Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 20

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7210 2019-10-14 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerwiennem mieszkańcom Powiatu Tatrzańskiego
2018 1804 2018-03-12 Aneks Aneks Nr 1 Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 2 marca 2018 r. do Porozumienia z dnia 3 lipca 2017 r.
2018 644 2018-01-19 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wykonania zadania publicznego zarządzania drogą powiatową w ograniczonym zakresie, niezbędnym do przygotowania inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska na odcinku od km 4+783 do km 5+707 w miejscowości Leśnica” oraz przekazanie
2017 6765 2017-11-02 Porozumienie Porozumienie Nr 2 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonania zadania publicznego zarządzania drogą powiatową w ograniczonym zakresie, niezbędnym do przygotowania inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska na odcinku od km 4+783 do km 5+707 w miejscowości Leśnica” oraz przekazanie zarządu drogi powiatowej nr 1647K na wskazanym powyżej odcinku
2017 5239 2017-08-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Nowotarskiego; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu usług świadczonych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Targu z filią „Radość Życia” w Rabce – Zdrój mieszkańcom Powiatu Tatrzańskiego
2017 4969 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr 293/12/17 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tatrzańskiego za 2016 rok.
2017 4523 2017-07-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Powiatem Tatrzańskim
2016 4739 2016-08-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Zakopane; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 19 stycznia 2016r. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, działając jako zarządca drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich, zobowiązany jako zarządca drogi wyższej kategorii do wykonywania czynności zarządcy w obrębie skrzyżowania dwupoziomowego z drogami gminnymi (przejazdu drogowego) przekazuje, a Burmistrz Miasta Zakopane przejmuje zadanie zarządzania pasem drogowym w ciągu dróg gminnych: nr K420235 – ul. Szkolna, nr K420200 - ul. na Gubałówkę, nr K420183 - ul. Kaszelewskiego, w obszarze krzyżowania się tych dróg z drogą powiatową
2016 2816 2016-05-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 23 marca 2016r. z wykonania budżetu Powiatu Tatrzańskiego za 2015 rok
2015 1107 2015-03-03 Aneks Aneks Nr 3 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 grudnia 2014r. do Porozumienia Powiatu Tatrzańskiego i Miasta Nowy Sącz z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży z autyzmem realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki na terenie Powiatu Tatrzańskiego
2014 7370 2014-12-29 Aneks Aneks Nr 2 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 17 października 2014r. do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki na terenie Powiatu Tatrzańskiego
2014 1455 2014-03-10 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki na terenie Powiatu Tatrzańskiego
2013 2243 2013-03-20 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 31 grudnia 2012r. prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Powiatu Tatrzańskiego
2012 6470 2012-12-04 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Poronin; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Poronin wykonania zadania p.n.:
2011 2814 2011-07-05 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 kwietnia 2005r. Na podstawie uchwały Rady Miasta Zakopane nr XXI/306/2005 z dnia 31 marca 2005 w sprawie: przyjęcia do realizacji zadań szczebla powiatowego w zakresie sportu szkolnego oraz uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego Nr XXIV/135/05 z dnia 21 marca 2005r. w sprawie przekazania do realizacji zadań szczebla powiatowego w zakresie sportu szkolnego.
2011 2815 2011-07-05 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 27 kwietnia 2005 r. w Zakopanem
2010 6118 2010-12-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Gminę Kościelisko Powiatowi Tatrzańskiemu zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu oddziału przysposabiającego do pracy w Gimnazjum Specjalnym w Zakopanem.
2010 5975 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Gminę Biały Dunajec Powiatowi Tatrzańskiemu zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu oddziału przysposabiającego do pracy w Gimnazjum Specjalnym w Zakopanem.
2010 5976 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Gminę Poronin Powiatowi Tatrzańskiemu zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu oddziału przysposabiającego do pracy w Gimnazjum Specjalnym w Zakopanem.
2010 5977 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Gminę Miasto Zakopane Powiatowi Tatrzańskiemu zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu oddziału przysposabiającego do pracy w Gimnazjum Specjalnym w Zakopanem.