Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 31

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5611 2019-07-24 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 maja 2019 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Świątniki Górne prowadzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Świątnikach Górnych, jako zadania własnego, zawartego w dniu 27 września 1999 r.
2019 5610 2019-07-24 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie do porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne zadania publicznego w zakresie oświaty
2019 5609 2019-07-24 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 maja 2019 r. do porozumienia w sprawie wyrażenia przez Powiat Krakowski zgody na założenie i prowadzenie przez Gminę Świątniki Górne – Technikum Logistyki Lotniczej, które funkcjonować będzie w ramach Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych, z siedzibą, przy ul. K. Bruchnalskiego 35, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), zwane dalej Technikum lub Szkołą
2019 4809 2019-06-26 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Słomniki; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 maja 2019 r. do porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Słomniki zadania publicznego w zakresie oświaty
2019 4019 2019-05-20 Aneks Aneks Nr 1/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. do Porozumienia nr ORB.II.031.19.2019 Powiatu Krakowskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r.
2019 4018 2019-05-20 Porozumienie Porozumienie Nr ORB.II.031.19.2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzeszowice prowadzenia zadania, polegającego na oczyszczaniu, zamiataniu i polewaniu dróg powiatowych oraz oczyszczaniu chodników przylegających do dróg powiatowych na terenie miasta Krzeszowice w 2019 roku
2019 4001 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr 39/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Krakowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2018 rok
2018 3848 2018-05-24 Uchwała Uchwała Nr 73/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Krakowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2017 rok.
2018 3833 2018-05-22 Porozumienie Porozumienie Nr ORB.II.031.42.2018 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania przez Zarząd Powiatu w Krakowie, działającego, jako zarządca dróg powiatowych, Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzeszowice, jako zarządcy dróg gminnych, prowadzenie zadania, polegającego na oczyszczaniu, zamiataniu i polewaniu dróg powiatowych oraz oczyszczaniu chodników przylegających do dróg powiatowych na terenie miasta Krzeszowice w 2018 roku
2018 2572 2018-04-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przejęcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zadania Zarządu Powiatu Krakowskiego w zakresie zarządzania drogami publicznymi, dotyczącego realizacji zadań pn. „Budowa parkingu Park & Ride Radziszów Centrum” oraz „Budowa ciągów pieszo – rowerowych w miejscowości Rzozów”
2018 2571 2018-04-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przejęcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zadania Zarządu Powiatu Krakowskiego w zakresie zarządzania drogami publicznymi, dotyczącego realizacji zadania pn. „Ciągi pieszo rowerowe i ścieżki rowerowe na terenie miasta Skawina i miejscowości Radziszów w ciągu dróg powiatowych”
2018 2570 2018-04-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Słomniki; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Słomniki zadania publicznego w zakresie oświaty
2018 2516 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia przez Powiat Krakowski zgody na założenie i prowadzenie przez Gminę Świątniki Górne – Technikum Logistyki Lotniczej, które funkcjonować będzie w ramach Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych, z siedzibą, przy ul. K. Bruchnalskiego 35, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), zwane dalej Technikum lub Szkołą
2018 1806 2018-03-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne zadania publicznego w zakresie oświaty
2018 858 2018-02-01 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 2 stycznia 2018 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Świątniki Górne prowadzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Świątnikach Górnych, jako zadania własnego, zawartego w dniu 27 września 1999 r.
2017 5662 2017-09-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 lipca 2017 r. pomiędzy Wójtem Gminy Zielonki a Zarządem Powiatu w Krakowie
2017 5661 2017-09-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 lipca 2017 r. POMIĘDZY WÓJTEM GMINY ZIELONKI A ZARZĄDEM POWIATU W KRAKOWIE
2017 5660 2017-09-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 lipca 2017 r. pomiędzy Wójtem Gminy Zielonki a Zarządem Powiatu w Krakowie
2017 5193 2017-08-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Świątniki Górne a Zarządem Powiatu w Krakowie
2017 5192 2017-08-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Świątniki Górne a Zarządem Powiatu w Krakowie
2017 5191 2017-08-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Świątniki Górne a zarządem powiatu w Krakowie
2017 3743 2017-05-30 Porozumienie Porozumienie Nr RGK.031.1.2.2017 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie prowadzenia zadania, polegającego na oczyszczaniu, zamiataniu i polewaniu dróg powiatowych oraz oczyszczaniu chodników przylegających do dróg powiatowych na terenie miasta Krzeszowice w 2017 roku
2017 1848 2017-03-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Słomniki; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zimowego utrzymania wyszczególnionych dróg powiatowych na terenie miasta Słomniki
2017 1698 2017-03-06 Porozumienie Porozumienie Nr OIK/27/2016 Prezydenta Miasta Krakowa; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu mieszkańcom Powiatu Krakowskiego usług w zakresie interwencji kryzysowej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b w Krakowie
2016 3242 2016-05-31 Porozumienie Porozumienie Nr ORB.II.031.22.2016 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania, polegającego na oczyszczaniu, zamiataniu i polewaniu dróg powiatowych oraz oczyszczaniu chodników przylegających do dróg powiatowych na terenie miasta Krzeszowice w 2016 roku
2015 4897 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr 59/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Krakowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2014 rok
2015 429 2015-01-27 Uchwała Uchwała Nr 67/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 marca 2014r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Krakowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2013 rok
2013 1295 2013-02-12 Aneks Aneks nr 7 Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 2 stycznia 2013r. do Porozumienia z dnia 1.09.2006 r. ( ORB.II.0118/10/06 ) w sprawie powierzenia Gminie Jerzmanowice-Przeginia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Krakowskiego, zawarty w dniu 2.01.2013r.
2012 272 2012-01-23 Aneks Aneks Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2011r. do Porozumienia z dnia 1.09.2006 r. ( ORB.II.018/10/06 ) w sprawie powierzenia Gminie Jerzmanowice-Przeginia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Krakowskiego, zawarty w dniu 29.12.2011r.
2011 2195 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 39/2011 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Krakowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2010 rok.
2010 2630 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr 27/2010 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Krakowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2009 rok.