Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 25

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2368 2019-03-19 Aneks Aneks Nr 24 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 24 stycznia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/239/ZDiT/1/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zielonki z siedzibą w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 116, reprezentowaną przez: Bogusława Króla – Wójta Gminy Zielonki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7791 2018-11-16 Aneks Aneks Nr 23 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zielonki z siedzibą w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 116, reprezentowaną przez: Bogusława Króla – Wójta Gminy Zielonki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7352 2018-10-30 Aneks Aneks Nr 22 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zielonki z siedzibą w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 116, reprezentowaną przez: Bogusława Króla – Wójta Gminy Zielonki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7072 2018-10-24 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 11.07.2017 r. Nr X/84/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Zielonki wykonania zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w zakresie budowy chodnika z elementami odwodnienia"
2018 2797 2018-04-06 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 11.07.2017 r., Nr X/85/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Zielonki wykonania zadania p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w zakresie budowy chodnika z elementami odwodnienia w m. Trojanowice, Januszowice i Przybysławice – etap II”
2018 2655 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 11.07.2017 r., Nr X/84/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Zielonki wykonania zadania p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w zakresie budowy chodnika z elementami odwodnienia”
2018 1859 2018-03-12 Aneks Aneks Nr 20 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zielonki z siedzibą w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 116, reprezentowaną przez: Bogusława Króla – Wójta Gminy Zielonki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 1858 2018-03-12 Aneks Aneks Nr 19 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zielonki z siedzibą w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 116, reprezentowaną przez: Bogusława Króla – Wójta Gminy Zielonki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2017 9073 2017-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/85/TK/17 Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Zielonki zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 w zakresie budowy chodnika z elementami odwodnienia w m. Trojanowice, Januszowice i Przybysławice- etap II
2017 9072 2017-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/84/TK/17 Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie zielonki zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika z elementami odwodnienia"
2017 8866 2017-12-15 Porozumienie Porozumienie Nr X/60/ZDW/16 Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Zielonki zadania pn.„Budowa chodnika wciągu DW 794 w m. Zielonki na odc. ref. 240 km 1+132 -1+364 oraz odcinka chodnika na granicy m. Januszowice i Przybysławice w odc. ref. 210.”
2017 5662 2017-09-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 lipca 2017 r. pomiędzy Wójtem Gminy Zielonki a Zarządem Powiatu w Krakowie
2017 5661 2017-09-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 lipca 2017 r. POMIĘDZY WÓJTEM GMINY ZIELONKI A ZARZĄDEM POWIATU W KRAKOWIE
2017 5660 2017-09-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Zielonki; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 lipca 2017 r. pomiędzy Wójtem Gminy Zielonki a Zarządem Powiatu w Krakowie
2017 5657 2017-09-07 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 13 lipca 2017 r. POMIĘDZY WÓJTEM GMINY ZIELONKI A PREZYDENTEM MIASTA KRAKOWA
2017 3637 2017-05-19 Aneks Aneks Nr 18 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3035 2016-05-12 Aneks Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 3609 2015-06-12 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 17 marca 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 1392 2015-03-12 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2014 1617 2014-03-17 Aneks Aneks nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 3 lutego 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/239/ZDiT/1/2007)
2013 675 2013-01-17 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 18 października 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/239/ZDiT/1/2007)  w sprawie: powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2013 19 2013-01-03 Porozumienie Porozumienie nr W/V/200/SO/72/2012 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie współdziałania w 2012 roku Gminy Zielonki z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Krakowie
2012 3750 2012-07-27 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/239/ZDiT/1/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 3586 2012-07-23 Porozumienie Porozumienie nr DIS. 7041-6/10 Wójta Gminy Michałowice; Wójta Gminy Zielonki z dnia 17 maja 2012r. w sprawie przekazania zadania publicznego w zakresie opracowania projektu,pełnienia funkcji inwestora i budowy publicznej drogi gminnej, a po jej wybudowaniu zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą gminną na terenie gminy Michałowice
2011 3678 2011-08-23 Porozumienie Porozumienie nr VII/23/2011 Wójta Gminy Zielonki z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie przyjmowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej uczestników spoza terenu Gminy Zielonki