Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 29

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6031 2019-08-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 21 marca 2019 r. z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2018 rok
2019 2249 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla a Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Starosta Mieczysław Uryga oraz Wicestarosta Agata Zięba
2019 2247 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel, a Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działa Starosta Mieczysław Uryga oraz Wicestarosta Agata Zięba, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Limanowskiego - Elżbiety Nastałek
2019 703 2019-01-18 Aneks Aneks Nr 18 Burmistrza Miasta Limanowa; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu limanowskiego, zwanego dalej „Porozumieniem”
2018 8218 2018-12-07 Porozumienie Porozumienie Nr CRU/PK/523/2018 Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2018 1288 2018-02-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Limanowski, Miastu Nowy Sącz prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Powiatu Limanowskiego
2018 1251 2018-02-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza w imieniu którego działa Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak, a Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działa Starosta Jan Puchała oraz Wicestarosta Mieczysław Uryga, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Limanowskiego - Elżbiety Nastałek
2018 670 2018-01-19 Aneks Aneks Nr 17 Burmistrza Miasta Limanowa; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu limanowskiego, zwanego dalej „Porozumieniem”, zawarty pomiędzy:
2017 8910 2017-12-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”
2017 5227 2017-08-09 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Limanowskiego; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu usług świadczonych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Targu zfilią „Radość Życia” w Rabce – Zdrój mieszkańcom Powiatu Limanowskiego
2017 4359 2017-07-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 22 marca 2017 r. z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2016 r.
2017 2887 2017-04-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej
2017 1742 2017-03-07 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. Zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak a Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają Starosta Jan Puchała oraz Wicestarosta Mieczysław Uryga
2017 819 2017-01-27 Aneks Aneks Nr 16 Burmistrza Miasta Limanowa; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu limanowskiego
2016 7592 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
2016 1418 2016-02-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 27 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza w imieniu którego działa Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak a Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działa Starosta Jan Puchała oraz Wicestarosta Mieczysław Uryga, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Limanowskiego - Elżbiety Nastałek
2016 965 2016-02-05 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 25 stycznia 2016r. Zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak a Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają Starosta Jan Puchała oraz Wicestarosta Mieczysław Uryga
2016 767 2016-01-28 Aneks Aneks Nr 15 Burmistrza Miasta Limanowa; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 12 stycznia 2016r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu limanowskiego, zwanego dalej „Porozumieniem”
2015 6762 2015-11-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 13 października 2015r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
2015 6161 2015-10-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 25 marca 2015r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2014 r.
2015 2554 2015-04-24 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej
2015 2305 2015-04-14 Porozumienie Porozumienie Nr 3/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 13 marca 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak a Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działa Starosta Jan Puchała oraz Wicestarosta Mieczysław Uryga
2015 1622 2015-03-24 Aneks Aneks Nr 14 Burmistrza Miasta Limanowa; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 23 lutego 2015r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu limanowskiego
2015 431 2015-01-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2014 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 28 marca 2014r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LIMANOWSKIEGO ZA 2013 ROK
2014 4458 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Limanowskiego; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie powierzenia Powiatowi Myślenickiemu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach mieszkańcom Powiatu Limanowskiego
2014 1320 2014-03-04 Aneks Aneks nr 13 Burmistrza Miasta Limanowa; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 24 stycznia 2014r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu limanowskiego
2014 1319 2014-03-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie powierzenia przez Powiat Limanowski Miastu Nowy Sącz prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Powiatu Limanowskiego
2013 2003 2013-03-12 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 31 grudnia 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w imieniu którego działają: Bożena Jawor - Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza a Powiatem Limanowskiem reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Jan Puchała - Starosta Powiatu Limanowskiego, Franciszek Dziedzina - Wicestarosta Powiatu Limanowskiego
2011 3564 2011-08-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Powiatowi Myślenickiemu realizacji zadania polegającego na zapewnieniu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach mieszkańcom Powiatu Limanowskiego.