Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 56

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7210 2019-10-14 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerwiennem mieszkańcom Powiatu Tatrzańskiego
2019 5377 2019-07-12 Porozumienie Porozumienie Nr 1/CzD/2019 Wójta Gminy Czarny Dunajec; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Czarny Dunajec pełnienia funkcji inwestora robót budowlanych obejmujących przebudowę (wraz z wykonaniem chodnika) drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin w Czarnym Dunajcu od km od 0+000 do km 0+091,5 w ramach inwestycji pn.: „Zagospodarowanie części Rynku w Czarnym Dunajcu – place pomiędzy kościołem a plebanią”
2019 4017 2019-05-20 Aneks Aneks Wójta Gminy Lipnica Wielka; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 maja 2019 r. do Porozumienia zawartego w dniu 24.01.2008 r. r. pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Lipnica Wielka w sprawie: wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na założenie i prowadzenie publicznej szkoły ponadgimnzjalnej typu technikum o czteroletnim okresie nauczania przez Gminę Lipnica Wielka
2019 4016 2019-05-20 Aneks Aneks Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 maja 2019 r. do Porozumienia zawartego w dniu 27 kwietnia 2012 r. pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Łapsze Niżne w sprawie: wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na założenie i prowadzenie publicznej szkoły publicznej typu: liceum ogólnokształcące dla młodzieży przez Gminę Łapsze Niżne
2019 4015 2019-05-20 Aneks Aneks Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 maja 2019 r. do Porozumienia zawartego w dniu 30 sierpnia 2017 r. pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Łapsze Niżne w sprawie: wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I stopnia i prowadzenie przekształconej szkoły przez Gminę Łapsze Niżne
2019 3215 2019-04-17 Porozumienie Porozumienie Nr 1/ŁN/2019 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łapsze Niżne pełnienia funkcji inwestora robót budowlanych – budowy ścieżki rowerowej o długości ok. 440 m w ciągu drogi powiatowej nr 1639K Dębno – Frydman w Falsztynie od mostu na potoku Białka w kierunku Falsztyna w ramach projektu „Budowa Ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek IV: Biała Dama – trasa rowerowa we Frydmanie (od mostu w Dębnie do Falsztyna)”
2019 2396 2019-03-21 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Szaflary; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. do porozumienia nr 1/SZ/2017 z dnia 9 maja 2017 r., zwanego dalej porozumieniem
2019 2395 2019-03-21 Aneks Aneks Nr 3 Wójta Gminy Szaflary; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 13 marca 2019 r. do porozumienia Nr 1/SZ/2017 z dnia 9 maja 2017 r., zwanego dalej Porozumieniem
2019 2394 2019-03-21 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Szaflary; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. do porozumienia nr 2/SZ/2017 z dnia 9 maja 2017r., zwanego dalej porozumieniem
2018 7529 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Nr 1/SZCZ/ZUD/2018 Burmistrza Miasta Szczawnica; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Szczawnica prowadzenia zadania, zwanego dalej Zadaniem, polegającego na zimowym utrzymaniu oraz pozimowym sprzątaniu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica na odcinkach: 1) od km 0 + 000 do km 7 + 061, 2) od km 7 + 061 do km 11 + 282
2018 7348 2018-10-30 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Nowotarskiego; Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu z filią „Radość Życia” w Rabce – Zdrój mieszkańcom Powiatu Suskiego
2018 3723 2018-05-15 Aneks Aneks Wójta Gminy Szaflary; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 2 maja 2018 r. do Porozumienia Nr 2/SZ/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
2018 3722 2018-05-15 Aneks Aneks Wójta Gminy Szaflary; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 2 maja 2018 r. do porozumienia Nr 1/SZ/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
2018 1714 2018-03-08 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2018 Wójta Gminy Lipnica Wielka; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Gminę Lipnica Wielka publicznej szkoły ponadpodstawowej – Branżowej Szkoły I stopnia
2017 5496 2017-09-04 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I stopnia i prowadzenie przekształconej szkoły przez Gminę Łapsze Niżne
2017 5239 2017-08-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Nowotarskiego; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu usług świadczonych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Targu z filią „Radość Życia” w Rabce – Zdrój mieszkańcom Powiatu Tatrzańskiego
2017 5227 2017-08-09 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Limanowskiego; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu usług świadczonych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Targu zfilią „Radość Życia” w Rabce – Zdrój mieszkańcom Powiatu Limanowskiego
2017 3580 2017-05-16 Porozumienie Porozumienie Nr 1/SZ/2017 Wójta Gminy Szaflary; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie prowadzenia zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych obejmujących: rozbudowę drogi powiatowej nr 1658K w miejscowościach Szaflary oraz Zaskale wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kardynała Karola Wojtyły oraz ul. Kościelną w miejscowości Zaskale - km ok. 0+000,00 do ok. km 1+633,00, rozbudowę drogi powiatowej nr 1646K Szaflary - Ostrowsko w miejscowości Szaflary - Budowa lewostronnego chodnika dla pieszych przy ul. Orkana w Szaflarach, rozbudowę drogi powiatowej klasy „Z” nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko (budowa chodnika) w miejscowości Bór - etap II - km 11+190 - km 11+910. Inwestycje jw. zwane dalej robotami będą prowadzone przez Gminę Szaflary w ramach projektu pn: „Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary”, realizowanego wspólnie z gminą Nowy Targ i Miastem Nowy Targ
2017 3579 2017-05-16 Porozumienie Porozumienie Nr 2/SZ/2017 Wójta Gminy Szaflary; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie prowadzenia zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych obejmujących rozbudowę drogi powiatowej nr 1646K Szaflary - Ostrowsko w miejscowości Szaflary - Budowa ścieżek rowerowych przy ul. Orkana w Szaflarach. Inwestycja zwana dalej robotami będzie prowadzona przez Gminę Szaflary w ramach projektu pn: „Budowa ciągów pieszo – rowerowych oraz utworzenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych z wykorzystaniem obiektów typu „Bike&Ride” w Gminie Szaflary
2016 2609 2016-04-20 Porozumienie Porozumienie Nr 1/MNT/2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych polegających na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Podtatrzańskiej i ul. Szaflarskiej w Nowym Targu, zwanych dalej robotami
2015 6763 2015-11-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 8 października 2015r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2015 6048 2015-10-22 Porozumienie Porozumienie Nr 1/SZCZ/ZUD/2015 Burmistrza Miasta Szczawnica; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 października 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Nowotarskim, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez: 1. Krzysztofa Fabera – Starostę Nowotarskiego, 2. Władysława Tylkę – Wicestarostę Nowotarskiego, przy udziale Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, zwanego dalej PZD, reprezentowanego przez Roberta Waniczka – Dyrektora, a Miastem i Gminą Szczawnica, zwanymi dalej MiG Szczawnica, reprezentowanymi przez Grzegorza Niezgodę – Burmistrza MiG Szczawnica
2015 4433 2015-07-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Nowotarskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu wykonania zadania własnego Województwa pn.„Rozbudowa skrzyżowania DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą powiatową 1639K Dębno – Niedzica – Granica Państwa w m. Dębno”
2014 5831 2014-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr 2/ŁN/2014 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie powierzenia Gmina Łapsze Niżne prowadzenia zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych obejmujących modernizację skrzyżowań drogi powiatowej nr 1642K Groń - Trybsz - Niedzica z drogami gminnymi w miejscowości Łapsze Niżne w ramach projektu realizowanego przez Gminę Łapsze Niżne pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Jana Pawła II oraz dróg dojazdowych ul. Leśnej, ul. Spółdzielców i ul. Wiśmierskiego”,
2014 3307 2014-06-18 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Nowotarskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. do porozumienia nr X/141/ZDW/12 uzgodnionego w dniu 31 grudnia 2012 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Nowotarskim stanowiącego tekst ujednolicony porozumienia nr X/91/ZDW/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. dotyczącego powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą powiatową nr 1639 K Dębno – Niedzica – granica Państwa w m. Dębno”
2014 1097 2014-02-20 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Nowotarskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2013r. do porozumienia nr X/141/ZDW/12 uzgodnionego w dniu 31 grudnia 2012 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Nowotarskim stanowiącego tekst ujednolicony porozumienia nr X/91/ZDW/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. dotyczącego powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą powiatową nr 1639 K Dębno – Niedzica – granica Państwa w m. Dębno”
2013 7957 2013-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 2/ŁN/2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie prowadzenie zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych obejmujących remont pobocza prawostronnego drogi powiatowej nr K1642 Groń – Trybsz – Niedzica w m. Niedzica na odcinku ul. 3 Maja od km 19+740 do km 20+054, pełniącego rolę ścieżki pieszo-rowerowej
2013 6887 2013-11-25 Porozumienie Porozumienie nr 1/ŁN/2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Łapsze Niżne prowadzenia zadania, polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót obejmujących przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej ul. 3 Maja z drogą gminną ul. Świętej Rozalii
2013 5450 2013-09-10 Porozumienie Porozumienie nr 1/LW/2013 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie przejmuje prowadzenie zadania przez Gminę Lipnica Wielka, polegajacego na pełnieniu funkcji inwestora robót obejmujacych remont placu postojowego przy remizie OSP w Lipnicy Wielkiej Murowanicy, w ciagu drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka – Przywarówka (czesc działki ewidencyjnej nr 16863), zwanych dalej robotami
2013 2602 2013-04-04 Aneks Aneks nr 2 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 marca 2013r. do porozumienia nr 1/ŁN/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r., zwanego dalej Porozumieniem
2013 1056 2013-01-30 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Nowotarskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą powiatową nr 1639 K Dębno – Niedzica – granica Państwa w m. Dębno” tekst ujednolicony porozumienia nr X/91/ZDW/11 zawartego w dniu 30 sierpnia 2011 r. uwzględniający zmiany dokonane aneksem nr 1 oraz wprowadzający zmiany wynikające z podjęcia Uchwały Nr XXIX/488/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r. oraz Uchwały Nr 192/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 392 2013-01-10 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 31 grudnia 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia pobierania opłat paszportowych z dnia 27 marca 2012 rok
2013 258 2013-01-09 Porozumienie Porozumienie nr 3/ŁN/2012 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 31 grudnia 2012r.
2012 5325 2012-10-29 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 15 października 2012r. do porozumienia nr 2/CZD/2011 z dnia 4 października 2011 r., zwanego dalej Porozumieniem
2012 5326 2012-10-29 Porozumienie Porozumienie nr SZCZ/ZUD/2012 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 15 października 2012r. w sprawie powierzenie MiG Szczawnica prowadzenia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu oraz pozimowym sprzątaniu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko - Szczawnica
2012 4720 2012-09-27 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 18 września 2012r. do porozumienia nr 3/ŁN/2011 z dnia 3 marca 2011 r., zwanego dalej Porozumieniem
2012 4719 2012-09-27 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 18 września 2012r. do porozumienia nr 2/ŁN/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r., zwanego dalej Porozumieniem
2012 4718 2012-09-27 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 18 września 2012r. do porozumienia nr 1/ŁN/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku
2012 4254 2012-09-04 Porozumienie Porozumienie nr 2/ŁN/2012 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 31 lipca 2012r.
2012 4099 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na przekształcenie z dniem 1 września 2012 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej 2-3 letniej w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową i prowadzenie przekształconej szkoły przez Gminę Łapsze Niżne
2012 4098 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na przekształcenie z dniem 1 września 2012 r. Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i prowadzenie przekształconej szkoły przez Gminę Łapsze Niżne
2012 4097 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na założenie i prowadzenie publicznej szkoły typu: liceum ogólnokształcące dla młodzieży przez Gminę Łapsze Niżne.
2012 3772 2012-07-27 Aneks Aneks nr 2 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 3 kwietnia 2012r. do porozumienia nr 2/ŁN/2010 z dnia 4 marca 2010 roku
2012 3771 2012-07-27 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Łapsze Niżne; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 3 kwietnia 2012r. do porozumienia nr 1/ŁN/2010 z dnia 4 marca 2010 roku
2012 2978 2012-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 15 maja 2012r. w sprawie rozwiązania porozumienia nr 1/ŁN/2010 z dnia 04.03.2010 roku
2012 2577 2012-05-28 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 15 maja 2012r. do porozumienia nr 2/CZD/2011 z dnia 4 października 2011 r., zwanego dalej Porozumieniem
2012 1514 2012-04-11 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie powierzenia pobierania opłat paszportowych
2011 4755 2011-10-20 Aneks Aneks nr 1 do porozumienia nr 2/ŁN/2010 z dnia 4 marca 2010 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie przyznania środków na przystapienie do użytkowania obiektów budowlanych
2011 2600 2011-06-16 Aneks Aneks nr 1 do porozumienia nr SZCZ/ZUD/2009 z dnia 30.10.20 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 kwietnia 2011r.
2011 994 2011-03-16 Porozumienie Porozumienie nr 1/ŁN/2011 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 20 stycznia 2011r.
2011 995 2011-03-16 Porozumienie Porozumienie nr 2/ŁN/2011 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 20 stycznia 2011r.
2010 5144 2010-12-02 Porozumienie Porozumienie nr 3/ŁN/2010 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 1 lipca 2010r.
2010 5145 2010-12-02 Porozumienie Porozumienie nr 8/ŁN/2010 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 października 2010r.
2010 5149 2010-12-02 Porozumienie Porozumienie nr 2/Szcz/2010 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 8 kwietnia 2010r.
2010 2235 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 1/ŁN/2010 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 4 marca 2010r.
2010 2236 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 2/ŁN/2010 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 4 marca 2010r.