a Gminą Wadowice zwaną dalej "Gminą", którą reprezentuje: Mateusz Klinowski - Burmistrz
2015 2642 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2015 2321 2015-04-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie powierzenia Miastu Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2015 2320 2015-04-14 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Tomice; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice wykonania zadania własnego Powiatu wadowickiego
2015 858 2015-02-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: „Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego w Andrychowie - etap II”
2015 857 2015-02-19 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 2 lutego 2015r. do porozumienia Nr SON.031.11.2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wadowicki zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wadowice
2015 301 2015-01-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie rozwiązania Porozumienia Nr SON.031.112.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Andrychów do wykonania powierzonych przez Powiat Wadowicki zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie: 1) „Przebudowy chodnika na ciąg pieszo - rowerowy przy drodze powiatowej nr 1754K - ul. Lenartowicza w Andrychowie”; 2) „Przebudowy chodnika na ciąg pieszo - rowerowy przy drodze powiatowej nr 1753K - ul. Włókniarzy w Andrychowie”
2015 300 2015-01-19 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014r. do porozumienia Nr SON.031.71.2014 z dnia 8 września 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2014 6999 2014-12-05 Aneks Aneks Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 14 listopada 2014r. do porozumienia Nr SON.031.71.2014 z dnia 8 września 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2014 6533 2014-11-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 22 października 2014r. w sprawoe powierzenia Gminie Spytkowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Wiślanej w Spytkowicach w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty
2014 6438 2014-11-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodników w ciagach dróg powiatowych: droga powiatowa nr 1735K w Zawadce, droga powiatowa nr 1780K w Wysokiej, droga powiatowa nr 1784K w Stanisławiu Górnym, droga powiatowa nr 1735K w Wadowicach
2014 5957 2014-10-24 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Wieprz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Wieprz wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2014 5955 2014-10-24 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Tomice; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 2 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego
2014 5954 2014-10-24 Aneks Aneks Wójta Gminy Stryszów; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 7 października 2014r. do porozumienia Nr SON.031.59.2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Stryszów realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2014 5953 2014-10-24 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 15 października 2014r. do porozumienia Nr SON.031.46.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2014 5320 2014-09-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 20 marca 2014r. z wykonania budżetu powiatu wadowickiego za 2013 rok
2014 4818 2014-09-03 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 1 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2014 4612 2014-08-22 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Stryszów; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Stryszów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1729K Lesnica - Stronie - Stryszów
2014 4611 2014-08-22 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 18 sierpnia 2014r. do porozumienia Nr SON.031.101.2013 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2014 4456 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Stryszów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego z zakresie budowy chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1729K Leśnica-Stronie-Stryszów
2014 4448 2014-08-12 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 14 maja 2014r. do porozumienia Nr SON.031.101.2013 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2014 4447 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mucharz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 9 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Mucharz wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2014 4446 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2014 4445 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie pełnienia funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadań
2014 4444 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 14 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego
2014 1118 2014-02-21 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 12 lutego 2014r. do porozumienia SON.031.11.2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wadowicki zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wadowice
2014 1117 2014-02-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonanie zadań własnych Powiatu Wadowickiego
2013 7618 2013-12-17 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 listopada 2013r. do porozumienia Nr SON.031.74.2013 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 7603 2013-12-16 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 listopada 2013r. do porozumienia Nr SON.031.100.2013 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 7602 2013-12-16 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 listopada 2013r. do porozumienia Nr SON.031.15.2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 7601 2013-12-16 Aneks Aneks Wójta Gminy Mucharz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 listopada 2013r. do porozumienia Nr SON.031.96.2013 z dnia 4 października 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Mucharz wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 7600 2013-12-16 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 listopada 2013r. do porozumienia Nr SON.031.27.2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 6647 2013-11-18 Porozumienie Porozumienie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 11 października 2013r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadań w zakresie opracowania dokumentacji projektowych dla zadań pn.: 1) "Budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji burzowej przy ul. Ks. Gołby w Bachowicach - droga powiatowa nr 1769K". 2) „Budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji burzowej przy ul. Jana III Sobieskiego w Ryczowie - droga powiatowa nr 1772K”.
2013 6248 2013-10-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 21 października 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1750K - ul. Szewskiej w Andrychowie" na odcinku od ronda na ul. Szewskiej do skrzyżowania z drogą krajową nr DK 52 - ul. Krakowską
2013 6247 2013-10-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 21 października 2013r. w sprawie powierzenie Gminie Andrychów wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego pn.: 1) „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1754K - ul. Lenartowicza w Andrychowie”, 2) „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1753K - ul. Włókniarzy w Andrychowie”.
2013 6078 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 października 2013r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie kontynuacji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731K Stryszów-Klecza w miejscowości Klecza Dolna na odcinku o długości 210 m.
2013 6077 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mucharz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 4 października 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Mucharz w ramach modernizacji dróg powiatowych wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1732K Mucharz-Jaszczurowa w miejscowości Jaszczurowa" - Etap II..
2013 6076 2013-10-18 Aneks Aneks Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 października 2013r. do porozumienia Nr SON.031.74.2013 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 5972 2013-10-11 Aneks Aneks Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 23 września 2013r. do porozumienia Nr SON.031.70.2013 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 5060 2013-08-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie utworzenia ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Łączany w ciągu drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań-Ryczów-Łączany
2013 5059 2013-08-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania w 2013 r. zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1741K - ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie" w zakresie wykonania odcinka o długości 555,00 mb od osiedla do ul. Głowackiego
2013 5054 2013-08-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie w ramach modernizacji dróg powiatowych wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: "Remont ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1788K Marcyporęba - Paszkówka - Wielkie Drogi w miejscowości Sosnowice, gmina Brzeźnica"
2013 5053 2013-08-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie remontu ok. 160 mb ciągu pieszego wraz z odwodnieniem w miejscowości Tłuczań Zagrodniki w ciągu drogi powiatowej nr 1777K Tłuczań-Wyźrał (strona lewa od kościoła w kierunku cmentarza)
2013 5052 2013-08-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: "Budowa Lokalnej Obwodnicy Andrychowa etap II, podetap II. 2: od ul. Starowiejskiej do ul. Włókniarzy - obejmującą budowę rond na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi: nr 1753K - ul. Włókniarzy oraz nr 1752K - ul. Starowiejska, przebudowę drogi powiatowej nr 1750K - ul. Szewska"
2013 5038 2013-08-07 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 lipca 2013r. do porozumienia nr SON.031.88.2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska realizacji zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 4595 2013-07-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego pn.: "Budowa chodnika przy ul. Racławickiej w Sułkowicach Bolęcinie" w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1739K Sułkowice-Bolęcina"
2013 4531 2013-07-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie remontu chodnika na długości ok. 160 mb (od strony kościoła do drogi gminnej) w ciągu drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice-Jaśkowice w miejscowości Paszkówka, realizowanego w ramach zadania pn. "Adaptacja przestrzeni użytku publicznego celem integracji społecznej w miejscowości Paszkówka".
2013 4377 2013-07-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 26 czerwca 2013r.
2013 4376 2013-07-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 14 czerwca 2013r.
2013 3996 2013-06-17 Aneks Aneks Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 15 maja 2013r. do porozumienia Nr SON.031.14.2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 3858 2013-06-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 20 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych.
2013 3614 2013-05-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 9 maja 2013r.
2013 2247 2013-03-20 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 12 marca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 2210 2013-03-18 Porozumienie Porozumienie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 2209 2013-03-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Andrychowa; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 12 marca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów realizacji zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 1666 2013-02-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wadowicki zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Wadowice
2013 1644 2013-02-27 Aneks Aneks Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 13 lutego 2013r. do porozumienia Nr SON.031.34.2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
2013 150 2013-01-08 Aneks Aneks Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 27 grudnia 2012r. do porozumienia nr SON.031.88.2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska realizacji zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 7 2013-01-03 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Wieprz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 24 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Wieprz wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2012 7249 2012-12-13 Aneks Aneks Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 10 grudnia 2012r. do porozumienia nr SON.031.104.2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Stryszów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2012 7013 2012-12-11 Porozumienie Porozumienie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2012 6592 2012-12-05 Aneks Aneks Wójta Gminy Stryszów; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 27 listopada 2012r. do porozumienia Nr SON.031.104.2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Stryszów wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2012 6249 2012-11-22 Aneks Aneks Wójta Gminy Tomice; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 19 listopada 2012r. do porozumienia Nr SON.031.76.2012 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2012 6091 2012-11-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mucharz; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Mucharz wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2011 2494 2011-06-08 Porozumienie Porozumienie nr SON.031.25.2011 Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 11 maja 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania publicznego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika