Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 21

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6209 2019-09-04 Aneks Aneks Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 sierpnia 2019 r. do porozumienia SON.031.91.2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2019 5856 2019-08-09 Porozumienie Porozumienie Nr V/52/KZ/1878/19 Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Dożynki Województwa Małopolskiego 2019”
2019 3881 2019-05-14 Aneks Aneks Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 10 maja 2019 r. do porozumienia SON.031.91.2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2019 1099 2019-02-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Tomice; Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice wykonania zadania własnego Gminy Spytkowice w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr K470305 Woźniki Kaniów – Kossowa
2018 6799 2018-10-11 Porozumienie Porozumienie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty w m. Spytkowice
2018 6365 2018-09-24 Zarządzenie Zarządzenie Nr 454/2018 Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Ryczowie
2017 3635 2017-05-19 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2017 Wójta Gminy Brzeźnica; Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice wykonywania części zadania publicznego z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków polegającego na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Brzeźnica z miejscowości Łączany
2016 6186 2016-11-03 Porozumienie Porozumienie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 26 października 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie przebudowy chodnika przy ul. Zamkowej w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty
2016 5636 2016-10-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) z dnia 29 września 2016r. Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU GMINY SPYTKOWICE za 2015 rok
2016 627 2016-01-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU GMINY SPYTKOWICE za 2014 rok
2014 3719 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/328/14 Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2014 roku
2013 6742 2013-11-20 Porozumienie Porozumienie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) z dnia 9 października 2013r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Spytkowice w powiecie wadowickim, a Gminą Spytkowice w powiecie nowotarskim
2013 6647 2013-11-18 Porozumienie Porozumienie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 11 października 2013r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadań w zakresie opracowania dokumentacji projektowych dla zadań pn.: 1) "Budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji burzowej przy ul. Ks. Gołby w Bachowicach - droga powiatowa nr 1769K". 2) „Budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji burzowej przy ul. Jana III Sobieskiego w Ryczowie - droga powiatowa nr 1772K”.
2013 6422 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/13 Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom z terenu Gminy Spytkowice
2013 5176 2013-08-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) z dnia 23 kwietnia 2013r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Spytkowice za 2012 rok
2013 4377 2013-07-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 26 czerwca 2013r.
2013 2210 2013-03-18 Porozumienie Porozumienie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 1644 2013-02-27 Aneks Aneks Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 13 lutego 2013r. do porozumienia Nr SON.031.34.2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
2012 7013 2012-12-11 Porozumienie Porozumienie Wójta Spytkowic (powiat wadowicki); Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Spytkowice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2011 4204 2011-09-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2011 Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku gminy Bielsko-Biała z gminą Spytkowice w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Spytkowice doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2011 1490 2011-04-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr Fn.3035.2011 Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) z dnia 28 marca 2011r. w sprawie SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SPYTKOWICE za 2010 rok