Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 14

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5343 2019-07-11 Porozumienie Porozumienie Nr 25.2019 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2018 3308 2018-04-25 Porozumienie Porozumienie Nr 11.2018 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie budowy chodników wzdłóż dróg powiatowych
2018 1385 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 19.06.2017 r., Nr X/80/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Wierzchosławice wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem, poszerzeniem jezdni oraz budową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 na działkach nr 222/2, 223/3, 230/3, 230/5 231/1 231/2 242  m. Wierzchosławice”
2017 7924 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/80/TK/17 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Wierzchosławice pn. "Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem, poszerzeniem jezdni oraz budową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 na działkach nr 222/2, 223/3, 230/3, 230/5 231/1 231/2 242  m. Wierzchosławice”
2017 6195 2017-10-06 Porozumienie Porozumienie Nr 35.2017 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 3 października 2017 r. w sprawie budowy chodników wzdłuz dróg powiatowych
2016 7544 2016-12-13 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 5 grudnia 2016r. do Porozumienia Nr 27.2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 6854 2016-11-30 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 listopada 2016r. do porozumienia w dnia 5 września 2016 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 5158 2016-09-09 Porozumienie Porozumienie Nr 27.2016 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 4466 2016-07-25 Porozumienie Porozumienie Nr 15.2016 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie wykonania poszerzenia jezdni wzdłuż drogi powiatowej Nr 1348 K w miejscowości Łętowice
2015 4879 2015-08-14 Porozumienie Porozumienie Nr 20.2015 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2015 4085 2015-07-06 Porozumienie Porozumienie Nr 18.2015 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 1 lipca 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Tarnowskim, zwanym w dalszej części porozumienia "Powiatem", reprezentowanym przez: Pana Romana Łucarza - Starostę Tarnowskiego, Pana Jacka Hudymę - Etatowego Członka Zarządu, przy udziale: Pani Anny Niedojadło - Skarbnika Powiatu a Gminą Wierzchosławice zwaną w dalszej części porozumienia „Gminą”, reprezentowaną przez:Pana Zbigniewa Drąga - Wójta Gminy przy udziale: Pani Ewy Sukty - Skarbnika Gminy
2014 4454 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie nr 18.2014 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2013 4564 2013-07-18 Porozumienie Porozumienie nr 27.2013 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1349K w miejscowości Wierzchosławice - Etap V oraz opracowania dokumentacji technicznej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1347K w miejscowości Mikołajowice, 1348K i 1349K w miejscowości Łetowice - Wierzchosławice
2012 4460 2012-09-12 Porozumienie Porozumienie nr 17.2012 Wójta Gminy Wierzchosławice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1349K relacji Wierzchosławice - Dwudniaki w miejscowości Wierzchosławice.