Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 76

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4306 2019-06-04 Porozumienie Porozumienie Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 21 maja 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Lesław Wieczorek - Starosta Dąbrowski, Krzysztof Bryk - Wicestarosta Dąbrowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Szczucin reprezentowaną przez: Jana Sipior - Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Makuch, zwanym dalej Przejmującym
2019 4305 2019-06-04 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 21 maja 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Lesław Wieczorek - Starosta Dąbrowski, Krzysztof Bryk - Wicestarosta Dąbrowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Radgoszcz reprezentowaną przez Marka Lupę - Wójta Gminy Radgoszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Haliny Brożek, zwanym dalej Przejmującym
2019 3525 2019-04-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 r. zadania publicznego z zakresu diagnozowania i orzecznictwa do 8 dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego
2019 852 2019-01-28 Aneks Aneks Nr 5 Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. do porozumienia zawartego w dniu 18 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego
2018 7407 2018-10-31 Porozumienie Porozumienie Nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopie - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Marii Sztorc - Skarbnika Powiatu zwanym dalej Przekazującym, a Miastem i Gminą Szczucin reprezentowaną przez Andrzeja Gorzkowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, przy kontrasygnacie Agnieszki Makuch - Skarbnika Miasta i Gminy zwanym dalej Przejmującym
2018 7406 2018-10-31 Porozumienie Porozumienie Nr 5 Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Marii Sztorc - Skarbnika Powiatu zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Radgoszcz reprezentowaną przez Marka Lupę - Wójta Gminy Radgoszcz, przy kontrasygnacie Haliny Brożek - Skarbnika Gminy, zwanym dalej Przejmującym
2018 7405 2018-10-31 Porozumienie Porozumienie Nr 4 Wójta Gminy Olesno; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Marii Sztorc - Skarbnika Powiatu zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Olesno reprezentowaną przez Witolda Morawca - Wójta Gminy Olesno, przy kontrasygnacie Marii Nowak - Skarbnika Gminy, zwanym dalej Przejmującym
2018 7404 2018-10-31 Porozumienie Porozumienie Nr 3 Wójta Gminy Mędrzechów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Marii Sztorc - Skarbnika Powiatu zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Mędrzechów reprezentowaną przez Krzysztofa Korca - Wójta Gminy Mędrzechów, przy kontrasygnacie Kazimiery Klimaj - Skarbnika Gminy, zwanym dalej Przejmującym.
2018 7403 2018-10-31 Porozumienie Porozumienie Nr 2 Wójta Gminy Gręboszów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Marii Sztorc - Skarbnika Powiatu zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Gręboszów reprezentowaną przez Krystynę Świętek - Wójta Gminy Gręboszów, przy kontrasygnacie Bożeny Furgał -Skarbnika Gminy zwanym dalej Przejmującym
2018 7402 2018-10-31 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Bolesław (powiat dąbrowski); Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Marii Sztorc - Skarbnika Powiatu zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Bolesław reprezentowaną przez Kazimierza Olearczyka - Wójta Gminy Bolesław, przy kontrasygnacie Bożeny Nowak - Skarbnika Gminy zwanym dalej Przejmującym.
2018 4589 2018-06-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia do realizacji w 2018 r. zadania publicznego z zakresu diagnozowania i orzecznictwa do 3 dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego
2018 4199 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 22 maja 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski, Marek Kopia - Wicestarosta Dąbrowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Szczucin reprezentowaną przez: Andrzeja Gorzkowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Makuch, zwanym dalej Przejmującym.
2018 3938 2018-05-30 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 22 maja 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusz kwiatkowski - Starosta Dąbrowski, Marek Kopia - Wicestarosta Dąbrowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Radgoszcz reprezentowaną przez Marka Lupę - Wójta Gminy Radgoszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Haliny Brozek, zwanym dalej Przejmującym
2018 618 2018-01-18 Aneks Aneks Nr 4 Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 18 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego
2017 6611 2017-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
2017 6610 2017-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr 5 Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
2017 6609 2017-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr 4 Wójta Gminy Olesno; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
2017 6608 2017-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr 3 Wójta Gminy Mędrzechów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
2017 6607 2017-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr 2 Wójta Gminy Gręboszów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
2017 6606 2017-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Bolesław (powiat dąbrowski); Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
2017 5707 2017-09-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 20 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Szczucin reprezentowaną przez Andrzeja Gorzkowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Makuch zwanym dalej Przejmującym
2017 5706 2017-09-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 20 lipca 2017 r. zawarte pomiedzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Radgoszcz reprezentowaną przez Marka Lupę - Wójta Gminy Radgoszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Haliny Brożek
2017 3815 2017-06-05 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2017 r. zadania publicznego z zakresu diagnozowania i orzecznictwa do 6 dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego
2017 31 2017-01-04 Aneks Aneks Nr 3 Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. do porozumienia zawartego w dniu 18 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego
2016 6590 2016-11-21 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Olesno; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
2016 6172 2016-11-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na obszarze gminy Szczucin
2016 6171 2016-11-03 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na obszarze gminy Radgoszcz
2016 6170 2016-11-03 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mędrzechów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
2016 6169 2016-11-03 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gręboszów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
2016 6168 2016-11-03 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Bolesław (powiat dąbrowski); Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
2016 4115 2016-07-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na obszarze gminy Radgoszcz zgodnie z danymi zawartymi w załączniku do niniejszego porozumienia
2016 3741 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie przekazania zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na obszarze gminy Szczucin zgodnie z danymi zawartymi w załączniku do niniejszego porozumienia
2016 648 2016-01-25 Aneks Aneks Nr 2 Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 5 stycznia 2016r. do porozumienia zawartego w dniu 18 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego
2015 6137 2015-10-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Szczucin reprezentowaną przez Andrzeja Gorzkowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Makuch zwanym dalej Przejmującym
2015 6136 2015-10-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Radgoszcz reprezentowaną przez Marka Lupę - Wójta Gminy Radgoszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Haliny Brożek
2015 6135 2015-10-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Olesno; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Olesno reprezentowaną przez Witolda Morawca - Wójta Gminy Olesno, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marii Nowak, zwanym dalej Przejmującym
2015 6134 2015-10-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mędrzechów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gmina Mędrzechów reprezentowaną przez Krzysztofa Korca - Wójta Gminy Mędrzechów, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Kazimiery Klimaj, zwanym dalej Przejmujacym.
2015 6133 2015-10-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gręboszów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 15 października 2015r. Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
2015 6132 2015-10-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Bolesław (powiat dąbrowski); Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 19 października 2015r. Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
2015 3308 2015-05-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 19 maja 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski, Marek Kopia - Wicestarosta Dąbrowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przkazującym, a Gminą Radgoszcz reprezentowaną przez Marka Lupę - Wójta Gminy Radgoszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Haliny Brożek, zwanym dalej Przejmującym.
2014 7407 2014-12-30 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 23 grudnia 2014r. do porozumienia zawartego w dniu 18 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego
2014 7005 2014-12-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przekazania zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na obszarze gminy Szczucin
2014 6858 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegające na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na obszarze gminy Radgoszcz
2014 6857 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Olesno; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 7 października 2014r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na obszarze gminy Olesno
2014 6856 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mędrzechów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2014r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na obszarze gminy Mędrzechów
2014 6855 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gręboszów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2014r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na obszarze gminy Gręboszów
2014 6854 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Bolesław (powiat dąbrowski); Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2014r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na obszarze gminy Bolesław
2014 4613 2014-08-22 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa do realizacji zadania polegającego na utrzymaniu w gotowości i prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego w części dotyczącej: 1) zapewnienia natychmiastowej specjalistycznej pomocy osobom w kryzysie spowodowanym nagłymi zdarzeniami traumatycznymi, 2) zapewnienia w miarę wolnych miejsc całodobowego schronienia związanego z przeżywanym kryzysem - do 3 miesięcy
2013 6709 2013-11-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie przejęcia zadania publiczne polegające na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegajacych na obszarze gminy Szczucin
2013 6375 2013-11-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Radgoszcz reprezentowaną przez Marka Lupę - Wójta Gminy Radgoszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Haliny Brożek, zwanym dalej Przejmującym.
2013 6374 2013-11-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gręboszów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających na obszarze gminy Gręboszów
2013 6373 2013-11-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Olesno; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Olesno reprezentowaną przez Witolda Morawca - Wójta Gminy Olesno, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marii Nowak, zwanym dalej Przejmującym.
2013 6372 2013-11-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mędrzechów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających na obszarze gminy Mędrzechów
2013 6371 2013-11-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Bolesław (powiat dąbrowski); Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Bolesław reprezentowaną przez Kazimierza Olearczyka - Wójta Gminy Bolesław, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bożeny Nowak, zwanym dalej Przejmującym.
2013 4761 2013-07-26 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Radgoszcz; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 27 czerwca 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Radgoszcz reprezentowaną przez Marka Lupę - Wójta Gminy Radgoszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Haliny Brożek, zwanym dalej Przejmującym.
2013 673 2013-01-17 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w postaci prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (typ B)
2012 5740 2012-11-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2012r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Szczucin reprezentowaną przez Jana Sipiora - Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Makuch zwanym dalej Przejmującym w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Gminy Szczucin
2012 5739 2012-11-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2012r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Radgoszcz reprezentowaną przez Marka Lupę - Wójta Gminy Radgoszcz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Haliny Brożek zwanym dalej Przejmującym w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Gminy Radgoszcz
2012 5738 2012-11-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Olesno; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2012r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Olesno reprezentowaną przez Witolda Morawca - Wójta Gminy Olesno przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marii Nowak zwanym dalej Przejmującym w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Gminy Olesno
2012 5737 2012-11-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2012r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Mędrzechów reprezentowaną przez Krzysztofa Korca - Wójta Gminy Mędrzechów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Kazimiery Klimaj zwanym dalej Przejmującym w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Gminy Mędrzechów
2012 5736 2012-11-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2012r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Gręboszów reprezentowaną przez Krystynę Świętek - Wójta Gminy Gręboszów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bożeny Furgał zwanym dalej Przejmującym w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Gminy Gręboszów
2012 5735 2012-11-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2012r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowanym przez Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Roberta Panterę - Wicestarostę Dąbrowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Bolesław reprezentowaną przez Kazimierza Olearczyka - Wójta Gminy Bolesław przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bożeny Nowak zwanym dalej Przejmującym w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Gminy Bolesław
2012 3275 2012-07-09 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia gminie zadania zarządzania drogami powiatowymi
2011 5333 2011-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 3/2011 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 24 października 2011r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2011 5332 2011-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 2/2011 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 24 października 2011r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2011 5331 2011-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 24 października 2011r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2011 5336 2011-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 6/2011 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 24 października 2011r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2011 5335 2011-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 5/2011 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 24 października 2011r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2011 5334 2011-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 4/2011 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 24 października 2011r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2010 6112 2010-12-29 Porozumienie Porozumienie nr 3/2010 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2010r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2010 6111 2010-12-29 Porozumienie Porozumienie nr 2/2010 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2010 6110 2010-12-29 Porozumienie Porozumienie nr 1/2010 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2010r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2010 6115 2010-12-29 Porozumienie Porozumienie nr 6/2010 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2010 6114 2010-12-29 Porozumienie Porozumienie nr 5/2010 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2010r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2010 6113 2010-12-29 Porozumienie Porozumienie nr 4/2010 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2010r. w sprawie powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi
2010 5965 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLV/337/10 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski