Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 920

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6640 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1678/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2015 r. Nr XV.113.2015 w przedmiocie zmiany uchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie oraz Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania
2019 6639 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1325/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. Nr XXXIII/286/2006 w przedmiocie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do statutu Sołectwa Zubrzyca Górna (załącznik Nr 8 do uchwały)
2019 6638 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1324/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. Nr XXXIII/286/2006 w przedmiocie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do statutu Sołectwa Zubrzyca Dolna (załącznik Nr 7 do uchwały)
2019 6637 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1323/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. Nr XXXIII/286/2006 w przedmiocie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do statutu Sołectwa Podwilk (załącznik Nr 6 do uchwały)
2019 6636 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1322/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. Nr XXXIII/286/2006 w przedmiocie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do statutu Sołectwa Orawka (załącznik Nr 5 do uchwały)
2019 6635 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1321/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. Nr XXXIII/286/2006 w przedmiocie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do statutu Sołectwa Lipnica Mała (załącznik Nr 4 do uchwały)
2019 6634 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1320/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. Nr XXXIII/286/2006 w przedmiocie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do statutu Sołectwa Jabłonka-Bory (załącznik Nr 3 do uchwały)
2019 6633 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1319/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. Nr XXXIII/286/2006 w przedmiocie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do statutu Sołectwa Jabłonka (załącznik nr 2 do uchwały)
2019 6632 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1318/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. Nr XXXIII/286/2006 w przedmiocie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do statutu Sołectwa Chyżne (załącznik Nr 1 do uchwały)
2019 6631 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1303/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ze skargi K.W. i M.B. i na uchwałę Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 29 maja 2018 r. Nr LVI/605/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/367/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
2019 6630 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1079/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018 r. Nr LI/493/2018 w sprawie: zasad usytuowania na terenie Miasta Nowy Targ miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 6629 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1032/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ze skargi B.U., Z.U., A.K. na uchwałę Rady Gminy Mogilany z dnia 28 września 2017 r. Nr XXXIII/275/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Konary
2019 6628 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 849/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ze skargi Gminy Miasto Oświęcim na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. Nr WN.II.4131.1.17.2018 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVIII/954/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018 r.
2019 6627 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 438/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ze skarg D.G. na uchwały Rady Gminy Zawoja z dnia 4 grudnia 2003 r. Nr XIII/119/2003 w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych z dnia 29 kwietnia 2003 r. Nr VII/63/2003 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 6626 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 385/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Korzenna z dnia 20 kwietnia 2010 r. Nr XLV/310/2010 w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Korzenna
2019 6625 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 359/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ze skargi D.K., B.K., D.W., R.M., J.P., J.K., D.Ł., A.B., B.B., A.S., K.K., J.P., J.W., J.Z., K.M., T.R., E.W. na uchwałę Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2017 r. Nr XXIV/160/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego gmina Łapanów
2019 6624 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1277/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XLV/470/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 24”
2019 6623 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 989/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2015 r. Nr XI/64/15 w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie gminy Ropa
2019 6622 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 105/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ze skarg M.U., O.J., W.G., P.C., M.H., S.H. oraz P.M. na uchwałę Nr XXXVII/458/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krzeszowice
2019 6620 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 673/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 lipca 2006 r. Nr XXXVI/341/2006 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Czarny Dunajec
2019 6619 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 300/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/330/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Popowice
2019 6618 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 131/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Gminy Miasta Bochnia na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. Nr WN.II.4131.1.66.2017/ZZ w przedmiocie nadania nazwy ulicy
2019 6617 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 130/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawy ze skargi Gminy Wadowice na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. Nr WN.II.4131.1.69.2017/ZZ w przedmiocie nadania nazwy ulicy
2019 6616 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 128/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawy ze skargi Gminy Miasta Krakowa na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. Nr WN.II.4130.1.67.2017/ZZ w przedmiocie nadania nazwy ulicy
2019 6615 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 127/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Gminy Miasta Krakowa na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. Nr WN.II.4130.1.70.2017/ZZ w przedmiocie nadania nazwy ulicy
2019 6614 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1229/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ze skargi B.B. na uchwałę Nr XXXI/264/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Wysoka
2019 6613 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 674/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ze skargi M.J. na uchwałę Nr VIII/92/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego
2019 6612 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 275/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ze skargi W.J. na uchwałę Nr VIII/92/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego
2019 6611 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 184/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ze skargi E.S. i A.B. na uchwałę Nr II/334/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Sufczyn
2019 6610 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 308/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/319/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barcice
2019 6609 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 307/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/320/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barcice Dolne
2019 6608 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 306/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/332/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrudzina
2019 6607 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 305/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/323/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gołkowice Dolne
2019 6606 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 304/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/333/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Krogulecka
2019 6605 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 303/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/328/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica Wyżna
2019 6604 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 302/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/331/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przysietnica
2019 6603 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 301/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/329/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Myślec
2019 6602 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 743/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ze skargi A.W. na uchwałę Nr LXXVI/1105/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ugorek-Wchód”
2019 6601 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 383/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Zielonki Nr XXIX/35/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Zielonki dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2019 5387 2019-07-15 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 299/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/322/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gaboń-Praczka
2019 5386 2019-07-15 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 298/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/336/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Południe
2019 5385 2019-07-15 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 297/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/341/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Zachód
2019 5384 2019-07-15 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 296/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/337/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Północ
2019 5383 2019-07-15 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 295/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/334/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Cyganowice
2019 5382 2019-07-15 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 294/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/335/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Lipie
2019 5381 2019-07-15 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 293/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/338/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Słoneczne
2019 5380 2019-07-15 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 292/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/339/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Śródmieście
2019 5379 2019-07-15 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 291/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/324/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gołkowice Górne
2019 5378 2019-07-15 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 289/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXX/327/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica Niżna
2019 4869 2019-06-28 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1360/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ze skargi Anny Litwińskiej na uchwałę Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. Nr XIII/119/2011 w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia cen za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Tarnów oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach
2019 4868 2019-06-28 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1290/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 czerwca 2017 r. Nr XXXIX/263/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2019 4867 2019-06-28 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 724/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 czerwca 2017 r. Nr XXXIX/284/2017 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wadowice
2019 4866 2019-06-28 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 585/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ze skargi Gminy Czchów na uchwałę Rady Miasta Limanowa z dnia 30 lipca 2015 r. Nr XIII.100.2015 w przedmiocie realizacji zadania dotyczącego poprawy warunków mieszkaniowych społeczności romskiej z terenu Miasta Limanowa
2019 4865 2019-06-28 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 463/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ze skargi M.R. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. Nr LXI/1328/16 w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 4864 2019-06-28 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 450/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na zarządzenie Wójta Gminy Rzezawa z dnia 14 czerwca 2017 r. Nr 56/2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Dąbrówce z Oddziałem Zamiejscowym w Bratucicach
2019 4863 2019-06-28 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 290/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/325/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łazy Biegonickie
2019 4862 2019-06-28 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 288/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXX/326/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mostki
2019 4861 2019-06-28 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 287/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/321/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gaboń
2019 4860 2019-06-28 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 286/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. Nr XXXI/340/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Tysiąclecia
2019 1767 2019-03-05 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 466/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 10 września 2014 r. Nr LV/343/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gródek nad Dunajcem
2019 1766 2019-03-05 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 428/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ze skargi M.F na § 11 ust. 3 pkt 7 lit. c uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. Nr XXI/340/15 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń
2019 1765 2019-03-05 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 367/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Korzenna z dnia 31 maja 2010 r. Nr XLVII/322/2010 w przedmiocie uchwalenia Statutu Gminy Korzenna
2019 1764 2019-03-05 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 285/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 listopada 2012 r. Nr XXX/312/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Sącz
2019 1763 2019-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 726/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Podgórze w Krakowie na uchwałę Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 marca 2015 r. Nr V/20/2015 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2018 8423 2018-12-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1648/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ze skargi I.G. na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 19 kwietnia 2012 r. Nr XXIV.144.2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uzdrowisko Krynica-Zdrój, OBSZAR 7 – PUŁASKIEGO”
2018 8422 2018-12-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1378/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ze skarg W.Z. i M.L. na uchwałę Rady Miasta Krakowa Nr LXXXI/1239/13 z dnia 11 września 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Polana Żywiecka”
2018 8421 2018-12-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 727/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Podgórze w Krakowie na uchwałę Nr XXXVI/252/2014 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2018 8420 2018-12-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 725/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Podgórze w Krakowie na uchwałę Nr XXVII/190/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2018 8419 2018-12-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 724/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Podgórze w Krakowie na uchwałę Nr XVII/105/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2018 8418 2018-12-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 633/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XLVII.536.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenie sposobu gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie ustalenia limitu drewna wielkowymiarowego, średniowymiarowego z lasów Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2018 roku
2018 8417 2018-12-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 590/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Łużna Nr XL/318/17 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 84/1 w Biesnej
2018 8416 2018-12-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 589/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Łużna Nr XXXIII/267/17 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna - część działki Nr 138 w Biesnej, część działki Nr 480/1, część działki Nr 2118/4, część działki Nr 580 w Łużnej, część działki Nr 140/1 w Mszance
2018 8415 2018-12-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 434/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Nr VII/81/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad realizacji przez Gminę Skawina inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skawina
2018 8414 2018-12-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 223/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr IV/30/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko
2018 7982 2018-11-23 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1194/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi B.R., A.S., W.S. na uchwałę Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 11 maja 2017 r. Nr 103/2017 w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Krakowskiego
2018 7981 2018-11-23 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 679/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na zarządzenie Burmistrza Czchowa z dnia 17 lutego 2016 r. Nr 12/2016 w przedmiocie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Czchów oraz w sprawie ze skarg Wojewody Małopolskiego i Gminy Miasto Limanowa na uchwałę Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 16 marca 2016 r. Nr XIII/139/2016 w przedmiocie zatwierdzenia zarządzenia nr 12/2016 Burmistrza Czchowa z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Czchów
2018 7980 2018-11-23 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1672/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi K.W. na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. Nr VIII/92/07 w sprawie obwodów łowieckich Województwa Małopolskiego
2018 7979 2018-11-23 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1356/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi A.S.l i A.S. na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. Nr VIII/92/07 w przedmiocie obwodów łowieckich
2018 7978 2018-11-23 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 575/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie ze skargi A.G. i W.G. na uchwałę Nr IX/80/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Słomniki
2018 7977 2018-11-23 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 563/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr 158/XXI/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Łososina Dolna taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2018 7976 2018-11-23 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 418/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ze skargi M.P. i A.P. na uchwałę Nr VIII/92/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obwodów łowieckich Województwa Małopolskiego
2018 7975 2018-11-23 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 335/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ze skargi E.B. na uchwałę Nr VIII/92/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego
2018 7974 2018-11-23 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 80/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi E.L. na uchwałę Nr VIII/92/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obwodów łowieckich Województwa Małopolskiego
2018 7973 2018-11-23 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 33/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi T.M. na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. Nr VIII/92/07 w przedmiocie obwodów łowieckich
2018 7870 2018-11-20 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 113/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ze skargi Zdrowe Ceny K. Stępek, G. Smoła Sp. j. na § 1 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 listopada 2017 r. Nr 276/XXXVI/2017 w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2018 roku w zakresie tabeli nr 2- Plan dyżurów aptek w Rabce- Zdrój w 2018 roku w zakresie dyżurów Apteki „ Zdrowe Ceny” ul. Podhalańska 2c, dzień (od – do) - 22.01.2018 r. - 28.01.2018 r.; - 12.03.2018 r. – 18.03.2018 r.; - 30.04.2018 r. – 6.05.2018 r.; - 18.06.2018 r. – 24.06.2018 r.; - 24.09.2018 r. – 30.09.2018 r.; -12.11.2018 r. – 18.11.2018 r.; - 31.12.2018 r.
2018 7869 2018-11-20 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1739/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi J.L. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. Nr XXI/321/15 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 7868 2018-11-20 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1451/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Wielopole na uchwałę Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016 r. Nr XXIII/430/2016 w przedmiocie uchwalenia Statutów Sołectw
2018 7867 2018-11-20 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 748/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014 r. Nr XLV/323/2014 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów
2018 7866 2018-11-20 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 417/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi A.C. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. Nr CVIII/1483/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wróblowice
2018 7865 2018-11-20 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 378/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi D.Z. na uchwałę Nr VIII/92/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego
2018 7864 2018-11-20 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 250/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi K.G., J.S., A.S. i L.L. na uchwałę Gminy Miejskiej Kraków z dnia 8 września 2004 r. Nr LV/531/04 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Salwator” w Krakowie
2018 7863 2018-11-20 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 79/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi A.L. na uchwałę Nr VIII/92/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obwodów łowieckich Województwa Małopolskiego
2018 7862 2018-11-20 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 78/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi E.P. na uchwałę Nr VIII/92/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obwodów łowieckich Województwa Małopolskiego
2018 7861 2018-11-20 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1867/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ze skargi M.Z., K.Z. i T.B. na uchwałę Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr VI/48/2015 w przedmiocie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwanowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 6354 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1673/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi M.A. na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. Nr VIII/92/07 w sprawie obwodów łowieckich Województwa Małopolskiego
2018 6353 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1144/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Koszyce z dnia 14 marca 2016 r. Nr VIII/72/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
2018 6352 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 448/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Gdów z dnia 31 marca 2016 r. Nr XX/146/2016 w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gdów
2018 6351 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 373/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XLV/469/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ”Nowy Sącz-8”
2018 6350 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 337/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie na uchwałę Nr XXV/163/2013 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2013 rok
2018 6349 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 336/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na uchwałę nr XVI/100/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2012 rok
2018 6348 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 198/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Muszynie na uchwałę Nr XXXVII.505.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. na terenie wsi Powroźnik
2018 6347 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 178/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Nr XLVI.291.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Limanowa
2018 6346 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 177/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Nr XX/117/17 Rady Gminy Łukowica z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łukowica w 2017 r.”
2018 6345 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 114/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ze skarg K. M., R. S. i R. G. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. Nr LXVIII/978/13 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piastowska"
2018 6344 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1709/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Nr XXXIII/253/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2017 r.
2018 6343 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 262/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowie na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 marca 2017 r. Nr XXXVII/366/2017 w sprawie zatwierdzania taryf Grupy Azoty S.A. w Tarnowie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2018 6342 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 194/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Nr XXI/185/17 Rady Gminy Kamienica z dnia 21 marca 2017 r. w przedmiocie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica na rok 2017
2018 6341 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 173/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Nr XXXI/214/17 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiedź w 2017 roku
2018 6340 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 160/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Gminy Słopnice z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXII/147/17 w sprawie przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice
2018 6339 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 157/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Śródmieście Wschód w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 marca 2017 r. Nr XXVIII/281/2017 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Iwanowice
2018 6338 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 156/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2017 r. Nr XXXIV/363/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2017 roku
2018 6337 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 40/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście-Wschód w Krakowie na uchwałę Nr XVIII/181/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2014 r.”
2018 6336 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 132/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Nr XXVI/175/16 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Laskowa w 2017 roku
2018 6335 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 196/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę nr XXVI.297.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę za okres od 1 listopada 2016 do 31 października 2017 r. na terenie wsi Powroźnik
2018 6334 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 155/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Krakowie Śródmieściu Zachód na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2003 r. Nr XXXII/268/03 w przedmiocie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa w strefie płatnego parkowania
2018 6333 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1477/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na uchwałę Nr XXXV/231/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2014 rok
2018 6332 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1476/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na uchwałę Nr XIV/95/2016 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2016 r.
2018 6331 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 879/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2017 r., Nr XXIII/263/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorlice w 2017 roku
2018 6330 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 749/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ze skargi J.I. na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 czerwca 2008 r. Nr XIV/87/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lipnik
2018 6329 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 263/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tarnowie na uchwałę Nr XXXIV/341/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2018 6328 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 197/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę Nr LI.702.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. na terenie wsi Powroźnik
2018 6327 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 179/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2017 r. Nr XVI/176/2017 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Limanowa
2018 6326 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 42/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście-Wschód w Krakowie na uchwałę Nr XIII/140/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 stycznia 2013 r., w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koszyce w 2013 roku”
2018 6325 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1546/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi W.S. na uchwałę Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r., Nr XXXIX.337.2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Szlachecka
2018 6324 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1705/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Lubień z dnia 28 marca 2017 r. Nr XXVII/216/2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Lubień w roku 2017
2018 6323 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1686/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście-Wschód w Krakowie na uchwałę Nr XV/86/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2018 6322 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1671/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Nr XX.176.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat netto za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę miasta i gminy oraz za odbiór ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Maków Podhalański dla Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego (...) Spółka z o.o.
2018 6321 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1501/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi M.G. na uchwałę Rady Gminy Zielonki z dnia 3 sierpnia 2006 r. Nr XL/46/2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Zielonki nr 18 w granicach administracyjnych miejscowości Korzkiew
2018 6320 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1395/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę nr LIV/367/14 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 10 października 2014 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka Zdrój
2018 6319 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1354/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Nr XXII/192/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszów na 2017 rok
2018 6318 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 584/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014 r. Nr XLIII/383/2014 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna, oznaczonego jako plan „Nr 6-Łęka/Koniuszowa”
2018 6317 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 412/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ze skargi J.S. na uchwałę Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych
2018 6316 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 177/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ze skargi M.K. na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr LI.303.2014 w przedmiocie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 5 – CZARNY POTOK)”
2018 6315 2018-09-24 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 131/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków-Śródmieście Wschód w Krakowie na uchwałę Nr XXV/176/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2012 roku
2018 4677 2018-07-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1670/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Nr 285/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2017 roku
2018 4676 2018-07-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1641/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Nr XXIV/216/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Jordanów
2018 4675 2018-07-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1594/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę XXI/229/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa
2018 4674 2018-07-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1577/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Podgórze w Krakowie na uchwałę Nr XXII/165/2016 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice na 2016 rok
2018 4673 2018-07-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1576/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie na uchwałę Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice na 2015 rok
2018 4672 2018-07-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1575/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Podgórze w Krakowie na uchwałę Nr XLI/287/2014 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice na 2014 rok
2018 4671 2018-07-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1574/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie na uchwałę Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 21 marca 2013 r. Nr XXVIII/206/2013 w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice na 2013 rok
2018 4670 2018-07-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1573/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie na uchwałę Nr XXXVI/272/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice na 2017 rok
2018 4669 2018-07-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1572/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2017 r., Nr XXVIII/191/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 4668 2018-07-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1540/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Nr XXIV/201/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieprz w 2017 rok
2018 4640 2018-07-02 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1531/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Nr XI/75/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 lipca 2015 r. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz dopłat do taryf na okres od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2016 r.
2018 4639 2018-07-02 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1530/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Rady Gminy w Drwini z dnia 31 lipca 2014 r. Nr XLVII/401/14 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz dopłat do taryf na okres od 1 sierpnia 2014 r. do 31 lipca 2015 r.
2018 4638 2018-07-02 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1527/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Nr X/65/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 października 2015 r., w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków
2018 4637 2018-07-02 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1526/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Nr XLII/314/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2014 r., w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków
2018 4636 2018-07-02 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1525/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Nr XXXII/253/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2013 r., w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków
2018 4635 2018-07-02 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1474/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na uchwałę Nr XI/119/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 września 2012 r., w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce
2018 4634 2018-07-02 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1473/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na uchwałę Nr XII/124/2017 Rady Gminy Koszyce z dnia 21 lutego 2017 r. w przedmiocie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2017 r.
2018 4633 2018-07-02 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1469/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Prądnik Biały w Krakowie na uchwałę Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 marca 2017 r. Nr XXVI/306/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słomniki
2018 4632 2018-07-02 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1467/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2 marca 2017 r., Nr XXIII.209.2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2017 r.”
2018 4631 2018-07-02 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1377/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Prądnik Biały w Krakowie na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 marca 2017 r. Nr XXVI/266/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Chełmek na rok 2017
2018 4562 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1466/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Nr XXX/173/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pcim w 2017 roku
2018 4561 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1275/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi K.M. i J. M. na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016 r. Nr XVII/232/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B”
2018 4560 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1394/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Koniusza z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXVI/176/2017 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koniusza na rok 2017 r.
2018 4559 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1347/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Prądnik Biały w Krakowie na uchwałę Nr XXXI/326/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oświęcim na rok 2017”
2018 4558 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1283/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2017 r. Nr XXXII/255/17 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017”
2018 4557 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1244/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017 r. Nr XXXI/260/17 w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bobowa w 2017 roku
2018 4556 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1215/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Chrzanowie na uchwałę Rady Gminy Babice z dnia 24 marca 2017 r. Nr XXXI/220/2017 w sprawie przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2017 roku
2018 4555 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1086/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Śródmieście Zachód w Krakowie na uchwałę Nr LXV/1562/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017”
2018 4554 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1420/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Nr XXVIII/232/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w 2017 roku
2018 4553 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1213/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków- Krowodrza w Krakowie na uchwałę Nr XVIII/127/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 27 marca 2017 r. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Racławice w roku 2017 r.
2018 4552 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1105/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków- Krowodrza w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Książ Wielki z dnia 30 marca 2017 r. Nr XXII/196/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki w 2017 roku
2018 4551 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1212/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Chrzanowie na uchwałę Rady Miasta Trzebini Nr XXXI/405/VII/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Trzebinia
2018 4550 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 990/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2017 r. Nr XXIV/159/17 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ropa na 2017 rok
2018 4549 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 586/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014 r. Nr XLIII/387/2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 10 – Koniuszowa”
2018 4548 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1000/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Prądnik Biały w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2017 r. Nr XXIV/251/2017 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2018 4547 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1363/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ze skargi M.U. i Z.N. na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 czerwca 2008 r., Nr XIV/87/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lipnik
2018 4546 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 866/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ze skarg R.S., R. S., E.S. oraz R.T. i M. S. na uchwałę Nr XVII/217/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016 r. w przedmiocie uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2018 4545 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1327/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ze skargi S. Spółki jawnej w Krakowie na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. Nr XVI/282/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Młynówka Królewska – Grottgera”
2018 4544 2018-06-28 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1719/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 3 lit. i, § 3 pkt 4 lit. f, g oraz i, § 3 pkt 5 lit. a, b oraz § 3 pkt 8 uchwał Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.: - Nr XCIX/1495/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie, - Nr XCIX/1496/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie, - Nr XCIX/1497/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie, - Nr XCIX/1498/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie, - Nr XCIX/1499/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie, - Nr XCIX/1500/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie, - Nr XCIX/1501/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie, - Nr XCIX/1502/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie, - Nr XCIX/1503/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek w Krakowie, - Nr XCIX/1504/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie, - Nr XCIX/1505/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie, - Nr XCIX/1506/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie, - Nr XCIX/1507/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie, - Nr XCIX/1508/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie, - Nr XCIX/1509/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie, - Nr XCIX/1510/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie, - Nr XCIX/1511/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie, - Nr XCIX/1512/14 w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie
2018 4470 2018-06-25 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 880/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ze skargi M.K. i R.W. na stanowisko Rady Gminy Spytkowice z dnia 22 lutego 2017 r. Nr 20/XXVII/17 w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice
2018 4469 2018-06-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1287/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowiena uchwałę Nr IX/99/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2012 r.
2018 4468 2018-06-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1475/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Prądnik Biały w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2017 r. Nr XXVI/154/17 w przedmiocie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przeciszów w 2017 r.
2018 4467 2018-06-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1497/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Prądnik Biały w Krakowie na uchwałę Nr XXX/283/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęty na 2017 rok
2018 4466 2018-06-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1521/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 czerwca 2013 r., Nr XXV/243/13 w sprawie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2018 4465 2018-06-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1602/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Stryszawa z dnia 3 marca 2017 r. Nr XXII/177/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryszawa
2018 4464 2018-06-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1500/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr VI/47/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Łętownia
2018 4463 2018-06-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1529/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Nr XXXVII/304/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lipca 2017 r. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz dopłat do taryf
2018 4462 2018-06-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1528/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Nr XXIII/161/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz dopłat do taryf
2018 4461 2018-06-25 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 397/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ze skargi J.S. na uchwałę Rady Gminy Czorsztyn z dnia 31 marca 2017 r. Nr XIII/126/2016 w przedmiocie ustalenia miejsca pamięci narodowej
2018 1802 2018-03-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 874/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2015 r.
2018 1801 2018-03-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 47/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ze skargi D. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na uchwałę Nr IV/22/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 22 w granicach administracyjnych Sołectwa Węgrzce rejon Krzemionka
2018 1800 2018-03-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 666/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ze skargi A.W. na uchwałę Nr XLV/592/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szymony-Ustup
2018 1799 2018-03-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 548/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ze skarg M.S., A.S., P.K., J.R., A.C., J. R. oraz A.H. na uchwałę Nr VIII/92/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego
2018 1798 2018-03-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 580/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Zembrzyce z dnia 18 września 2015 r., Nr VIII/70/15 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zembrzyce – osiedle Bace w Gminie Zembrzyce
2018 1797 2018-03-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 585/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XLIII/385/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 8 - Trzycierz"
2018 1796 2018-03-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 999/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Prądnik Biały w Krakowie na uchwałę Nr XXV/23/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na rok 2017
2018 1795 2018-03-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1128/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Krowodrza w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Czernichów z dnia 29 marca 2017 r. Nr XXXIV.287.2017 w przedmiocie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernichów
2018 1598 2018-03-06 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 987/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2014 r. Nr XXXVIII/217/2014 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2014 roku
2018 1537 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 945/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 r. Nr XXXIII/412/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wieliczka na rok 2017
2018 1536 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 912/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Chrzanowie na uchwałę Nr III/16/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 9 marca 2017 r., w przedmiocie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Alwernia w 2017 roku
2018 1535 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1071/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Krowodrza w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Charsznica z dnia 16 marca 2017 r. Nr XXVII/183/2017 w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2017 roku
2018 1534 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 900/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 marca 2017 r. Nr XXIII/187/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moszczenica w 2017 roku
2018 1533 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 985/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Nr XIV/89/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w roku 2012
2018 1532 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1095/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Krowodrza w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 marca 2017 r. Nr XX/144/2017 w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słaboszów w 2017 roku
2018 1531 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 988/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Nr VI/30/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2015 r.
2018 1530 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 846/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014 r. Nr XLV/324/2014 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa
2018 1529 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 991/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 3 marca 2017 r., Nr XXX/344/2017 w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biecz w 2017 roku
2018 1528 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1214/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków - Krowodrza w Krakowie na uchwałę Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 marca 2017 r. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozłów w 2017 roku
2018 1526 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 989/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 4 marca 2016 r., Nr XVII/83/2016 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2016 roku
2018 1525 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 986/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Nr XXIII/153/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2013 r.”
2018 1524 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 960/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2017 r. Nr XXVI/246/2017 w sprawie przyjęcie programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
2018 1523 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 876/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2017 r. w sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Nr XXXI/293/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2017 r.
2018 1522 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 875/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2016 r., Nr XVIII/169/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2016 r.
2018 1521 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 873/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2014 r., Nr LIII/412/14 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2014 roku
2018 1520 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 872/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Nr XXXVIII/286/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2013 roku.
2018 1519 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 862/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Lipinki z dnia 29 marca 2017 r. Nr XXII/219/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki w 2017 r.
2018 1518 2018-03-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 370/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Radgoszcz z dnia 13 października 2016 r. Nr XIX/101/16 w przedmiocie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Radgoszcz do projektu partnerskiego
2018 619 2018-01-18 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1557/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 1 ust. 1, § 2 ust. 1, § 3 uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. Nr XXI/321/15 w przedmiocie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 566 2018-01-16 Wyrok Wyrok Nr IISA/Kr 1579/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ze skargi J.P. na uchwałę Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 czerwca 1998 r. Nr LII/411/98 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowego Mazaniec-Kamyk w Olkuszu
2018 521 2018-01-16 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 497/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na zarządzenie Wójta Gminy Limanowa z dnia 11 sierpnia 2016 r. nr 70/2016 w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Dąbrowskiej w Nowym Rybiu
2018 520 2018-01-16 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 583/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014 r., Nr XLIII/389/2014 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 12 – Miłkowa/Janczowa”
2018 519 2018-01-16 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 558/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XLIII/386/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 9 – Mogilno/Posadowa”
2018 22 2018-01-03 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 492/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 września 2002 r. Nr LVI/332/02 w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 21 2018-01-03 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 382/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Radgoszcz z dnia 13 października 2016 r. Nr XIX/100/16 w sprawie przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi znajdującymi się na terenie Gminy Radgoszcz w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2016/2017
2018 20 2018-01-03 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 354/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2016 r. Nr XXVII/257/2016 w przedmiocie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
2018 19 2018-01-03 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 108/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015 r. Nr V/57/2015 w przedmiocie ustalenia strefy parkowania, stawek opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2018 18 2018-01-03 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 91/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 kwietnia 2015 r. Nr VIII/56/15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2018 17 2018-01-03 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 83/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015 r. Nr VIII/157/2015 w sprawie ustalenia w Olkuszu Strefy Płatnego Parkowania niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych, oraz sposobu ich pobierania
2018 16 2018-01-03 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 68/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2008 r. Nr XXIV/226/08 w przedmiocie wprowadzenia zmian do strefy płatnego parkowania w centrum miasta Wolbrom oraz ustalenia sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
2018 15 2018-01-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1386/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na uchwałę Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 września 2014 r., Nr XXXVII/297/14 w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
2018 14 2018-01-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 544/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014 r. Nr XLIII/384/2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan "Nr 7-Siedlce/Słowikowa"
2018 13 2018-01-03 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 268/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2016 r., Nr XXVII/506/16 w sprawie programu zagospodarowania dla terenu Bulwarów
2017 5776 2017-09-13 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1670/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 7 sierpnia 2008 r. Nr XXVIII/185/2008 w przedmiocie ustalenia stref płatnego parkowania i pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Mszana Dolna
2017 5775 2017-09-13 Wyrok Wyrok Nr III SA/KR 1616/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ze skargi Gminy Olkusz na uchwałę Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22 czerwca 2016 r. Nr XIX/171/2016 w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
2017 5774 2017-09-13 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1605/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Miasta w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015 r. Nr IV-18-15 w przedmiocie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za postój pojazdów
2017 5773 2017-09-13 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1411/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 lipca 2013 r. Nr 316/XXXVI/2013 w przedmiocie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice
2017 5772 2017-09-13 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1628/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie ze skargi B. B. na uchwałę Rady Gminy Jordanów z dnia 29 kwietnia 2014 r., Nr XXXI/264/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Wysoka
2017 5771 2017-09-13 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1389/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ze skargi M. W. i M. W na uchwałę Nr XXI/243/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice Wschód
2017 5770 2017-09-13 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1303/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ze skargi P. G. na uchwałę Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 grudnia 2003 r., Nr XIV/111/03 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w Sołectwie Rajsko
2017 5769 2017-09-13 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 545/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr LVII/255/02 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnej sieci kanalizacyjnej
2017 5768 2017-09-13 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 158/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 4 lutego 2016 r., Nr XIII/140/16 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Słomniki na rok 2016
2017 5767 2017-09-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1969/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na uchwałę Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 30 kwietnia 2014 r. Nr XXXIII/369/2014 w przedmiocie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Olkuskiego
2017 4960 2017-07-26 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1724/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 1 ust. 2 uchwały Rady Miasta Limanowa z dnia 14 października 2015 r. Nr XVI.118.2015 w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych (przelotowych, początkowych i końcowych) oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników na terenie miasta Limanowa, zarządzanych przez Miasto Limanowa
2017 4959 2017-07-26 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1573/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. Nr VII/107/15 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania
2017 4958 2017-07-26 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1572/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. Nr XVII/305/15 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania
2017 4957 2017-07-26 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1571/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2009 r. Nr LIV/572/09 w przedmiocie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz ustalenia sposobu ich pobierania
2017 4956 2017-07-26 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1543/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 4 marca 2008 r. nr XV/190/2008 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Wieliczki
2017 4955 2017-07-26 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1482/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie na uchwałę Gminy Koszyce z dnia 27 listopada 2015 r. Nr VI/54/2015 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2017 4954 2017-07-26 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1276/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 r. Nr XLIV/299/13 w przedmiocie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdrój
2017 4953 2017-07-26 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1270/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2014 r. Nr XXXV/280/2014 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
2017 4952 2017-07-26 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1570/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2005 r. Nr XLIII/460/05 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
2017 4951 2017-07-26 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 774/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 września 2002 r. Nr LVI/332/02 w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 4896 2017-07-25 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 439/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. Nr XXXII/285/2013 w przedmiocie uchwalenia statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska
2017 4895 2017-07-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1424/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ze skargi E.G. na uchwałę Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 października 2007 r., Nr IX/82/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Ludźmierz 11A, 11B, 11C, 11D
2017 4894 2017-07-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1347/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XVIII/34/2016 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zielonki
2017 4893 2017-07-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1278/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ze skarg M. S., M. S., K. G., K. G. oraz A. Sp. z o.o. sp. k. w Krakowie na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014 r. Nr CIII/1578/14 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Monte Cassino - Konopnickiej”
2017 4892 2017-07-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1166/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ze skarg J. M., M. H., M. M. oraz M.K. na uchwałę Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 października 2008 r., Nr XXIV/228/08 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 4891 2017-07-25 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1156/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ze skarg K., S. oraz Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 12 stycznia 2012 r. Nr XXI/287/2012 w przedmiocie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KOŚCIELISKA”
2017 3086 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1323/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XLV/532/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 22 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Dębnik, Dubie, Siedlec w Gminie Krzeszowice
2017 3085 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1054/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ze skargi A. U. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. Nr LXVI/561/00 w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
2017 3084 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 991/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 9 pkt 6 i 7 załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Drwini z dnia 20 maja 2013 r. Nr XXXIV/256/13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drwinia
2017 3083 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 915/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy w Budzowie z dnia 11 grudnia 2015 r., Nr XII/113/2015 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzów w gminie Budzów
2017 3082 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 847/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2013 r. Nr XXXVI.493.2013 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2017 3081 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 659/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie ze skargi W. P. i L. P. na uchwałę Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 10 maja 2001 r. Nr XXXV/225/2001 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Biertowice, Krzywaczka i Miasta Sułkowice
2017 3080 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/kr 554/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ze skargi R. K. na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011 r., Nr VII/89/2011 w przedmiocie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA-MAŁE ŻYWCZAŃSKIE”
2017 3079 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 520/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XII/90/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jordanowa
2017 3078 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 490/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ze skargi K. K. i N. K. na uchwałę Nr LI/335/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Krzywaczka – w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XLI/265/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. oraz terenów określonych w Uchwale Nr XLI/31/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmienionej uchwałą Nr LI/334/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 13 listopada 2014 r.
2017 3077 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 468/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ze skargi H. M. na uchwałę Rady Gminy Moszczenica Nr II/7/14 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców, zakłady i instytucje użyteczności publicznej w Gminie Moszczenica za zrzut i unieszkodliwianie ścieków komunalno-bytowych
2017 3076 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 434/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ze skarg M. C., B. C. oraz M. K. na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 12 grudnia 2013 r. Nr XLVIII/632/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Zwijacze, Króle, Harenda
2017 3075 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 399/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie ze skargi Z. S. na uchwałę Nr XIII/127/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Biskupice, Celiny, Damice, Domiarki, Grzegorzowice Małe, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włościańskie, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny, Lesieniec, Maszków, Narama, Poskwitów Nowy, Poskwitów Stary, Przestańsko, Sieciechowice, Sułkowice, Widoma, Władysław, Zagaje, Zalesie, Żerkowice w Gminie Iwanowice
2017 3074 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 398/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ze skargi Fundacji Ochrony Zwierząt i Środowiska „Lex Nova” w Piotrkowie Trybunalskim na uchwałę Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2015 r., Nr XI/105/15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siepraw
2017 3073 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 355/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Tomice z dnia 29 sierpnia 2014 r. Nr XXXIV/277/2014 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Tomice
2017 3072 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 332/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ze skargi M. S. na uchwałę Nr XII/90/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa
2017 3071 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 221/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu na uchwałę Nr VI/33/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 marca 2015 r. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korzenna w 2015 roku
2017 3070 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 153/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Nr V/41/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2015 roku”
2017 3069 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 105/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 marca 2015 r. Nr 38/VI/2015 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łososina Dolna w 2015 roku”
2017 3068 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 93/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej „D.” w K. na uchwałę Nr LXXVI/1105/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ugorek- Wschód”
2017 3067 2017-04-28 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 54/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ze skarg Spółka A w K., Klubu Sportowego B w K., Spółka C w K. oraz Stowarzyszenia D w K. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. Nr LXXXI/1240/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły”
2017 314 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1283/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Bochni na uchwałę Rady Miasta Bochnia z dnia 31 marca 2011 r. Nr VI/51/11 w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Bochnia
2017 313 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1443/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Siepraw z dnia 28 listopada 2002 r. Nr II/15/2002 w sprawie wzorów deklaracji podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w zakresie znajdującego się w załączniku nr 1 do przedmiotowej uchwały sformułowania „Niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 56 § 1 Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83 poz. 930 z 1999 r.)”
2017 312 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1125/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Gminy w Mogilanach z dnia 21 grudnia 2012 r. Nr XXI/185/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 311 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1521/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr XL/260/2013 w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2017 310 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1499/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr V/41/2015 Rady Gminy w Jordanowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Naprawa
2017 309 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1478/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XLVIII/632/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego „Zwijacze, Króle, Harenda”
2017 308 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1477/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 28 października 2010 r. Nr LXI/974/2010 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Cyrhla
2017 307 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1374/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015 r. Nr XI/178/15 w sprawie określenia szczegółowych zasad otwartego konkursu na najlepsze scenariusze filmowe pn.” Trzy Korony-Małopolska Nagroda Filmowa”
2017 306 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1325/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi A. P.- S., M. S. i E. P.- W. na uchwałę Nr LXVIII/978/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piastowska”
2017 305 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1089/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 października 2014r. w sprawie ze skargi S. M. na uchwałę Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014 r. Nr 8/XXXIX/2014 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2017 304 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 314/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2014r. w sprawy ze skargi W. U., B. R. i J. S. na uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013 r. Nr 323/XXXVII/2013 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice w Gminie Myślenice
2017 303 2017-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 848/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012 r. Nr XX/201/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części dotyczącej Załącznika nr 1 do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowy Targ
2017 132 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 2013/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy w Pcimiu z dnia 26 listopada 2004 r. Nr XXVIII/133/04 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 131 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1759/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Lubień z dnia 21 grudnia 2011 r. Nr XV/72/2011 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 130 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 525/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście - Wschód na uchwałę Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2005 r. Nr XL/351/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 129 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 274/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 sierpnia 2015 r. Nr X/160/2015 w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stary Sącz
2017 128 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 273/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2013 r. Nr XXXIV/401/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/354/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012 r.
2017 127 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 236/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 23 czerwca 2015 r. Nr XIII/121/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie pouczenia zawartego w załączniku nr 1 do uchwały o treści „Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
2017 126 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 166/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 30 października 2012 r. Nr XXXVI/367/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 125 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 133/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXXII/354/2012 w przedmiocie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 124 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 73/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków-Śródmieście Wschód w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2013 r. Nr XXVII/184/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości stwierdza nieważność załącznika nr 1 zaskarżonej uchwały zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w części dotyczącej rubryki oznaczonej symbolem „D” zatytułowanej „Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne” w zakresie wymogu podania w niej adresu E-mail oraz numeru telefonu osoby składającej deklarację
2017 123 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 37/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście – Wschód w Krakowie na uchwałę Rady Gminy Słomniki z dnia 3 stycznia 2013 r. Nr XXV/267/13 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej wzoru deklaracji D1 i D2 stanowiących załącznik do uchwały w pozycji B zatytułowanej „Dane składającego deklarację” w zakresie obowiązku podania numeru telefonu i adresu e-mail
2017 122 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 80/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012 r. Nr XIX/176/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 121 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 234/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 6 marca 2013 r. Nr XLIV/439/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie pouczenia zawartego w załączniku do uchwały o treści „Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
2017 120 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 235/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu na uchwałę Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 17 czerwca 2013 r. Nr XLIX/480/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie pouczenia zawartego w załączniku do uchwały o treści „Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
2017 119 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 44/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście Wschód na uchwałę Rady Gminy Sułoszowa z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXII/168/2012 w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sułoszowa w części dotyczącej: - punktu II.5 poz. 27 i 28 oraz punktu II.6 poz. 38 i 39 Załącznika Nr 1 w zakresie obowiązku podania numeru telefonu oraz adresu e-mail, - punktu VII poz. 61 Załącznika Nr 1 w zakresie stwierdzenia: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 1 kodeksu karnego – przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań i potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji”
2017 118 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 43/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście Wschód na uchwałę Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 kwietnia 2013 r. nr XXV/206/2013 w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sułoszowa w części dotyczącej punktu 4 Załącznika nr 1 w zakresie obowiązku podania numeru telefonu oraz adresu e-mail
2017 117 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1658/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Lubień z dnia 26 marca 2015 r. Nr XXXIV/169/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych za terenie Gminy Lubień
2017 116 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1641/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na uchwałę Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXVII/165/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w zakresie załącznika do Uchwały zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych" w części D dotyczących danych w postaci numeru telefonu kontaktowego, w części H dotyczącej oświadczenia o odpowiedzialności karno – skarbowej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
2017 115 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1731/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na uchwałę Rady Gminy Poronin z dnia 20 listopada 2013 r. Nr XXXVIII/216/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w zakresie żądania podania w załączniku do uchwały w pkt 3 rubryce 2 danych w postaci numeru telefonu i adresu email oraz zawarcia w tymże załączniku oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
2017 114 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1812/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Zawoja z dnia 6 marca 2013 r. Nr XXXII/272/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja
2017 113 2017-01-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1698/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Nr XLVIII/345/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/273/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4987 2016-09-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1887/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 października 2008 r. Nr XVI/104/08 w sprawie: określenia formularzy do podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w zakresie znajdującego się w załączniku Nr 4 „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach” oświadczenia o treści: „Oświadczam, że znana mi jest odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie Karnym Skarbowym, za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokość, oraz za podanie danych niezgodnych z prawdą”
2016 4986 2016-09-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1886/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 listopada 2007 r. Nr X/58/07 w sprawie: określenia formularzy do podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w zakresie znajdującego się w załączniku Nr 4 „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach” oświadczenia o treści: „Oświadczam, że znana mi jest odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie Karnym Skarbowym, za zatajenie danych mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokość, oraz za podanie danych niezgodnych z prawdą”
2016 4985 2016-09-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1813/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2013 r. nr XLII/352/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/272/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja w zakresie § 1 oraz znajdujących się w rubryce F załącznika nr 1 „Oświadczenie i podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składanego deklarację” oświadczeń o treści: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na podanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami”
2016 4984 2016-09-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1811/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2012 r. Nr XXVII/232/2012 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja
2016 4983 2016-09-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1737/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r. Nr 104/XVII/2003 w sprawie wzorów deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2016 4982 2016-09-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1696/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Nr XXXVI/263/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4981 2016-09-05 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 931/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013 r. Nr XXXIV/204/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 4914 2016-08-30 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1424/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2016r. w sprawie ze skargi A. J., J. J. na uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 lipca 2015 r. Nr IX/102/15 w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi gminnej publicznej części drogi nr 600899K - ul. Pachla w Skawinie na odcinku przebiegającym po działce o numerze ewidencyjnym 1387/3 w Skawinie
2016 4913 2016-08-30 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1137/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie ze skarg Wojewody Małopolskiego, M. K., A. K., M. K., R. M., M. Z. na punkt 3 i 4 części I załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 czerwca 2009 r. nr XXXII/169/09 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz na uchwałę Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 kwietnia 2013 r. nr XXXVII/199/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/169/09 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Jerzmanowice -Przeginia
2016 4912 2016-08-30 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 974/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie ze skargi J. G. na zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2013 r. Nr 132/2013 w przedmiocie przyjęcia Regulaminu dla przedsiębiorców obsługujących ruch turystyczny pojazdami zaprzęgowymi w Krakowie, z którymi Gmina Miejska Kraków zawiera umowy cywilnoprawne
2016 4911 2016-08-30 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1640/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Pcim z dnia 27 listopada 2012 r. Nr XXIX/189/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 4910 2016-08-30 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1444/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Siepraw z dnia 1 grudnia 2004 r. Nr XXVII/209/2004 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w zakresie znajdującego się w załączniku nr 2 i 3 do przedmiotowej uchwały sformułowania „Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością wynikająca z przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego” oraz w zakresie znajdującego się w załączniku nr 4 sformułowania „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego dotyczące odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”
2016 4909 2016-08-30 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1184/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 sierpnia 2014 r. Nr XLVIII/374/14 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Bobowa
2016 4908 2016-08-30 Wyrok Wyrok Nr I SA/kr 1133/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Szaflary z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr XXVIII/134/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szaflary
2016 4907 2016-08-30 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1126/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Gminy w Mogilanach z dnia 8 marca 2013 r. Nr XXIII/208/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4906 2016-08-30 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 787/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków – Śródmieście Wschód na uchwałę Rady Gminy Iwanowice z dnia 19 grudnia 2012 r. Nr XXVIII/183/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części nałożenia obowiązku podania w części C w poz. 4 załącznika zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” danych w postaci numeru telefonu
2016 4905 2016-08-30 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 863/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Spytkowice z dnia 14 grudnia 2012 r. Nr XXII/126/12 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej Załącznika nr 1 w zakresie: - stwierdzenia: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”, zawartym w punkcie H, - rubryki D, - oświadczenia: „Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, zawartego w Pouczeniu
2016 4898 2016-08-29 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1743/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach, na uchwałę Rady Miejskiej w Dobczycach, z dnia 28 listopada 2012 r. Nr XXXII/241/12 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach, z dnia 30 listopada 2011 r. Nr XVII/130/11 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
2016 4897 2016-08-29 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1742/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach, na uchwałę Rady Miejskiej w Dobczycach, z dnia 30 listopada 2011 r. Nr XVII/130/11, w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 4896 2016-08-29 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1741/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach, na uchwałę Rady Miejskiej w Dobczycach, z dnia 30 grudnia 2010 r. Nr IV/16/10, w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 4895 2016-08-29 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1740/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach, na uchwałę Rady Miejskiej w Dobczycach, z dnia 25 listopada 2008 r. nr XXIX/260/08, w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
2016 4894 2016-08-29 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1211/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków-Nowa Huta na uchwałę Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 listopada 2013 r. nr XXXII/212/2013 w sprawie: zmian Uchwały Nr XXVII/189/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Nowe Brzesko
2016 4893 2016-08-29 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1210/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków-Nowa Huta na uchwałę Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012 r. nr XXIII/156/2012 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Nowe Brzesko
2016 4892 2016-08-29 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1209/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków-Nowa Huta na uchwałę Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 22 marca 2013 r. nr XXVII/189/2013 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Nowe Brzesko
2016 4891 2016-08-29 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1084/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 stycznia 2013 r. Nr XXII/216/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 4890 2016-08-29 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 713/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Gminy Kłaj z dnia 26 czerwca 2012 r. Nr XXII.147.2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj w zakresie załącznika do zaskarżonej uchwały zatytułowanego "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, komunalnymi" w części dotyczącej rubryki "F" w zakresie obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego świadomości odpowiedzialności, karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym
2016 4889 2016-08-29 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1273/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr 183/XXIII/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 4864 2016-08-24 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 2014/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy w Pcimiu z dnia 8 listopada 2013 r. Nr XXXIX/254/2013 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 4863 2016-08-24 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 2012/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy w Pcimiu z dnia 7 grudnia 2002 r. Nr II/10/02 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 4862 2016-08-24 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1687/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2013 r. Nr 280/XXXIII/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4861 2016-08-24 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1657/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na uchwałę Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 listopada 2012 r. Nr XX/157/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części dotyczącej: - punktów: C10 i D16 oraz punktu D21 – w zakresie obowiązku podania imienia i nazwiska osób zamieszkałych na terenie nieruchomości, zawartych w Załączniku Nr 1 „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”, - punktów: C10 i D16, zawartych w Załączniku Nr 2 „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”,
2016 4860 2016-08-24 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1427/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2010 r. Nr XXXVII/227/10 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 4859 2016-08-24 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1183/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 27 listopada 2013 r. Nr XXXVI/333/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części dotyczącej rubryki C poz.10 i 19 deklaracji - zobowiązanie do podania numeru telefonu składającego deklarację oraz rubryki D deklaracji – zobowiązanie do wymienienia z imienia i nazwiska wszystkich osób zamieszkujących na terenie danej nieruchomości
2016 4858 2016-08-24 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1697/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Nr XXXVII/273/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4857 2016-08-24 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1656/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Lubień z dnia 26 listopada 2012 r. Nr XXX/141/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień w części dotyczącej oświadczenia zawartego w punkcie F Załącznika nr 1 pod nazwą Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o treści „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”
2016 4856 2016-08-24 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 974/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Sękowa z dnia 27 listopada 2012 r. Nr XVII/211/2012 w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 4836 2016-08-22 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1814/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Zawoja z dnia 24 lutego 2014 r. Nr XLIV/375/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/352/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zawoja
2016 4835 2016-08-22 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1732/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 października 2012 r. Nr XXI/150/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stryszawa
2016 4834 2016-08-22 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1429/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr XXIII/131/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4833 2016-08-22 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1428/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 listopada 2011 r. Nr XIII/70/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 4832 2016-08-22 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1114/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013 r. Nr XXXVII/213/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/197/2012 Rady Gminy Jabłonka z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez Właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonka
2016 4831 2016-08-22 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1113/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 marca 2013 r. Nr XXXVIII/220/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/213/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez Właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonka
2016 4830 2016-08-22 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1688/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr XVII/161/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach obszaru stanowiącej Gminy Wiśniowa w części dotyczącej oświadczenia zawartego w punkcie F Załącznika nr 1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o treści „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”
2016 4829 2016-08-22 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1007/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Gminy Łukowica z dnia 10 grudnia 2012 r. Nr XIX/131/12 w przedmiocie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4828 2016-08-22 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 911/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXIV/135/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4827 2016-08-22 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 464/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013 r. Nr XXXII/218/2013 w sprawie zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Bukownie Nr XXIX/194/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.
2016 2845 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 490/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie ze skarg E. L. i K. N. na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. Nr XLIV/703/13 w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
2016 2844 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 673/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2013r. w sprawie ze skargi A. K. na uchwałę Rady Gminy Łącko z dnia 21 grudnia 2012 r., Nr 85/XXV/2012 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - część A
2016 2843 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 518/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi B. W. na § 2 ust. 1 tiret 1, 2 uchwały Rady Gminy Moszczenica z dnia 11 grudnia 2014 r. Nr II/7/14 w przedmiocie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców, zakłady i instytucje użyteczności publicznej w Gminie Moszczenica za zrzut i unieszkodliwienie ścieków komunalno-bytowych
2016 2842 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 918/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 października 2015r. w sprawie ze skargi M. N. na uchwałę nr XXIX/189/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno
2016 2841 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 777/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 września 2015r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę nr XXXVI/335/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 5 września 2014 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2016 2840 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1055/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 marca 2013 r. XXXI/234/13 w sprawie zmiany w uchwale nr XXIX/219/2012 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2839 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1054/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXIX/219/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2838 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1009/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 18 grudnia 2012 r. Nr XXIV/256/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji w zakresie punktu 6, 7, 8 i 9 rubryki C podrubryki C 1, rubryki F oraz rubryki G w części dotyczącej oświadczenia o odpowiedzialności karnej oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączniku do niniejszej uchwały
2016 2837 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 964/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 lutego 2014 r. Nr XXXII/233/14 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przeciszów
2016 2836 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 963/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXIII/157/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2835 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 901/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 marca 2013 r. Nr XXVIII-251/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2834 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 788/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków – Śródmieście Wschód na uchwałę Rady Gminy Iwanowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. Nr XXXIII/225/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części nałożenia obowiązku podania w części C poz. 4 załącznika zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” danych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail
2016 2833 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 786/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków – Śródmieście Wschód na uchwałę Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 czerwca 2012 r. Nr XXII/142/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części nałożenia obowiązku podania w pkt 3 załącznika zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” danych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail
2016 2832 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 716/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Gminy Kłaj z dnia 21 lutego 2014 r. Nr XL/283/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/211/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj w zakresie załącznika nr 1 do zaskarżonej uchwały zatytułowanego "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, komunalnymi" w części dotyczącej rubryki "J" w zakresie obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego świadomości odpowiedzialności, karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym
2016 2831 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 715/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Gminy Kłaj z dnia 25 czerwca 2013 r. Nr XXXIV/232/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/211/2013 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj w zakresie załącznika nr 1 do zaskarżonej uchwały zatytułowanego "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, komunalnymi" w części dotyczącej rubryki "J" w zakresie obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego świadomości odpowiedzialności, karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, oraz załącznika nr 2 do zaskarżonej uchwały zatytułowanego "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej" w części dotyczącej rubryki "H" w zakresie obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego świadomości odpowiedzialności, karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym
2016 2830 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 714/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Gminy Kłaj z dnia 5 marca 2013 r. Nr XXX/211/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj w zakresie załącznika do zaskarżonej uchwały zatytułowanego "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, komunalnymi" w części dotyczącej rubryki "J" w zakresie obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego świadomości odpowiedzialności, karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym
2016 2829 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 693/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 26 lutego 2013 r. Nr XXVIII/186/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2828 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 328/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Gminy w Stryszowie z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr XVIII/139/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2827 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1389/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2011 r. Nr XIX/118/2011 w sprawie określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych na terenie Gminy Gdów
2016 2826 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1386/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Gminy w Pcimiu z dnia 14 grudnia 2006 r. Nr III/12/06 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 2825 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1226/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Nowa Huta na uchwałę Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 25 czerwca 2013 r. Nr XXIX/260/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2824 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1225/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Nowa Huta na uchwałę Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr XXIII/214/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2823 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1180/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Nowa Huta na uchwałę Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 25 marca 2013 r. Nr XXVI/173/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2822 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1179/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Nowa Huta na uchwałę Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXIII/151/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2821 2016-05-06 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1117/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Grybów z dnia 12 marca 2014 r. Nr XXXIV/339/2014 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grybów
2016 2640 2016-04-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1285/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków – Nowa Huta na uchwałę Rady Gminy Pałecznica z dnia 26 listopada 2013 r. Nr VI/202/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2639 2016-04-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1272/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Korzenna z dnia 26 września 2014 r. Nr XLV/412/2014 w sprawie zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna
2016 2638 2016-04-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1271/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Korzenna z dnia 18 listopada 2013 r. Nr XXXVII/313/2013 w sprawie zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna
2016 2637 2016-04-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1196/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na Uchwałę Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2015 r. Nr XXVIII/198/2013 w sprawie zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Sucha Beskidzka w części dotyczącej Załącznika nr 1 w zakresie obowiązku podania numeru telefonu zawartego w punkcie D.2, jak również stwierdzenia „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym” zawartego w punkcie I oraz w części dotyczącej Załącznika nr 2 w zakresie obowiązku podania adresu e-mail i numeru telefonu zawartych w punktach D i E, jak również stwierdzenia „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym” zawartego w punkcie I
2016 2636 2016-04-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1195/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na Uchwałę Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr XXVI/181/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Sucha Beskidzka w części dotyczącej Załącznika nr 1 w zakresie obowiązku podania numeru telefonu zawartego w punkcie D.2, jak również stwierdzenia „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym” zawartego w punkcie I oraz w części dotyczącej Załącznika nr 2 w zakresie obowiązku podania adresu e-mail i numeru telefonu zawartych w punktach D i E, jak również stwierdzenia „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym” zawartego w punkcie I
2016 2635 2016-04-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1128/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratury Rejonowej Kraków – Nowa Huta na uchwałę Rady Gminy Koniusza z dnia 28 lutego 2013 r. Nr XXV/161/2013 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w zakresie zawartego w punkcie D deklaracji obowiązku podania danych w postaci numeru telefonu, adresu e-mail, NIP i REGON, w rubryce G deklaracji w zakresie obowiązku złożenia „Oświadczenia, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”, w rubryce F załącznika nr 2 do deklaracji w zakresie obowiązku złożenia „Oświadczenia, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym” oraz w zakresie pouczenia w załączniku nr 2 do deklaracji „Przez podpisanie niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi”
2016 2634 2016-04-25 Postanowienie Postanowienie Nr I SA/Kr 1127/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Gminy w Mogilanach z dnia 7 listopada 2014 r. Nr XXXVII/320/2014 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2633 2016-04-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1112/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 grudnia 2012 r. Nr XXV/214/12 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2632 2016-04-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1057/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2015r. w sprawie ze skarg Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwały Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 listopada 2012 r. Nr XXV-228/12 oraz z dnia 16 maja 2013 r. Nr XXX-278/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2631 2016-04-25 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1056/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 października 2013 r. Nr XXXVIII/287/2013 w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXIX/219/2012 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1089 2016-02-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1205/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 21 grudnia 2012 r. Nr XXV/141/2012 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1088 2016-02-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1204/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 stycznia 2013 r. Nr XXVI/152/2013 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1087 2016-02-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1109/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 września 2015r. w sprawie ze skarg Prokuratora Rejonowego Kraków Nowa Huta na uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 13 grudnia 2012 r. nr XXIV/174/2012 z dnia 21 marca 2013 r. nr XXVIII/208/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wraz z załącznikami –deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z załącznikami do deklaracji nr 1 i 2
2016 1086 2016-02-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1081/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków -Prądnik Biały na uchwałę Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 maja 2013 r. Nr XXIX/314/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. Nr XXV/245/2012 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w zakresie oświadczenia zawartego w punkcie G Załącznika do uchwały o treści: „Oświadczam, iż jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 56 Kodeksu Karno Skarbowego za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym i potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji”
2016 758 2016-01-28 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1203/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 9 października 2013 r. Nr XXXIII/199/2013 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 757 2016-01-28 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1080/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Nowa-Huta na uchwałę Rady Gminy w Koszycach z dnia 31 stycznia 2013 r. Nr XIII/143/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Koszyce w części obejmującej treść załącznika do uchwały: Zgodnie z art.56 ustawy Kodeks karny – skarbowy z dnia 10 września 1999r. ( tj. Dz.U. z 2007r Nr 11 poz.765 z późn.zm.) „Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie; Karze grzywny za wykroczenie skarbowe podlega karze ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia” stąd pouczony/a o odpowiedzialności karnej oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą; oraz w części obejmującej treść załącznika do uchwały: Zgodnie z art.23 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Koszyce danych dotyczących zamieszczonych w niniejszej deklaracji w celu prowadzenia postepowania administracyjnego
2016 756 2016-01-28 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1053/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Gminy Oświęcim z dnia 12 grudnia 2012 r. Nr XXXIV/249/12 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 755 2016-01-28 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 912/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Chełmiec z dnia 18 grudnia 2012 r. Nr XXV/459/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chełmiec w zakresie: - załącznika nr 1 do uchwały zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” części F zatytułowanej „Oświadczenie i podpis” składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację” w zakresie treści: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”, - załącznika nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Wykaz osób zamieszkujących nieruchomość położoną na terenie Gminy Chełmiec w zakresie treści: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”, - załącznika nr 2 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Wykaz zmian dotyczących aktualnego miejsca zamieszkania osób fizycznych w zakresie treści: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”
2016 754 2016-01-28 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 647/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXV/209/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 753 2016-01-28 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 646/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 listopada 2012 r. Nr XXIV/192/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 752 2016-01-28 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 922/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu na uchwałę Rady Gminy Łabowa z dnia 21 lutego 2013 r. Nr XXVII/212/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 751 2016-01-28 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 847/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012 r. Nr XXXIV/255/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej załącznika nr 1 pkt D.1,D.2, G oraz w części dotyczącej załącznika nr 2 pkt D i pkt I w zakresie obowiązku wskazania numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail, a także zawarcia pouczenia o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
2016 663 2016-01-26 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 232/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę Rady Gminy Rytro z dnia 13 czerwca 2013 r. Nr XXVI/201/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro w zakresie obowiązku składania w rubryce C numeru telefonu przynależnego do opodatkowanej nieruchomości załącznika „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz w zakresie obowiązku składania w rubryce F załącznika „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oświadczenia o treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm.) oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”
2016 662 2016-01-26 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 180/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012 r. Nr XXVI.363.2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie składania w rubryce F załącznika „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy” oświadczenia zawierającego pouczenie o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Kodeksu karnego za złożenie danych niezgodnych z prawdą oraz obowiązku podawania w rubryce D danych identyfikacyjnych w postaci daty urodzenia, imion ojca i matki, numeru telefonu, NIP, nazwiska rodowego
2016 460 2016-01-14 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1910/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ze skargi T. S. na uchwałę Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 stycznia 2002 r. Nr XXXV/288/2002 w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówkom niepublicznym
2016 423 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 973/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Zembrzyce z dnia 29 stycznia 2013 r. Nr XXIV/187/13 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 422 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 900/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013 r. Nr XXVI/246/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/185/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości w części znajdującego się w Załącznikach Nr 1 i 2 w rubrykach oznaczonych literą G obowiązku składania oświadczenia o treści: „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością i potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji”
2016 421 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 648/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 marca 2013 r. Nr XXVIII/242/2013 w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 420 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 572/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXIII/185/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lipinki
2016 419 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1104/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012 r. nr XXI/214/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w zakresie: - wzoru „Deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, części H zatytułowanej „Oświadczenie oraz podpis składającego/osoby reprezentującej składającego„ w zakresie treści: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej (art. 233 k.k.) za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Poprzez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, - załącznika nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie obowiązku podanie imienia i nazwiska osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie Gminy Grybów
2016 418 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 759/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 marca 2013 r. Nr XXVII/387/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 417 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 819/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. Nr XXX/368/13 w sprawie zmiany uchwały VIIIN/313/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina w zakresie: - Załączników nr 1 i 3 w części dotyczącej obowiązku podawania Nr telefonu oraz Adresu e-mail, a także stwierdzeń: „Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie moich danych osobowych w celu niezbędnym do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz „Oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”, jak również Oświadczeń zawartych w tych załącznikach wprowadzających w punktach A, B, C, D wymóg podania po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy danych w postaci imienia i nazwiska osób pozostających poza miejscem zamieszkania, poza granicami kraju, poza granicami Gminy Skawina i pod innym adresem niż adres zameldowania - Załącznika nr 2 w części dotyczącej obowiązku podawania Nr telefonu oraz Adresu e-mail, a także stwierdzeń: „Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie moich danych osobowych w celu niezbędnym do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz „Oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”
2016 416 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 818/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2012 r. Nr VIIIN/313/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina w zakresie: - Załączników nr 1 i 3 w części dotyczącej obowiązku podawania Nr telefonu oraz Adresu e-mil oraz imion i nazwisk osób zamieszkujących na terenie nieruchomości a także stwierdzenia: „Oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”, - Załącznika nr 2 w części dotyczącej obowiązku podawania Nr telefonu oraz Adresu e-mil a także stwierdzenia: „Oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”
2016 415 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 768/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013 r. Nr XXXVII/254/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 414 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 726/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście Wschód na uchwałę Rady Miasta i Gminy Skała z dnia 26 lutego 2013 r. nr XXXIV/237/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/221/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 413 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 701/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 kwietnia 2014 r. Nr XXIV/270/2014 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 412 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 700/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 września 2013 r. Nr XXVIII/215/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/183/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 411 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 699/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 marca 2013 r. Nr XXIII/183/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 410 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 804/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 listopada 2013 r. Nr XXXVIII/496/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka
2016 409 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 803/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 marca 2013 r. Nr XXIX/401/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka
2016 408 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 767/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 stycznia 2013 r. Nr XXXVII/279/13 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części znajdującego się w rubryce D.1 i D.2 załącznika nr 1 obowiązku podania danych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail oraz znajdującego się w rubryce G załącznika nr 1 i rubryce J załącznika nr 2 pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego za podanie danych niezgodnych z prawdą
2016 407 2016-01-13 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1238/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ze skarg B. N. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, D. I. Sp. z o.o. w Krakowie oraz K. M. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr LXXVII/1132/13 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny - Pas Startowy” w Krakowie
2016 351 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 694/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 14 grudnia 2012 r. nr XXV/168/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 350 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 692/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXVI/255/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części dotyczącej punktu F załącznika do uchwały zawierającego oświadczenie: „pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 – oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą” oraz zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również w części rubryki C poz. 10 zawierającej numer telefonu składającego deklarację
2016 349 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 677/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Jordanów z dnia 26 marca 2013 r. Nr XXII/172/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2016 348 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 676/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy Jordanów z dnia 12 grudnia 2012 r. Nr XIX/148/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2016 347 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 655/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych nr XXXVII/315/2013 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne
2016 346 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 654/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce na uchwałę Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych Nr XXVIII/228/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świątniki Górne
2016 345 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 653/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 maja 2014 r. Nr XXXV/227/2014 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie znajdującego się w rubryce F załącznika zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” oświadczenia o treści: „ Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zrealizowania przez Gminę obowiązków/uprawnień wynikających z przepisów prawa”
2016 344 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 652/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012 r. Nr XX/132/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie zawartego w pkt. D.1 i D.2 rubryki D, załącznika „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” obowiązku podania danych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail oraz w rubryce F przedmiotowego załącznika oświadczenia o treści: „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”
2016 343 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 651/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014 r. Nr L/948/14 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w części dotyczącej obowiązku podawania numeru telefonu i adresu e-mail zawartych w Załącznikach Nr 1, 3, 4 i 5 w punktach D.1 i D.2, Załączniku Nr 2 w punkcie D i w Załącznikach w postaci elektronicznej oraz w zakresie stwierdzenia: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”, zawartych w: punkcie G Załącznika nr 1, punkcie I Załącznika nr 2, punkcie J Załącznika nr 3, punkcie G Załączników nr 4 i 5 oraz Załącznikach w postaci elektronicznej
2016 342 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 650/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2013 r. nr XXXVII/710/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/530/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w części dotyczącej obowiązku podawania numeru telefonu i adresu e-mail zawartych w Załączniku Nr 5 w punktach D.1 i D.2 i w Załącznikach w postaci elektronicznej oraz w zakresie stwierdzenia: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”, zawartych w punkcie G Załącznika nr 5 i w Załącznikach w postaci elektronicznej
2016 341 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 649/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. nr XXVIII/530/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w części dotyczącej obowiązku podawania numeru telefonu i adresu e-mail zawartych w Załącznikach Nr 1, 3 i 4 w punktach D.1 i D.2 oraz w zakresie stwierdzenia: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”, zawartych w: punkcie G Załącznika nr 1, punkcie I Załącznika nr 2, punkcie J Załącznika nr 3, punkcie G Załącznika nr 4
2016 340 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 622/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Łużna z dnia 18 listopada 2013 r. Nr XLI/278/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w zakresie załącznika 1 i 2 w części B3 zawierające dane podmiotu składającego deklaracje dotyczące imienia ojca i imienia matki
2016 339 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 621/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Łużna z dnia 30 lipca 2012 r. Nr XXVII/172/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w zakresie załącznika nr 1 i 2 w częściach D zawierających obowiązek podawania przez składającego deklarację numeru telefonu i adresu e-mail, w części H załącznika nr 1 zawierający obowiązek podawania imienia i nazwiska osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie gminy Łużna oraz w części J załącznika nr 1 i części H załącznika nr 2 zawierające obowiązek podawania oświadczenia o treści „pouczony/a o odpowiedzialności karnej skarbowej z art. 56 § 1 kodeksu karnego skarbowego (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 111 poz. 765) – podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub poświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo niedopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nim danych przez to naraża podatek na uszczuplenie, podlega każe grzywny do 72 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu karom łącznie – oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą”, oraz nałożenie we wzorach deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych składającego deklarację dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez podpisanie deklaracji (zdanie drugie pouczenia zawartego we wzorze deklaracji stanowiącym załącznik nr 1 i 2 uchwały)
2016 338 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 614/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokurator Rejonowy w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXVI/230/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Uście Gorlickie w zakresie nałożonego we wzorze deklaracji w części A, B i C, stanowiącym załącznik do uchwały, obowiązku składania oświadczenia zawierającego pouczenie o odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 § 1 kodeksu karnego
2016 337 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 613/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Prądnik-Biały na uchwałę Rady Gminy Liszki z dnia 8 października 2012 r. Nr XXIII/188/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Liszki
2016 336 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 612/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na uchwałę Rady Gminy w Budzowie z dnia 19 grudnia 2012 r. Nr XXI/179/2012 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części dotyczącej § 3 ust. 1 pkt 1 oraz Załącznika nr 1 do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zatytułowanej „Wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie Gminy Bodzów”
2016 335 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 606/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 stycznia 2013 r. Nr XXXIII/320/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kęty
2016 334 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 598/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012 r. Nr XXIV/245/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte w części dotyczącej załącznika nr 1 do uchwały w zakresie znajdującego się w nim oświadczenia zawierającego pouczenie o odpowiedzialności karnej (punkt F) oraz oświadczenia w przedmiocie podania numeru telefonu kontaktowego (punkt C 1 rubryka nr 8), jak i danych osób zamieszkujących na terenie nieruchomości ( punkt D)
2016 333 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 586/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2013 r. Nr XXXIII/258/2013 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 332 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 581/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2013 r. Nr XXIII/183/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ropa
2016 330 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1071/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. Nr LVIII 795/2012 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń
2016 329 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 136/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2014 r. Nr XLVI/316/2014 w przedmiocie ustanowienia Gminnego programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkujących gminę Michałowice
2016 328 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1144/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 października 2014r. w sprawie ze skargi J. M. na uchwałę Rady Gminy w Bochni z dnia 26 września 2006 r. nr VIII/56/07 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budowa urządzeń infrastruktury technicznej
2016 327 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1144/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ze skarg Z. M. i K. R.-M. oraz R. W. na uchwałę Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r. nr XXIII/169/12 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Aleksandrowice, Burów, Kleszczów w Gminie Zabierzów
2016 326 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 610/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 8 lipca 2014 r. ,Nr: XLV/563/2014 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów”
2016 325 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 323/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę nr XVII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czorsztyn
2016 324 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 57/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Miechowie na uchwałę Rady Gminy Kozłów z dnia 26 czerwca 2013 r. Nr XXVIII/94/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 323 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 5/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Miechowie na uchwałę Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXI/202/2012 w części dotyczącej pkt G „oświadczenie i podpis osoby składającej deklarację” załącznika „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” w zakresie stwierdzenia „oświadczam, że są mi znane przepisy kodeksu karno skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą”
2016 322 2016-01-12 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 58/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Gminy Brzeźnica z dnia 12 grudnia 2012 r. Nr XXI/169/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica w części dotyczącej Załącznika nr 1 Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie rubryki „Telefon kontaktowy” oraz stwierdzeń „Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego- kto, składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3- oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą” i „Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Brzeźnicy, 34-114 Brzeźnica 57 danych osobowych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (dotyczy osób fizycznych)”,
2016 233 2016-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 580/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXI/164/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ropa
2016 232 2016-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 577/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2013 r. Nr XXVIII/217/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek w zakresie obowiązku podania numeru telefonu kontaktowego zawartego w Załączniku nr 1 punkcie D7 oraz w Załączniku nr 2 oraz w zakresie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartego w Załączniku nr 1 w punkcie G oraz w Załączniku nr 2
2016 231 2016-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 576/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu na uchwałę Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2012 r. Nr XXI/158/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Osiek w zakresie obowiązku podania numeru telefonu kontaktowego zawartego w punkcie D7, wskazania danych personalnych osób zamieszkujących na terenie nieruchomości zawartego w Załączniku nr 1 oraz w zakresie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartego w punkcie G
2016 230 2016-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 544/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Miasta Gorlice z dnia 26 kwietnia 2012 r. Nr 233.IXI/2012 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 229 2016-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 532/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Gorlice z dnia 5 grudnia 2012 r. nr XVIII/175/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Gorlice w zakresie zawartego w rubryce H załącznika do uchwały zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oświadczenia o treści: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym” oraz zawartego w zdaniu drugim pouczenia w tym załączniku o obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w zakresie obowiązku podania imienia i nazwiska w załączniku nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi „Wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie gminy Gorlice”
2016 228 2016-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 504/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2013 r. Nr XLVI/246/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/177/2012 Rady Gminy Klucze w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze
2016 227 2016-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 503/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Gminy Klucze z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXXIV/177/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze
2016 226 2016-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 499/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Krakowie Krowodrzy na uchwałę Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2012 r. Nr XXVI/288/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2016 225 2016-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 483/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Krakowie Krowodrzy na uchwałę Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2013 r. Nr XXXVI/191/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w części dotyczącej punktu F Załącznika Nr 1 oraz Załącznika A do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zatytułowanego „Wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia”
2016 224 2016-01-11 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 482/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Krakowie Krowodrzy na uchwałę Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. nr XXXIV/173/2013 w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w części dotyczącej Załącznika Nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zatytułowanego „Wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia”
2016 138 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 472/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków – Prądnik Biały na uchwałę Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXV/245/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 137 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 465/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Krakowie Krowodrzy na uchwałę Rady Gminy Czernichów z dnia 7 marca 2013 r. nr XXXIV.248.2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 140 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 481/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012 r. Nr XXI/302/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części dotyczącej Załącznika Nr 1 zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – (składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy)” w zakresie rubryk zawartych w punkcie 3 „Nr telefonu” i „Adres e-mail” oraz punktu 9 dotyczącego oświadczenia osoby składającej deklarację o treści: „Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz moich danych osobowych w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami w tym prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji w powyższym zakresie”
2016 139 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 480/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 czerwca 2013 r. Nr XXV/365/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części dotyczącej Załącznika Nr 1 zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w zakresie rubryk zawartych w punkcie 3 „Nr telefonu” i „Adres e-mail” oraz punktu 8 dotyczącego oświadczenia osoby składającej deklarację o treści: „Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz moich danych osobowych w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami w tym prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji w powyższym zakresie”
2016 121 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 226/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Gminy Spytkowice z dnia 21 grudnia 2012 r. Nr XXVIII/195/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji
2016 120 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 190/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013 r. Nr XIX/185/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości w części załącznika nr 1 Wzór deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie punktu F dotyczącego stwierdzenia „Oświadczam, że znane są mi skutki nieskładania deklaracji lub składania w niej fałszywych oświadczeń wynikające z art. 54 i 56 Kodeksu Karnego Skarbowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 186)” oraz w części dotyczącej Załącznika nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stwierdzenia „Oświadczam, że znane są mi skutki nieskładania deklaracji lub składania w niej fałszywych oświadczeń wynikające z art. 54 i 56 Kodeksu Karnego Skarbowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 186)” zawartego w Załączniku nr 2 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
2016 119 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 175/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 marca 2013 r. Nr XXVI/244/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 124 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 409/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Chrzanowie na uchwałę Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013 r. Nr XXXIII/227/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 123 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 233/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę Rady Gminy Rytro z dnia 23 grudnia 2013 r. Nr XXIX/223/2013 w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie obowiązku składania w rubryce E załącznika „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oświadczenia o treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm.) oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą” oraz obowiązku podawania w rubryce C danych identyfikacyjnych w postaci numeru telefonu
2016 122 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 231/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę Rady Gminy Rytro z dnia 26 marca 2013 r. Nr XXV/194/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rytro w zakresie obowiązku składania w rubryce C numeru telefonu przynależnego do opodatkowanej nieruchomości załącznika „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz w zakresie obowiązku składania w rubryce F załącznika „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oświadczenia o treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm.) oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”
2016 115 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 60/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Nr II/15/2006 Rady Gminy Raciechowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części zawierającej oświadczenie podatnika, złożone pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z przepisów kodeksu karnego skarbowego
2016 114 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 59/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części zawierającej oświadczenie podatnika, złożone pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z przepisów kodeksu karnego skarbowego
2016 113 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 176/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. Nr XXVIII/257/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 118 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 174/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 stycznia 2013 r. Nr XXV/239/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 117 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 62/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Nr XIX/114/2004 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości w części zawierającej oświadczenie podatnika, złożone pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z przepisów kodeksu karnego skarbowego
2016 116 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 61/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Nr II/20/2002 Rady Gminy Raciechowice z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części zawierającej oświadczenie podatnika, złożone pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z przepisów kodeksu karnego skarbowego
2016 133 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 458/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Chrzanowie na uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie z dnia 15 maja 2013 r. Nr 23/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 132 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 457/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Chrzanowie na uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie z dnia 5 marca 2013 r. Nr 7/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 131 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 415/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2012 r. Nr XXI/149/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica
2016 136 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 463/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr XXIX/194/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 135 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 460/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Kraków-Prądnik Biały na uchwałę Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXIII/79/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w części załącznika nr 1 do Uchwały w zakresie punktu G zawierającego sformułowanie „oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”
2016 134 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 459/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Chrzanowie na uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie z dnia 5 grudnia 2013 r. Nr 34/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 127 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 262/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 3 października 2012 r. nr XXX.180.2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Krynicy-Zdroju
2016 126 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 252/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wadowicach na uchwałę Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2013 r. Nr XXI/183/2013 w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 125 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 410/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Chrzanowie na uchwałę Rady Gminy Babice z dnia 22 marca 2013 r. Nr XXXV/255/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 130 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 414/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Olkuszu na uchwałę Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 lutego 2013 r. Nr XXXII/204/2013
2016 129 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 307/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Chrzanowie na uchwałę Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XIII/111/2012 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 128 2016-01-08 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 263/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Muszynie na uchwałę Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój z dnia 30 stycznia 2013 r. Nr XXVII/177/13 w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie obowiązku składania w rubryce E załącznika „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oświadczenia o treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm.) oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą” oraz obowiązku podawania w rubryce C danych identyfikacyjnych w postaci numeru telefonu
2015 5754 2015-10-07 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1703/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwałę Nr XVI/19/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 lutego 2012 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skawina
2015 5753 2015-10-07 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 1242/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zakopanem na §1 ust. 2 pkt 1, §2 ust. 1, 2, 3 i 4, §4, §10, §16 ust. 2 i 4, §17 ust. 7 pkt 5, §25, Załącznik nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 uchwały Rady Miasta Zakopane z dnia 25 kwietnia 2013 r. Nr XXXIX/521/2013 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zakopane
2015 5752 2015-10-07 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1328/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie ze skargi Spółki T. w Krakowie na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. Nr LVIII/776/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Młynówka Królewska-Zygmunta Starego”
2015 5751 2015-10-07 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1262/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie ze skarg P. P. na uchwały Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012 r., Nr XXXII/223/2012 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr XXXVII/249/2013 z dnia 25 października 2013 r., Nr XLII/298/2013 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5750 2015-10-07 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1180/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie ze skargi W. O. na uchwałę Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 lipca 2001 r. Nr XLIII/355/01 w przedmiocie uznania za użytek ekologiczny
2015 5749 2015-10-07 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1019/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ze skarg Prokuratura Rejonowego Kraków-Nowa Huta oraz T. M. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 roku Nr XLVI/568/08 w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
2015 5748 2015-10-07 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1868/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Miechowie na uchwałę Rady Gminy Racławice z dnia 9 grudnia 2011 r. nr IX/47/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 5747 2015-10-07 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1477/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Krakowie – Krowodrzy na uchwałę Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 3 listopada 2011 r. Nr XIII/119/2011 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej zawarcia w załączniku nr 1 poz. I, załączniku nr 2 poz. I, załączniku nr 3 poz. I, załączniku nr 4 poz. J, załączniku nr 5 poz. H, załączniku nr 6 poz. J stwierdzenia o treści „Oświadczam, że znane mi są przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”
2015 5746 2015-10-07 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1475/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Krakowie – Krowodrzy na uchwałę Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 października 2010 r. Nr LIV/475/2010 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w części dotyczącej zawarcia w załączniku nr 1 poz. I, załączniku nr 2 poz. I, załączniku nr 3 poz. I, załączniku nr 4 poz. J, załączniku nr 5 poz. H, załączniku nr 6 poz. J stwierdzenia o treści „Oświadczam, że znane mi są przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”
2015 5745 2015-10-07 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1656/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie ze skargi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2011 r. Nr VIII/78/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z Budżetu Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych
2015 5744 2015-10-07 Wyrok Wyrok Nr I SA/Kr 1112/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2014r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach na uchwałę Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 grudnia 2005 r. Nr XXXII/203/05 w przedmiocie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części obejmującej postanowienie załącznika nr 1 w pozycji G zawierające stwierdzenie „ świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”
2015 5672 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr III SA/Kr 585/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na punkt 1 załącznika do uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. Nr LXXXI/1062/09 w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2015 5671 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1648/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ze skargi I. G. na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 19 kwietnia 2012 r. nr XXIV.144.2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uzdrowisko Krynica-Zdrój, OBSZAR 7 – PUŁASKIEGO”
2015 5670 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1276/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie ze skarg K. R.-M., Z. M., S. M., A. J., M. K., E. W., M. A. na uchwałę Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r. Nr XXIII/169/12 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Aleksandrowice, Burów, Kleszczów w Gminie Zabierzów
2015 5669 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 1265/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 października 2008 r. Nr XXVIII/408/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 734/11 przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie
2015 5668 2015-10-01 Wyrok Wyrok Nr II SA/Kr 320/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ze skarg T. K. i G., M. Sp. z o.o. w K. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012 r., Nr LIX/814/12 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Młynówka Królewska-Grottgera”