Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 53

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1669 2019-03-04 Aneks Aneks Nr 23 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 7 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/240/ZDiT/2/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Rynek 1, reprezentowaną przez: Elżbietę Burtan – Wójta Gminy Zabierzów, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 1580 2019-02-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Zabierzów realizacji zadania publicznego pod nazwą „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w celu pobudzania jego psychoruchowego i społecznego rozwoju, w stosunku do dzieci zamieszkałych na terenie gminy Liszki
2019 1579 2019-02-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie prowadzenia opieki psychologiczno- pedagogicznej nad dziećmi w wieku 0- 6 lat zamieszkałymi na terenie gmin Liszki i Zabierzów oraz uczniami uczęszczającymi do szkół na terenie gmin Liszki i Zabierzów
2019 488 2019-01-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 3/2019 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Wielka Wieś w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2019 487 2019-01-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 2/2019 Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Liszki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2019 486 2019-01-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 4/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2019 485 2019-01-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2019 Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Czernichów w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2018 8483 2018-12-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie prowadzenia opieki psychologiczno- pedagogicznej nad dziećmi w wieku 0- 6 lat zamieszkałymi na terenie gmin Czernichów i Zabierzów oraz uczniami uczęszczającymi do szkół na terenie gmin Czernichów i Zabierzów
2018 8482 2018-12-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania jego psychoruchowego i społecznego rozwoju
2018 8221 2018-12-07 Aneks Aneks Nr 22 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Rynek 1, reprezentowaną przez: Elżbietę Burtan – Wójta Gminy Zabierzów, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 8220 2018-12-07 Aneks Aneks Nr 21 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 24 października 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Rynek 1, reprezentowaną przez: Elżbietę Burtan – Wójta Gminy Zabierzów, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 5422 2018-08-02 Aneks Aneks Nr 20 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Rynek 1, reprezentowaną przez: Elżbietę Burtan – Wójta Gminy Zabierzów, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 3831 2018-05-22 Umowa Umowa Nr ZRP.272.3.227.2018 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 9 maja 2018 r. zawarta pomiędzy Gminą Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zabierzów - mgr Elżbietę Burtan oraz Gminą Krzeszowice z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice, reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Krzeszowice - mgr inż. Wacława Gregorczyka
2018 3830 2018-05-22 Umowa Umowa Nr FIB/225/2018 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 10 maja 2018 r. pomiędzy Gminą Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, reprezentowaną przez Wójta Gminy Wielka Wieś - mgr Tadeusza Wójtowicza oraz Gminą Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zabierzów - mgr Elżbietę Burtan
2018 1392 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 19 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Rynek 1, reprezentowaną przez: Elżbietę Burtan – Wójta Gminy Zabierzów, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 429 2018-01-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 4/2018 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2018 428 2018-01-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 2/2018 Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Liszki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2018 279 2018-01-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”
2018 278 2018-01-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie prowadzenia opieki psychologiczno- pedagogicznej nad dziećmi w wieku 0 - 6 lat zamieszkałymi na terenie gmin Liszki i Zabierzów oraz uczniami uczęszczającymi do szkół na terenie gmin Liszki i Zabierzów
2018 277 2018-01-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 3/2018 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Wielka Wieś w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2018 276 2018-01-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2018 Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Czernichów w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2017 5636 2017-09-07 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wspólnym wykonaniu zadania publicznego
2017 1894 2017-03-14 Aneks Aneks Nr 17 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 668 2017-01-24 Aneks Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 666 2017-01-24 Umowa Umowa Nr WOG.032.140.464.2016 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Krzeszowice ze swojego budżetu Gminie Zabierzów pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 17.776,16 zł (słownie siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 16/100) z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego: zorganizowanie dojazdu uczestników - mieszkańców Gminy Krzeszowice do Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Zabierzów w 2017 roku
2017 137 2017-01-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 3/2017 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
2017 136 2017-01-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2017 Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Czernichów
2017 105 2017-01-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 4/2017 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Wielka Wieś w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
2017 88 2017-01-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 2/2017 Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Liszki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
2016 7631 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr X/26/TK/16 Wójta Gminy Zabierzów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Zabierzów zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 774 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w granicach pasa drogowego na odc. 010 km 1+610-2+160 odc. 010 km 2+277 - 2+570”
2016 5626 2016-10-05 Aneks Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie: powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 5625 2016-10-05 Aneks Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3639 2016-06-17 Umowa Umowa Nr WOG.032.92.240.2016 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia przez Gminę Krzeszowice ze swojego budżetu Gminie Zabierzów pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 15.000,00 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego: zorganizowanie dojazdu uczestników - mieszkańców Gminy Krzeszowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach w 2016 roku
2016 1815 2016-03-17 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 448 2016-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2016 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
2016 437 2016-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Liszki
2016 152 2016-01-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Wielka Wieś
2016 153 2016-01-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Czernichów
2015 1718 2015-03-26 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 459 2015-01-28 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2015 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
2014 3584 2014-07-02 Porozumienie Porozumienie nr GOPS.SP.072.2.30.2014 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Wielka Wieś
2014 1670 2014-03-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr GOPS.SP.072.2.23.2014 Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Czernichów
2014 1220 2014-02-27 Aneks Aneks nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 23 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/240/ZDiT/2/2007)
2014 380 2014-01-22 Umowa Umowa nr 1/2014 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia Gminie Zabierzów pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania: zorganizowanie dojazdu uczestników - mieszkańców Gminy Krzeszowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach w 2014 roku.
2014 379 2014-01-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2014 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Krzeszowice
2014 245 2014-01-15 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Zabierzów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Zabierzów wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 774 od km 2+016,20 do km 2+744,10 w Balicach w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem”
2014 79 2014-01-07 Porozumienie Porozumienie nr GOPS.SP.072.2.1.2014 Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Liszki
2013 7838 2013-12-24 Porozumienie Porozumienie nr 3/2013 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Wielka Wieś
2013 5384 2013-09-04 Porozumienie Porozumienie nr 2/2013 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Wielka Wieś
2013 1028 2013-01-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2013 Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie współdziałania w realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Liszki
2012 7640 2012-12-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2012 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie współdziałania w realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Krzeszowice
2012 3749 2012-07-27 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/240/ZDiT/2/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 876 2012-03-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Zabierzów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie współdziałania w realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Krzeszowice