Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 1576

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7369 2019-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 7368 2019-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 7367 2019-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 7366 2019-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 7357 2019-10-18 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Zakopane; Wojewody Małopolskiego z dnia 5 września 2019 r. do porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego 3 lipca 2017 r., pomiędzy Wojewodą Małopolskim, Józefem Pilchem a Burmistrzem Miasta Zakopane, Panem Leszkiem Dorulą
2019 7339 2019-10-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Krynicko-Popradzkich z siedzibą w Muszynie
2019 7338 2019-10-17 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Brzesku
2019 7310 2019-10-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 11 października 2019 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2019 7266 2019-10-15 Aneks Aneks Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2019 7264 2019-10-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Bystra-Sidzina z dnia 9 października 2019 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2019 7125 2019-10-09 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Wojewody Małopolskiego z dnia 4 października 2019 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2019 6850 2019-09-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego
2019 6849 2019-09-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, zwyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6miesięcy, od dnia 1października 2019roku
2019 6759 2019-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 6758 2019-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 6757 2019-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 6752 2019-09-23 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Urzędu Statystycznego; Wojewody Małopolskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie współpracy w zakresie zbierania i analizy danych z terenu województwa małopolskiego
2019 6736 2019-09-20 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego
2019 6735 2019-09-20 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu oświęcimskiego i wadowickiego
2019 6734 2019-09-20 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego
2019 6712 2019-09-19 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu limanowskiego i nowosądeckiego ziemskiego
2019 6711 2019-09-19 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pleśna
2019 6710 2019-09-19 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mucharz
2019 6701 2019-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.36.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/122/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany do Uchwała Nr XXXIX/452/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: część działek ewidencyjnych nr 63/6, 277/2, 331/8, 330/10, 985/4, 986/2 w Podegrodziu, działek ewidencyjnych nr 330/9 i 331/9, w Podegrodziu, część działki ewidencyjnej nr 6 w Naszacowicach, działkę ewidencyjną nr 92/3 w Stadłach, w całości
2019 6356 2019-09-09 Aneks Aneks Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2019 6136 2019-09-03 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty za dany rok z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
2019 6114 2019-09-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 2 września 2019 r. Obwieszczenie w sprawie sprostowania błędu
2019 6023 2019-08-26 Aneks Aneks Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2019 5957 2019-08-14 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Jordanowa
2019 5901 2019-08-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” z siedzibą w Chrzanowie
2019 5900 2019-08-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Chrzanowie
2019 5887 2019-08-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN – II 4131.1.31.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały Rady Gminy Bochnia Nr VIII/68/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
2019 5774 2019-08-05 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego
2019 5714 2019-07-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia kwot dotacji przyznanych w 2019 roku z budżetu Wojewody Małopolskiego dla spółek wodnych i związków spółek wodnych
2019 5684 2019-07-26 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie realizacji zadania związanego ze wspieraniem na obszarze województwa małopolskiego doskonalenia zawodowego nauczycieli
2019 5635 2019-07-25 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tuchowie
2019 5634 2019-07-25 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego
2019 5536 2019-07-19 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta i Gminy Niepołomice oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 5535 2019-07-19 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 5483 2019-07-17 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiedź
2019 5457 2019-07-17 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego
2019 5342 2019-07-11 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości stawek procentowych bonifikaty oraz określenia warunków jej udzielania od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Wadowice w prawo własności tych gruntów
2019 5292 2019-07-10 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 5297 2019-07-10 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Olkusz w prawo własności tych gruntów oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 5296 2019-07-10 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 5295 2019-07-10 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokal mieszkalnych od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Lanckorona oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 5294 2019-07-10 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Chrzanów oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 5293 2019-07-10 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Libiąż oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 5238 2019-07-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą w Woli Rzędzińskiej
2019 5176 2019-07-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego ziemskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego.
2019 5099 2019-07-08 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Wietrzychowice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Wietrzychowice
2019 4964 2019-07-02 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Naczelnego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego; Wojewody Małopolskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego współadministrowania Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
2019 4888 2019-06-28 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Tomice
2019 4887 2019-06-28 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru jednostek poradnictwa specjalistycznego
2019 4886 2019-06-28 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru domów pomocy społecznej
2019 4648 2019-06-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.2.1.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. o nieistotnym naruszeniu prawa
2019 4582 2019-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 4581 2019-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. Obwieszczenie w sprawie sprostowania błędu
2019 4580 2019-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 4579 2019-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 4577 2019-06-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.22.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/298/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących tablic informacyjnych Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu i pozwoleń na budowę – w całości
2019 4575 2019-06-14 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tokarnia
2019 4574 2019-06-14 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiedź
2019 4573 2019-06-14 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biały Dunajec
2019 4524 2019-06-12 Aneks Aneks Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. do Porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Małopolskim Kuratorem Oświaty z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wykonania w całości zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2019 4499 2019-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.21.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/290/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do samorządowych burs i internatów, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – w części tj. w zakresie §2 ust. 1 pkt 6 oraz §2 ust. 2 pkt 6 uchwały
2019 4252 2019-06-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Zakliczyn
2019 4251 2019-06-03 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Bolesław
2019 4250 2019-06-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz; Wojewody Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Małopolskiego Gminie Olkusz prowadzenia niektórych zadań z zakresu ochrony zabytków
2019 4249 2019-06-03 Aneks Aneks Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w zakresie remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 293 i 294
2019 4143 2019-05-27 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt osoby w stanie nietrzeźwości w placówce Policji na terenie województwa małopolskiego
2019 3999 2019-05-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.18.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Nr XIII/219/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zakazu umieszczania nowych reklam na słupach oświetleniowych i słupach energetycznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków – w całości
2019 3926 2019-05-15 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słaboszów
2019 3781 2019-05-09 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu limanowskiego i nowosądeckiego ziemskiego
2019 3780 2019-05-09 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Miasta Krakowa, powiatu krakowskiego ziemskiego i wielickiego
2019 3779 2019-05-09 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego ziemskiego
2019 3778 2019-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 3777 2019-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sprostowania błędów
2019 3711 2019-05-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonanie zadania publicznego dotyczącego realizacji w 2019 r. zadania Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego nr 1.17 pn. Utrzymanie terenów Skarbu Państwa
2019 3706 2019-05-07 Aneks Aneks Nr 1 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2019 3705 2019-05-07 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2019 3604 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.15.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/61/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane - w części, tj. § 4 ust. 1 uchwały w zakresie słów „w pierwszej kolejności” oraz § 4 ust. 1 pkt 13 w brzmieniu „inne wynikające z nieprzewidzianych, pojawiających się w ciągu roku potrzeb jednostek”
2019 3435 2019-04-25 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borzęcin
2019 3434 2019-04-25 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dębno
2019 3427 2019-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.14.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr V/41/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 18 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Gminy Gręboszów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu, - w całości
2019 3399 2019-04-25 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia zastępczego Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2018 r., znak: WN-II.4131.1.18.2018/ZZ, w sprawie nadania nazwy ulicy Wąska w miejscowości Miechów w Gminie Miechów
2019 2827 2019-04-09 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie realizacji wykonanie zadania związanego z finansowaniem i dofinansowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa małopolskiego
2019 2826 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 2825 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 2824 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta i Gminy Niepołomice oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 2823 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Libiąż oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 2822 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Lanckorona oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 2821 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 2820 2019-04-09 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty udzielanej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Chrzanów oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
2019 2474 2019-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 kwietnia 2019 roku
2019 2392 2019-03-20 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 marca 2019 r. uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu tarnowskiego ziemskiego i miasta Tarnowa
2019 2391 2019-03-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa
2019 2242 2019-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.8.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Połom Duży – etap A1, w całości
2019 1954 2019-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN.II.4131.1.7.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/114/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496)
2019 1953 2019-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN – II. 4131.1.5.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr V/44/19 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na obszarze miasta Zakopane tj. w zakresie § 2 ust. 4.
2019 1905 2019-03-07 Aneks Aneks Nr 19 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2019 1861 2019-03-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.6.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/93/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej – w całości
2019 1508 2019-02-21 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonania całości zadania związanego z udzieleniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2019 1449 2019-02-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.4.2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Miechowie i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania
2019 1388 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tomice
2019 1328 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Nowe Brzesko
2019 1327 2019-02-13 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2019 1326 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Mszana Dolna w okręgu wyborczym nr 8
2019 1313 2019-02-13 Aneks Aneks Nr 18 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2019 1148 2019-02-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego i myślenickiego
2019 787 2019-01-23 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2019 779 2019-01-22 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa
2019 768 2019-01-21 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania
2019 677 2019-01-17 Aneks Aneks Nr 17 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2019 661 2019-01-17 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Trzciana
2019 607 2019-01-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 606 2019-01-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 605 2019-01-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 604 2019-01-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 325 2019-01-09 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w okręgu wyborczym nr 14
2019 324 2019-01-09 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biały Dunajec
2019 323 2019-01-09 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
2019 76 2019-01-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gołcza z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 30 kwietnia 2018 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Gołcza w sprawie udzielenia Gminie Gołcza dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa „pomoc dla repatriantów”
2018 9178 2018-12-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gołcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany porozumienia zawartego 7 maja 2018 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Gołcza w sprawie udzielenia Gminie Gołcza dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa „pomoc dla repatriantów”
2018 9031 2018-12-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 9011 2018-12-28 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu gorlickiego i tarnowskiego ziemskiego
2018 9010 2018-12-28 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego
2018 8899 2018-12-20 Aneks Aneks Nr 1 Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 1 lutego 2018 r. w Krakowie w sprawie powierzenia wykonania całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2018 8871 2018-12-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Chrzanowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2018 8392 2018-12-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 8391 2018-12-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 8304 2018-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
2018 8272 2018-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kamionka Wielka
2018 8259 2018-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żegocina
2018 8234 2018-12-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Wojewody Małopolskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2018 8218 2018-12-07 Porozumienie Porozumienie Nr CRU/PK/523/2018 Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2018 8113 2018-12-04 Aneks Aneks Nr 1 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Żegocina z dnia 3 grudnia 2018 r. w zakresie remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 302 w Żegocinie i 304 w Łąkcie Górnej
2018 8105 2018-12-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2018 8086 2018-12-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Zakliczyn
2018 8085 2018-12-03 Aneks Aneks Nr 5 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Trzciana z dnia 7 listopada 2018 r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Trzciana w zakresie remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 310 w Leszczynie oraz 305, 306 i 307 w Łąkcie Dolnej
2018 8084 2018-12-03 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Sękowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Sękowa
2018 8083 2018-12-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Rabka-Zdrój; Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Rabka - Zdrój
2018 8082 2018-12-03 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2018 r. do Porozumienia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Nowy Targ w zakresie wykonania prac konserwatorskich przy elementach kwatery wojennej z lat 1914 – 1923, znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu
2018 8081 2018-12-03 Aneks Aneks Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Gorlice; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 października 2018 r. do porozumienia z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Gorlice w zakresie wykonanie prac sondażowych miejscu ujawnienia ludzkich szczątków podczas inwestycji drogowej w Gorlicach, prac badawczych i pochówku ujawnionych szczątków
2018 8078 2018-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 8077 2018-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 8076 2018-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 8045 2018-11-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Tarnów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Tarnów w ramach repatriacji
2018 8044 2018-11-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”
2018 8043 2018-11-28 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łapanów
2018 8036 2018-11-27 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żabnie
2018 8032 2018-11-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego i myślenickiego
2018 8028 2018-11-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN.II.4131.1.39.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LII/468/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Oświęcimskiego – w części
2018 8027 2018-11-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom; Wojewody Małopolskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Wolbrom w ramach repatriacji
2018 7972 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.642.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/382/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 17 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty- w części, tj. § 9 ust. 2, ust. 5
2018 7931 2018-11-21 Aneks Aneks Nr 16 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2018 7920 2018-11-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa
2018 7919 2018-11-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tokarnia
2018 7918 2018-11-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bolesław
2018 7917 2018-11-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oświęcim
2018 7890 2018-11-20 Aneks Aneks Nr 15 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2018 7848 2018-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN – II 4131.1.37.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/56/18 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno” w zakresie § 24 ust. 3 załącznika do uchwały
2018 7838 2018-11-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 7832 2018-11-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 7790 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.36.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIX/444/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - w części, tj. § 9 ust. 2 oraz § 9 ust. 5
2018 7722 2018-11-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wykonania zadania polegającego na wypłacie części dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników magazynów przeciwpowodziowych przejętych z dniem 1 stycznia 2018 roku
2018 7620 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.35.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVII.372.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: odstępstwa od zakazu spożywaniu napojów alkoholowych w miejscach publicznych, - w części, tj. § 1 ust. 1 pkt 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17)
2018 7550 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zaproszenia dwóch rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Kraków w ramach repatriacji
2018 7549 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2018 r. zmieniające porozumienie zawarte 25 czerwca 2018 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Zakliczyn w sprawie udzielenia Gminie Zakliczyn dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa „pomoc dla repatriantów”
2018 7533 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gołcza z dnia 29 października 2018 r. zmieniające porozumienie zawarte 30 kwietnia 2018 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Gołcza w sprawie udzielenia Gminie Gołcza dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa „pomoc dla repatriantów”
2018 7532 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gołcza z dnia 29 października 2018 r. zmieniające porozumienie zawarte 7 maja 2018 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Gołcza w sprawie udzielenia Gminie Gołcza dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa „pomoc dla repatriantów”
2018 7531 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zaproszenia dwóch rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Kraków w ramach repatriacji
2018 7516 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza
2018 7412 2018-10-31 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt osoby w stanie nietrzeźwości w placówce Policji na terenie województwa małopolskiego
2018 7408 2018-10-31 Aneks Aneks Nr 14 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2018 7350 2018-10-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN.II.4131.1.33.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/355/18 Rady Gminy Pleśna z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Pleśna - w części, tj. § 113 ust. 1 pkt 1) załącznika do tej uchwały w zakresie słów „obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować”
2018 7349 2018-10-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.32.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVIII/286/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywaniu napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Pcim
2018 7123 2018-10-24 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Urzędu Statystycznego; Wojewody Małopolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie współpracy w zakresie zbierania i analizy danych z terenu województwa małopolskiego
2018 6770 2018-10-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Stary Sącz w ramach repatriacji
2018 6467 2018-09-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 października 2018 roku
2018 6466 2018-09-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 6465 2018-09-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 6457 2018-09-27 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie
2018 6201 2018-09-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 września 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 6153 2018-09-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 6156 2018-09-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 6083 2018-09-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.29.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach Nr LV/432/2018 podjętej w dniu 7 sierpnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wadowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w części – w zakresie § 3 ust. 1
2018 5770 2018-08-30 Aneks Aneks Nr 2 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Wietrzychowice do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Wietrzychowice, zawartego 13 listopada 2017 r., zmienionego aneksem nr 1 z 15 grudnia 2017 r. w zakresie remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 255 w Wietrzychowicach
2018 5720 2018-08-22 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy rtm. Witolda Pileckiego w miejscowości Miechów-Charsznica w gminie Charsznica
2018 5718 2018-08-22 Aneks Aneks Nr 2/2018 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 17 sierpnia 2018 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie w zakresie remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 51 w Regietowie
2018 5680 2018-08-20 Aneks Aneks Nr 3 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Trzciana z dnia 3 sierpnia 2018 r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących sie na terenie Gminy Trzciana, w zakresie remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 310 w Leszczynie oraz 305, 306 i 307 w Łąkcie Dolnej
2018 5679 2018-08-20 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wojewody Małopolskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Nowy Targ
2018 5631 2018-08-13 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu limanowskiego i nowosądeckiego ziemskiego
2018 5503 2018-08-07 Aneks Aneks nr 13 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2018 5415 2018-08-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego
2018 5376 2018-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego
2018 5359 2018-07-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby z siedzibą w Tomaszkowicach
2018 5184 2018-07-17 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jana Achacego Kmity w miejscowości Bochnia w Gminie Miasto Bochnia
2018 5183 2018-07-17 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Tomasza Arciszewskiego w mieście Oświęcim
2018 5033 2018-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Małopolskiego na rok 2018
2018 4584 2018-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN.II.4131.1.20.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLIX/968/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami – w zakresie § 6 i § 7 uchwały
2018 4514 2018-06-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Wojewody Małopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zaproszenia nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Zakliczyn w ramach repatriacji
2018 4510 2018-06-26 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia
2018 4499 2018-06-26 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek poradnictwa specjalistycznego
2018 4491 2018-06-26 Aneks Aneks Nr 3/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. do Porozumienia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza, zmienionego aneksem nr 1/2017 z dnia 26 października 2017 r. i aneksem nr 2/2017 z 21 listopada 2017 r. w zakresie remontu kwatery wojennej ofiar terroru hitlerowskiego z okresu II wojny światowej, znajdującej się na Starym Cmentarzu przy alei Wolności w Nowym Sączu
2018 4486 2018-06-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji zadania Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego nr 1.17 pn. Utrzymanie terenów Skarbu Państwa (zadanie wieloletnie – etap III)
2018 4485 2018-06-25 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru domów pomocy społecznej
2018 4359 2018-06-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN.II.4131.1.15.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr L/396/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki – etap A - w całości
2018 4346 2018-06-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gołcza z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zaproszenia dwóch nieokreślonych imiennie rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Gołcza w ramach repatriacji
2018 4345 2018-06-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gołcza z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zaproszenia dwóch nieokreślonych imiennie rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Gołcza w ramach repatriacji
2018 4301 2018-06-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Wąska” w miejscowości Miechów w Gminie Miechów
2018 4015 2018-06-05 Aneks Aneks Nr 12 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2018 3942 2018-05-30 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego
2018 3937 2018-05-30 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia dotyczącego zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego i krakowskiego grodzkiego
2018 3891 2018-05-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3890 2018-05-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3889 2018-05-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3888 2018-05-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3880 2018-05-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Kęty
2018 3849 2018-05-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Pleśna
2018 3808 2018-05-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Pleśna
2018 3759 2018-05-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.12.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 maja 2018 r. stwierdzające nieważność Zarządzenia nr 14/2017 Wójta Gminy Mogilany z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych – w całości
2018 3743 2018-05-15 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu wielickiego i myślenickiego
2018 3675 2018-05-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3491 2018-05-07 Aneks Aneks Nr 11 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2018 3405 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2018 3393 2018-04-27 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: myślenickiego i wielickiego
2018 3369 2018-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3368 2018-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3367 2018-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3366 2018-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3365 2018-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3364 2018-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3363 2018-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3362 2018-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 3209 2018-04-17 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowania i dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa małopolskiego
2018 3200 2018-04-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.11.2018 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność § 3 ust. 1, § 3 ust. 2, § 3 ust. 3  i § 5 ust. 2  załącznika nr 1 do uchwały Nr XLII/254/2018 Rady Gminy Pcim z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2018 roku
2018 3151 2018-04-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gorlice z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Gorlice
2018 2967 2018-04-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Limanowa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Limanowa
2018 2856 2018-04-09 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Wojewody Małopolskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Niepołomice
2018 2813 2018-04-06 Aneks Aneks Nr 10 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2018 2526 2018-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 kwietnia 2018 roku
2018 2245 2018-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 2219 2018-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 2164 2018-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 2163 2018-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 2162 2018-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprostowania błędu
2018 1920 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonania całości zadania związanego z udzieleniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2018 1804 2018-03-12 Aneks Aneks Nr 1 Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 2 marca 2018 r. do Porozumienia z dnia 3 lipca 2017 r.
2018 1479 2018-03-01 Aneks Aneks Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2018 1420 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego
2018 1294 2018-02-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie
2018 1266 2018-02-14 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Aptecznej w miejscowości Krzeszowice gmina Krzeszowice
2018 1265 2018-02-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Pleśna
2018 1264 2018-02-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Kraków
2018 1263 2018-02-14 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 września 2016 r. do Porozumienia zawartego 6 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie w zakresie remontu cmentarza z I wojny światowej nr 58 we wsi Przysłup
2018 981 2018-02-05 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu chrzanowskiego i krakowskiego ziemskiego
2018 978 2018-02-05 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wykonania w całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2018 907 2018-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie sprostowania błędów
2018 906 2018-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie sprostowania błędów
2018 905 2018-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie sprostowania błędów
2018 904 2018-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie sprostowania błędów
2018 857 2018-02-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeska; Wojewody Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Brzesko
2018 762 2018-01-24 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania
2018 754 2018-01-24 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raba Wyżna
2018 422 2018-01-11 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: myślenickiego i wielickiego
2018 358 2018-01-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Bolesław (powiat dąbrowski) z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Bolesław
2018 357 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 8 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2018 302 2018-01-10 Aneks Aneks Nr 2/2014 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 24 października 2014 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa, zawartego w dniu 12 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Miasta Tarnowa, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa, Pana Ryszarda Ścigałę
2018 301 2018-01-10 Aneks Aneks Nr 1/2014 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2014 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa, zawartego w dniu 12 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Miasta Tarnowa, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa, Pana Ryszarda Ścigałę
2018 300 2018-01-10 Aneks Aneks Nr 1/2014 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Sękowa z dnia 22 września 2014 r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Sękowa, zawartego w dniu 15 maja 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Sękowa, reprezentowaną przez Wójta Gminy Sękowa, Panią Małgorzatę Małuch
2018 299 2018-01-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Żegocina z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Żegocina
2018 298 2018-01-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gorlice; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Gorlice
2018 297 2018-01-10 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza
2018 296 2018-01-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Pleśna
2018 295 2018-01-10 Aneks Aneks Nr 1/2017 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 23 sierpnia 2017 r. do Porozumienia zawartego 10 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie w zakresie remontu cmentarza z I wojny światowej nr 51 w Regietowie
2018 294 2018-01-10 Aneks Aneks Nr 1 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Wietrzychowice z dnia 15 grudnia 2017 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Wietrzychowice, zawartego 13 listopada 2017 r. w zakresie remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 255 w Wietrzychowicach
2018 210 2018-01-09 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2018 209 2018-01-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Jordanów z dnia 14 października 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Jordanów
2018 208 2018-01-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie
2018 207 2018-01-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Limanowa z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Limanowa
2018 206 2018-01-09 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Bobowa
2018 205 2018-01-09 Aneks Aneks Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza, zawartego w dniu 24 września 2012 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem - Wojewodą Małopolskim a Miastem Nowym Sączem, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowy Sącz, Pana Ryszarda Nowaka
2018 204 2018-01-09 Aneks Aneks Nr 1/2016 Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków w zakresie wykonania i montażu tablic informacyjnych na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 388, będącym kwaterą Cmentarza Rakowickiego oraz na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 386, będącym kwaterą Nowego Cmentarza Podgórskiego
2018 32 2018-01-03 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu: krakowskiego ziemskiego i proszowickiego
2017 9178 2017-12-29 Aneks Aneks Nr 2 Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 16 lutego 2017 r. w Krakowie w sprawie powierzenia wykonania całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2017 9117 2017-12-27 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 30 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie
2017 8926 2017-12-19 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 listopada 2017 r. do Porozumienia w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” zawartego w dniu 15 listopada 2017 r.
2017 8911 2017-12-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”
2017 8910 2017-12-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”
2017 8909 2017-12-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Szerzyny z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”
2017 8897 2017-12-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Zawoja z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”
2017 8884 2017-12-15 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
2017 8873 2017-12-15 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. do Porozumienia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza, zmienionego aneksem nr 2/2017 z dnia 26 października 2017 r. w zakresie remontu kwatery wojennej ofiar terroru hitlerowskiego z okresu II wojny światowej, znajdującej się na Starym Cmentarzu przy alei Wolności w Nowym Sączu
2017 8754 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Józefa Grzesiaka „Czarnego” w mieście Kraków
2017 8753 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy gen. Mieczysława Smorawińskiego w mieście Kraków
2017 8752 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w miejscowości Szaflary w Gminie Szaflary
2017 8751 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Stefana Korbońskiego w mieście Kraków
2017 8750 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy kpt. Jana Dubaniowskiego "Salwy" w miejscowości Bochnia w Gminie Miasto Bochnia
2017 8749 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy dr. Gustawa Studnickiego w miejscowości Wadowice w Gminie Wadowice
2017 8748 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Romana Dmowskiego w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna
2017 8747 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Stefana Korbońskiego w miejscowości Bochnia w Gminie Miasto Bochnia
2017 8746 2017-12-13 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Tadeusza Kościuszki w miejscowości Miechów-Charsznica w Gminie Charsznica
2017 8623 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Olesno z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Olesno
2017 8352 2017-12-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2017 8351 2017-12-08 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Borzęcin z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Borzęcin
2017 8350 2017-12-08 Aneks Aneks Nr 2 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2017 r. do Porozumienia z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Pleśna w zakresie remontu pomnika głównego na cmentarzu wojennym nr 185 w Lichwinie
2017 8041 2017-12-07 Aneks Aneks Nr 7 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2017 7967 2017-12-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” z siedzibą w Olkuszu
2017 7757 2017-11-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z siedzibą w Gorlicach
2017 7739 2017-11-28 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grybów
2017 7734 2017-11-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.61.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Łososinie Dolnej Nr 243/XXIX//2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Łososina Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w części tj. w zakresie zwrotu „w tym pięć punktów sprzedaży napojów alkoholowych dla lokalnych producentów win” w  § 1 uchwały
2017 7701 2017-11-24 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. do Porozumienia z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Kraków, zmienionego aneksem nr 1/2017 z 24.08.2017 r. w zakresie wykonania i montażu tablic informacyjnych na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 388, będącym kwaterą Cmentarza Rakowickiego oraz na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 386, będącym kwaterą Nowego Cmentarza Podgórskiego
2017 7574 2017-11-22 Aneks Aneks Nr 9 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 13 listopada 2017 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 29 kwietnia 2015 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Wójtem Gminy Łużna, zmienionego aneksami: nr 1 z dnia 30 czerwca 2015 r., nr 2 z dnia 17 września 2015 r., nr 3 z dnia 9 grudnia 2015 r., nr 4 z dnia 8 czerwca 2016 r., nr 5 z dnia 24 października 2016 r., nr 6 z dnia 5 grudnia 2016 r. aneksem nr 7 z 23 maja 2017 r. oraz aneksem nr 8 z 26 lipca 2017 r. w zakresie wykonania remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 122 i 123 w Łużnej – Pustki oraz zarządzania programem Znaku Dziedzictwa Europejskiego
2017 7571 2017-11-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Mszana Dolna
2017 7570 2017-11-22 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Wietrzychowice z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Wietrzychowice
2017 7442 2017-11-16 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego
2017 7344 2017-11-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Sękowa z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Sękowa
2017 7287 2017-11-10 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt osoby w stanie nietrzeźwości w placówce Policji na terenie województwa małopolskiego
2017 7251 2017-11-10 Aneks Aneks Nr 2 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Trzciana z dnia 31 października 2017 r. do Porozumienia z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Trzciana, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w zakresie remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 310 w Leszczynie oraz nr 305, 306 i 307 w Łąkcie Dolnej
2017 6945 2017-11-06 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 października 2017 r. do Porozumienia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza w zakresie remontu kwatery wojennej ofiar terroru hitlerowskiego z okresu II wojny światowej, znajdującej się na Starym Cmentarzu przy alei Wolności w Nowym Sączu
2017 6934 2017-11-06 Aneks Aneks Nr 6 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2017 6764 2017-11-02 Aneks Aneks Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wojewody Małopolskiego z dnia 26 października 2017 r. do Porozumienia z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Nowy Targ
2017 6759 2017-10-31 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jabłonka
2017 6757 2017-10-31 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia wsprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu: nowotarskiego i suskiego
2017 6707 2017-10-30 Aneks Aneks Nr 5 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2017 6705 2017-10-30 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego i wielickiego
2017 6599 2017-10-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zabierzów
2017 6598 2017-10-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dobczycach
2017 6596 2017-10-18 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisia Góra
2017 6561 2017-10-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z art.6 ust.1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, związane z regulacją granicy działki Nr 980, obj. księgą wieczystą KW Nr NS1G/00052827/4, położonej w Łużnej, zajętej pod cmentarz wojenny Nr 123
2017 6453 2017-10-12 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: tatrzańskiego i nowotarskiego
2017 6438 2017-10-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.57.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 2, § 4 ust. 1, § 6 ust. 1 i § 11 uchwały Nr XXXV/203/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 6349 2017-10-10 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego i krakowskiego grodzkiego
2017 6049 2017-10-02 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2017 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gromnik z dnia 26 września 2017 r. do Porozumienia z  22 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Gromnik, zawartego pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Gromnik w zakresie remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 183 w Siemiechowi
2017 6016 2017-09-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 października 2017 roku
2017 5942 2017-09-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 5941 2017-09-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sprostowania błędów
2017 5940 2017-09-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 5939 2017-09-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 5928 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipnica Wielka
2017 5927 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Łososinie Dolnej
2017 5926 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernichów
2017 5925 2017-09-21 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Urzędu Statystycznego; Wojewody Małopolskiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie współpracy w zakresie zbierania i analizy danych z terenu województwa małopolskiego
2017 5848 2017-09-19 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: krakowskiego ziemskiego i myślenickiego
2017 5805 2017-09-16 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie
2017 5792 2017-09-15 Aneks Aneks Nr 4 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2017 5497 2017-09-04 Aneks Aneks Nr 3 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2017 5456 2017-08-31 Aneks Aneks Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia wykonywania całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2017 5441 2017-08-31 Aneks Aneks Nr 1/2017 Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Kraków w zakresie wykonania i montażu tablic informacyjnych na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 388, będącym kwaterą Cmentarza Rakowickiego oraz na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 386, będącym kwaterą Nowego Cmentarza Podgórskiego
2017 5371 2017-08-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wojewody Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Nowy Targ
2017 5370 2017-08-25 Aneks Aneks Nr 1 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Trzciana z dnia 22 sierpnia 2017 r. do Porozumienia z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Trzciana w zakresie remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 310 w Leszczynie oraz nr 305, 306  i 307 w Łąkcie Dolnej
2017 5307 2017-08-18 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: tarnowskiego ziemskiego i dąbrowskiego
2017 5291 2017-08-17 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego i wielickiego
2017 4925 2017-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.23.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LXXV/1836/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa – w części § 8 uchwały tj. w zakresie słów: „wydanym po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady Miasta”
2017 4924 2017-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.22.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LXXV/1835/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w samorządowych placówkach oświatowo-wychowawczych: pałacach młodzieży, młodzieżowych domach kultury i międzyszkolnych ośrodkach sportowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – w części § 2 pkt 3 uchwały tj. w zakresie słów: „w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczenia się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp.”
2017 4919 2017-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.19.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/318/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/286/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna – w części tj. w § 1 pkt 1 ostatnie zdanie zawarte w w/w uchwale w zakresie słów„(…) oraz zapobiegania śliskości (…)”.
2017 4871 2017-07-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sękowa
2017 4870 2017-07-20 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biały Dunajec
2017 4752 2017-07-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.18.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 12 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/561/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w części – tj. § 11 ust. 14 statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie stanowiącego Załącznik do ww. uchwały
2017 4717 2017-07-12 Aneks Aneks nr 2 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2017 4523 2017-07-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 5 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Powiatem Tatrzańskim
2017 4394 2017-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN.II.4131.2.3.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. o nieistotnym naruszeniu prawa
2017 4356 2017-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.17.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/185/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie wsi Pcim
2017 4301 2017-06-29 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru jednostek poradnictwa specjalistycznego
2017 4297 2017-06-29 Aneks Aneks Nr 1 Wojewody Małopolskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. do porozumienia z dnia 7 czerwca 2016 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Małopolskim Kuratorem Oświaty
2017 4271 2017-06-28 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu gorlickiego i tarnowskiego ziemskiego
2017 4204 2017-06-27 Aneks Aneks Nr 1 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2017 4200 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka; Wojewody Małopolskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie
2017 4197 2017-06-26 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru domów pomocy społecznej
2017 4170 2017-06-24 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu proszowickiego, wielickiego, bocheńskiego i krakowskiego ziemskiego
2017 4169 2017-06-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Małopolskiego na rok 2017.
2017 4116 2017-06-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa małopolskiego
2017 4115 2017-06-20 Rozporządzenie porządkowe Rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa małopolskiego
2017 4050 2017-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 4043 2017-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 4026 2017-06-12 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olkuszu
2017 4025 2017-06-12 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice
2017 3886 2017-06-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Trzciana z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Trzciana
2017 3824 2017-06-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Sękowa z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Sękowa
2017 3823 2017-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.16.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 pkt 4 oraz § 1 pkt 5 w części zapisu „lub dróg wewnętrznych” uchwały Nr XXXIV/300/17 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie określenia dodatkowych zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
2017 3747 2017-05-31 Aneks Aneks Nr 6 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 5 grudnia 2016 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 29 kwietnia 2015 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Wójtem Gminy Łużna w zakresie wykonania remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 122 i 123 w Łużnej – Pustki oraz zarządzania programem Znaku Dziedzictwa Europejskiego
2017 3763 2017-05-31 Aneks Aneks Nr 7 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 23 maja 2017 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łużna zawartego w dniu 29 kwietnia 2015 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Wójtem Gminy Łużna, zmienionego aneksami: Nr 1 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 2 z dnia 17 września 2015 r., Nr 3 z dnia 9 grudnia 2015 r., Nr 4 z dnia 8 czerwca 2016 r., Nr 5 z dnia 24 października 2016 r., Nr 6 z dnia 5 grudnia 2016 r. w zakresie wykonania remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej Nr 122 i 123 w Łużnej – Pustki oraz zarządzania programem Znaku Dziedzictwa Europejskiego
2017 3741 2017-05-30 Aneks Aneks Nr 11 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2017 3696 2017-05-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.2.2.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2017 r. o nieistotnym naruszeniu prawa
2017 3695 2017-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 3694 2017-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 3693 2017-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 3692 2017-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 3691 2017-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 3690 2017-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 3689 2017-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 3688 2017-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 3599 2017-05-17 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radgoszcz
2017 3419 2017-05-11 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Andrychowie
2017 3409 2017-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.13.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności, w części, uchwały Rady Powiatu Miechowskiego Nr XXII/174/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych tj. w zakresie § 5 uchwały
2017 3314 2017-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.14.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XXXIV/261/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. – w części
2017 3290 2017-05-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Lipnica Murowana
2017 3279 2017-05-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego
2017 3039 2017-04-25 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu proszowickiego i bocheńskiego
2017 3038 2017-04-25 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: krakowskiego grodzkiego i ziemskiego, myślenickiego, wielickiego
2017 2987 2017-04-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia informacji o wykreśleniu z Rejestru związków międzygminnych Związku Gmin Zlewni Rzeki Biała z siedzibą w Gromniku
2017 2915 2017-04-20 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania do realizacji wykonania całości zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2017 2897 2017-04-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia Powiatowi do realizacji wykonania zadania publicznego dotyczącego realizacji w 2017 r. zadania Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego nr 1.17 pn. Utrzymanie terenów Skarbu Państwa (zadanie wieloletnie – etap II)
2017 2885 2017-04-18 Porozumienie Porozumienie Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa medycznego
2017 2810 2017-04-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.2.1.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. o nieistotnym naruszeniu prawa
2017 2715 2017-04-12 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krzeszowicach
2017 2459 2017-04-05 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łącko
2017 2458 2017-04-05 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisia Góra
2017 2187 2017-03-30 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zlecaniu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom wybranym przez Kuratora w trybie otwartego konkursu ofert, określonego ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), zorganizowania w roku 2017 kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w okresie ferii letnich
2017 2186 2017-03-30 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wykonania całości zadania związanego z udzieleniem gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
2017 2185 2017-03-30 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wykonania w całości zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2017 2184 2017-03-30 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słaboszów
2017 2141 2017-03-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.10.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXIV/1412/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu pn. „Nowa Huta dziś!” – w części tj. § 11 uchwały w zakresie słów: „organizowane przez Przewodniczącego Rady Miasta”, § 13 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 16 uchwały
2017 2063 2017-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 2062 2017-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 2061 2017-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 2060 2017-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 2059 2017-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 2058 2017-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 2057 2017-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu
2017 2055 2017-03-24 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: krakowskiego grodzkiego i ziemskiego, myślenickiego, wielickiego
2017 2020 2017-03-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Bolesław (powiat olkuski) z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Bolesław
2017 1977 2017-03-21 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania
2017 1976 2017-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego, z wyłączeniem miasta Krakowa, na okres 6 miesięcy, od dnia 1 kwietnia 2017 roku
2017 1824 2017-03-10 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: krakowskiego grodzkiego i ziemskiego, myślenickiego, wielickiego
2017 1745 2017-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4130-1.6.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XX/161/2017 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Miechowskiego „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Miechowie, w zakresie § 4 uchwały
2017 1734 2017-03-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.7.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII/266/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki w Oświęcimiu – w zakresie § 3 uchwały
2017 1670 2017-03-03 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia
2017 1669 2017-03-03 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 marca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu chrzanowskiego i olkuskiego
2017 1668 2017-03-03 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 marca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego ziemskiego, oświęcimskiego i wadowickiego
2017 1504 2017-02-28 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu chrzanowskiego i krakowskiego ziemskiego
2017 1365 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wolbromiu
2017 1288 2017-02-20 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lutego 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego
2017 1287 2017-02-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Lipnica Murowana
2017 1286 2017-02-17 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Bobowa
2017 1283 2017-02-17 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji wykonania w całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2017 949 2017-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.5.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Bochnia Nr XXIV/241/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Bochnia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w części tj. w zakresie § 2 ust. 2 uchwały
2017 929 2017-02-03 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego ziemskiego, oświęcimskiego i wadowickiego
2017 891 2017-02-01 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lutego 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: dąbrowskiego i tarnowskiego
2017 890 2017-02-01 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nawojowa
2017 864 2017-01-31 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Radłowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Radłów
2017 818 2017-01-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.4.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII/251/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – w części tj. w zakresie § 1 ust. 1 określającego wielkość powierzchni użytkowej mieszkania chronionego
2017 759 2017-01-26 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kętach
2017 676 2017-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.3.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/223/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2017. – w części, tj. w zakresie § 2 ust. 1 w zakresie słów: „na pobyt stały”
2017 657 2017-01-23 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: brzeskiego i bocheńskiego
2017 656 2017-01-23 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: proszowickiego i miechowskiego
2017 615 2017-01-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.2.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LIX/1301/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, Radami i Zarządami Dzielnic Krakowa oraz organizacjami pozarządowymi (NGO) dotyczących ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży – w całości
2017 573 2017-01-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Zakopane; Wojewody Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2017 554 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisia Góra
2017 533 2017-01-16 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 stycznia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego
2017 497 2017-01-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego z siedzibą w Gródku nad Dunajcem
2017 465 2017-01-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie sprostowania błędu
2017 464 2017-01-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie sprostowania błędu
2017 463 2017-01-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie sprostowania błędu
2017 462 2017-01-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie sprostowania błędu
2017 354 2017-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.1.2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia się nieważności uchwały Nr XXIV/204/2016 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Krościenko nad Dunajcem na rok 2016 – w całości
2017 297 2017-01-10 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania
2017 298 2017-01-10 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego
2017 178 2017-01-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie sprostowania błędu
2017 107 2017-01-04 Aneks Aneks Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ratownictwa medycznego
2017 90 2017-01-04 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szaflary
2017 23 2017-01-03 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: dąbrowskiego i tarnowskiego
2016 8055 2016-12-30 Zarządzenie Zarządzenie Nr 474/16 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie
2016 7987 2016-12-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Gorlickiego w sprawie powierzenia pobierania opłat paszportowych
2016 7984 2016-12-29 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: proszowickiego i miechowskiego
2016 7970 2016-12-27 Aneks Aneks Nr 1 Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2016r. do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 2016 roku w Krakowie w sprawie powierzenia wykonania całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2016 7961 2016-12-27 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Starym Sączu
2016 7960 2016-12-27 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Poronin
2016 7837 2016-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby
2016 7825 2016-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie sprostowania błędu
2016 7728 2016-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie sprostowania błędu
2016 7727 2016-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie sprostowania błędu
2016 7726 2016-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie sprostowania błędu
2016 7725 2016-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie sprostowania błędu
2016 7724 2016-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie sprostowania błędu
2016 7723 2016-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie sprostowania błędu
2016 7722 2016-12-15 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2016r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nowosądeckiego ziemskiego, gorlickiego i tarnowskiego ziemskiego
2016 7669 2016-12-14 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Libiążu
2016 7662 2016-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Małopolskiego na rok 2016
2016 7592 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
2016 7318 2016-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Poronin
2016 7317 2016-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szaflary
2016 7316 2016-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2016 7085 2016-12-05 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: brzeskiego i bocheńskiego
2016 6745 2016-11-24 Aneks Aneks Nr 9 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie ratownictwa medycznego
2016 6739 2016-11-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Tarnów z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Tarnów
2016 6730 2016-11-23 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łużna
2016 6688 2016-11-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Wojewody Małopolskiego z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie przekazania gminie Wadowice dotacji celowej na pomoc dla repatriantów
2016 6678 2016-11-23 Aneks Aneks Nr 8 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie ratownictwa medycznego
2016 6647 2016-11-22 Aneks Aneks Nr 7 Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie; Wojewody Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie ratownictwa medycznego
2016 6643 2016-11-22 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Kraków
2016 6642 2016-11-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Libiąża; Wojewody Małopolskiego z dnia 2 listopada 2016r. sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Libiąż
2016 6632 2016-11-21 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt osoby w stanie nietrzeźwości w placówce Policji na terenie województwa małopolskiego
2016 6630 2016-11-21 Rozporządzenie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2016r. uchylające rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu bocheńskiego i limanowskiego
2016 6462 2016-11-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.135.2016 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 198/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego „Dom Grecki” w Myślenicach – w całości
2016 6258 2016-11-07 Aneks Aneks Nr 1/2016 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gromnik z dnia 26 października 2016r. do Porozumienia z 22 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Gromnik, zawartego pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Gromnik w zakresie remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 183 w Siemiechowie
2016 6255 2016-11-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Gromnik z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Gromnik
2016 6081 2016-11-02 Aneks Aneks Nr 5 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Łużna z dnia 24 października 2016 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łużna, zawartego w dniu 29 kwietnia 2015 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Wójtem Gminy Łużna w zakresie wykonania remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 122 i 123 w Łużnej – Pustki oraz zarządzania programem Znaku Dziedzictwa Europejskiego
2016 6078 2016-11-02 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 października 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Uście Gorlickie