Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 95

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6553 2019-09-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1870K - ul. Wyzwolenia w Przecieszynie
2019 6552 2019-09-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty
2019 6551 2019-09-13 Porozumienie Porozumienie Nr 10/SIR/2019 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1758K ul. Wadowicka w Głębowicach
2019 6550 2019-09-13 Porozumienie Porozumienie Nr 8/SIR/2019 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku
2019 6549 2019-09-13 Aneks Aneks Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1842K
2019 5328 2019-07-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Oświęcim; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim
2019 5327 2019-07-11 Porozumienie Porozumienie Nr 2/SIR/2019 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1758K ul. Wadowicka w Głębowicach i ul. Głowna w Osieku
2019 3711 2019-05-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonanie zadania publicznego dotyczącego realizacji w 2019 r. zadania Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego nr 1.17 pn. Utrzymanie terenów Skarbu Państwa
2018 8799 2018-12-18 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.70.2018 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 grudnia 2018 r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej
2018 7558 2018-11-07 Aneks Aneks Burmistrza Miasta i Gminy Zator; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce
2018 7557 2018-11-07 Aneks Aneks Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1842K
2018 7555 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 4486 2018-06-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji zadania Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego nr 1.17 pn. Utrzymanie terenów Skarbu Państwa (zadanie wieloletnie – etap III)
2018 4459 2018-06-22 Porozumienie Porozumienie Nr 11/SIR/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Zator; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce
2018 4458 2018-06-22 Porozumienie Porozumienie Nr 09/SIR/2018 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1842K
2018 4457 2018-06-22 Porozumienie Porozumienie Nr 07/SIR/2018 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1824K ul. Kleparz w Kętach
2018 4456 2018-06-22 Porozumienie Porozumienie Nr 05/SIR/2018 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku
2018 4436 2018-06-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tychy; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym prowadzonym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św. ap. Piotra i Pawła w Tychach
2018 2885 2018-04-09 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Oleśnie; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 1623 2018-03-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenie zadań w zakresie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach miasta Kęty
2018 1007 2018-02-07 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 grudnia 2017 r. do porozumienia SIR.7013.11.7.4.2016 zawartego w dniu 19 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 1816K ul. Beskidzka w Osieku
2018 1006 2018-02-07 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Oświęcim; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 listopada 2017 r. do porozumienia Nr 22/SIR/2017 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przekazania zarządu nad odcinkami DP nr 1879K ul. Grunwaldzka w Babicach oraz DP nr 1866K ul. Suskiego we Włosienicy
2018 1005 2018-02-07 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 grudnia 2017 r. do porozumienia Nr 16/SIR/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania zarządu nad DP 1868K ul. Oświęcimska w Wilczkowicach
2018 1004 2018-02-07 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 grudnia 2017 r. do porozumienia SIR.7013.11.6.6.2016 zawartego w dniu 19 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 1814K ul. Słoneczna w Osieku
2018 1003 2018-02-07 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Oświęcim; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 grudnia 2017 r. do porozumienia Nr SIR.7013.11.9.3.2016 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania Miastu Oświęcim zarządu zwykłego nad drogami powiatowymi w granicach miasta Oświęcim
2018 1002 2018-02-07 Porozumienie Porozumienie Nr 29/SIR/2017 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1814K_ul. Starowiejska w Osieku
2018 1001 2018-02-07 Porozumienie Porozumienie Nr 30/SIR/2017 Prezydenta Miasta Oświęcim; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim zadań w zakresie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach miasta Oświęcim
2018 1000 2018-02-07 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 grudnia 2017 r. do porozumienia SIR.7013.11.7.1.2016 w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 1758K ul. Główna w Osieku
2017 8869 2017-12-15 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.84.2017 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2017 r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej
2017 8868 2017-12-15 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.83.2017 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2017 r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczpospolitej Polskiej Zboru Bielsko-Biała
2017 8867 2017-12-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tychy; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym prowadzonym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św. ap. Piotra i Pawła w Tychach
2017 7549 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawie przekazania zarządzania odcinkami dróg powiatowych nr 1820K – ul. Sobieskiego w Kętach, nr 1823K – ul. Legionów w Kętach
2017 7548 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1868K - ul. Oświęcimska w Wilczkowicach
2017 7547 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Oświęcim; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawie przekazania zarządzania odcinkami dróg powiatowych nr 1879K ul. Grunwaldzka w Babicach oraz nr 1866K ul. Suskiego we Włosienicy
2017 7546 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zator; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1807K w Trzebieńczycach
2017 4905 2017-07-25 Porozumienie Porozumienie Nr 10/SIR/2017 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1820K - ul. Szkotnia i ul. Partyzantów w Kętach
2017 4904 2017-07-25 Porozumienie Porozumienie Nr 09/SIR/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Zator; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1811K - ul. Kongresowa w Zatorze
2017 2897 2017-04-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia Powiatowi do realizacji wykonania zadania publicznego dotyczącego realizacji w 2017 r. zadania Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego nr 1.17 pn. Utrzymanie terenów Skarbu Państwa (zadanie wieloletnie – etap II)
2017 1068 2017-02-09 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1814K - ul. Słoneczna w Osieku
2017 1067 2017-02-09 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1816K - ul. Beskidzka w Osieku
2017 1066 2017-02-09 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Oświęcim; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim
2017 1065 2017-02-09 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenie zadań w zakresie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach miasta Kęty
2017 1064 2017-02-09 Aneks Aneks Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1968K - ul.Oświęcimska w Skidziniu
2016 7668 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.12.1.2016 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1868K - ul. Oświęcimska w Wilczkowicach i Skidziniu
2016 7667 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.11.2.2016 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatową nr 1870K - ul. Nosala w Brzeszczach
2016 7666 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.19.1.2016 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 września 2016r. w sprawie przekazania zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1863K ul. Na Włosień w Bielanach
2016 7665 2016-12-14 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 lipca 2016r. do porozumienia Nr SIR.7013.11.6.1.2016 zawartego w dniu 11.05.2016 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1814K
2016 7664 2016-12-14 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 lipca 2016r. do porozumienia nr SIR.7013.11.7.1.2016 zawartego w dniu 11.05.2016 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1758K
2016 4157 2016-07-08 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego dotyczącego realizacji zadania Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego nr 1.17 pn. Utrzymanie terenów Skarbu Państwa (zadanie wieloletnie – etap I)
2016 4002 2016-07-06 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10 czerwca 2016r. do umowy nr SIR.7013.40.1.2015 z dnia 03.06.2015 r.
2016 4001 2016-07-06 Umowa Umowa Nr SIR.7013.39.1.2016 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Bielska w Jawiszowicach w km 0+000 – 1+450” w zakresie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej ul. Bielska w Jawiszowicach w km od 0+000 do km 1+450
2016 3756 2016-06-28 Aneks Aneks Nr 1 Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 czerwca 2016r. do porozumienia nr D.BP.1.504.2016 zawartego w dniu 13 maja 2016 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania publicznego dotyczącego realizacji zadania pn. „Przygotowanie terenu na potrzeby transportu Jego Świątobliwości Papieża Franciszka” i udzielenia dotacji celowej na jego realizację
2016 3753 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.6.1.2016 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 maja 2016r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1814K - ul. Starowiejska w Osieku
2016 3752 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.5.1.2016 Wójta Gminy Polanka Wielka; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1899K - ul. Słoneczna w Polance Wielkiej
2016 3751 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.4.1.2016 Burmistrza Miasta Chełmek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1902 K - ul. Mickiewicza w Chełmku
2016 3750 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.2.2.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1897K - ul. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu
2016 3749 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.7.1.2016 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 maja 2016r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1758K - ul. Główna w Osieku
2016 3748 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.8.1.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Zator; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 maja 2016r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1807K - Grodzisko
2016 3097 2016-05-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 maja 2016r. w sprawie powierzenia Powiatowi wykonania zadania publicznego pn. „Przygotowanie terenu na potrzeby transportu Jego Świątobliwości Papieża Franciszka”
2016 2614 2016-04-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2015 r.
2015 6072 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.52.1.2015 Wójta Gminy Polanka Wielka; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1899K – ul. Słoneczna w Polance Wielkiej
2015 6071 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.6.8.1.2015 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1814K
2015 6070 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.51.2.2015 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1853K
2015 6069 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr 7013.6.9.1.2015 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Kęty przez Zarząd Powiatu Oświęcimskiego ograniczonego zarządzania drogą nr 1843K ul. Fabryczna w Kętach w km 0+690 do 0+748 dla realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach wraz z odbudową mostu drogowego nad potokiem Bulówka” - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji, w tym decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
2015 6068 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.6.4.1.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Zator; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1761K – Graboszyce - Głębowice
2015 6067 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.6.11.2015 Burmistrza Miasta Chełmek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1900K
2015 6066 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.6.6.1.2015 Burmistrza Miasta Chełmek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1902K
2015 5556 2015-09-25 Umowa Umowa Nr SIR.7013.43.1.2015 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Wypoczynkowa w Zasolu”
2015 5555 2015-09-25 Umowa Umowa Nr SIR.7013.42.1.2015 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach”
2015 5554 2015-09-25 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. do umowy Nr SIR.7013.41.1.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach”
2015 5553 2015-09-25 Umowa Umowa Nr SIR.7013.41.1.2015 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach”
2015 5552 2015-09-25 Umowa Umowa Nr SIR.7013.40.1.2015 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach”
2015 5551 2015-09-25 Umowa Umowa Nr SIR.7013.39.1.2015 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach”
2015 5550 2015-09-25 Umowa Umowa Nr SIR.7013.38.1.2015 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1874K ul. Bielańska w Jawiszowicach”
2015 5549 2015-09-25 Umowa Umowa Nr SIR.7013.37.1.2015 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km 5+792 do km 7+270”
2015 4862 2015-08-13 Uchwała Uchwała Nr 50/66/2015 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.
2015 4770 2015-08-04 Aneks Aneks Nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 sierpnia 2015r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Powiatem Oświęcimskim
2015 1852 2015-03-30 Aneks Aneks Nr 6 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 marca 2015r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku
2014 6752 2014-11-24 Aneks Aneks Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Powiatem Oświęcimskim
2014 4452 2014-08-12 Aneks Aneks nr 1/2014 Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 1 lipca 2014r. do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Brzeszcze zadania własnego pn. „Przebudowa ul. Olszyny w Jawiszowicach” i współfinansowaniu zadania
2014 4451 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeszcz; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeszcze zadania własnego pn. „Przebudowa ul. Olszyny w Jawiszowicach” i współfinansowaniu zadania
2014 4200 2014-07-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 marca 2014r. z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2013 r.
2014 3138 2014-06-09 Aneks Aneks nr 4 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 maja 2014r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Powiatem Oświęcimskim
2013 7929 2013-12-31 Aneks Aneks Nr 3 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 listopada 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Powiatem Oświęcimskim
2013 7928 2013-12-31 Aneks Aneks Nr 2 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 listopada 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Powiatem Oświęcimskim
2013 5295 2013-08-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/WEZ/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Zator; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Zator prowadzenie zadania publicznego polegającego na założeniu i prowadzeniu Technikum w Zatorze oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zatorze.
2013 3522 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr 62/507/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2012 rok
2013 3328 2013-05-07 Aneks Aneks Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Powiatem Oświęcimskim
2013 3294 2013-05-06 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogą powiatową nr 1900 K na odcinku o długości ok. 100 mb w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2013 1124 2013-02-01 Porozumienie Porozumienie nr 2/WEZ/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Zator; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia przez Powiat Oświęcimski zadania własnego polegającego na prowadzeniu przez Gminę Zator Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grodzisku.
2013 1123 2013-02-01 Porozumienie Porozumienie nr 1/WEZ/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Zator; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia przez Powiat Oświęcimski zadania własnego polegającego na założeniu i prowadzeniu przez Gminę Zator Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zatorze.
2013 818 2013-01-21 Porozumienie Porozumienie nr IG.031.2.2012.AM Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Kęty przez Zarząd Powiatu Oświęcimskiego ograniczonego zarządzania drogą powiatową Nr 1827K ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do obwodnicy zachodniej Kęt.
2013 817 2013-01-21 Porozumienie Porozumienie nr 25/ZDP/2012 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Kęty wykonywanie zarządu zwykłego na drogach powiatowych na terenie miasta Kęty
2012 4043 2012-08-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 marca 2012r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 rok
2011 2795 2011-07-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 marca 2011r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZA 2010 R.