Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 22

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2607 2019-04-03 Aneks Aneks Nr 18 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 12 marca 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, Plac Wspólnoty 1, reprezentowaną przez: Krzysztofa Wołosa – Wójta Gminy Wielka Wieś, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2019 488 2019-01-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 3/2019 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Wielka Wieś w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2018 5260 2018-07-20 Aneks Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, Plac Wspólnoty 1, reprezentowaną przez: Tadeusza Wójtowicza – Wójta Gminy Wielka Wieś, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 3830 2018-05-22 Umowa Umowa Nr FIB/225/2018 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 10 maja 2018 r. pomiędzy Gminą Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, reprezentowaną przez Wójta Gminy Wielka Wieś - mgr Tadeusza Wójtowicza oraz Gminą Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zabierzów - mgr Elżbietę Burtan
2018 1389 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, Plac Wspólnoty 1, reprezentowaną przez: Tadeusza Wójtowicza – Wójta Gminy Wielka Wieś, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 277 2018-01-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 3/2018 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Wielka Wieś w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2017 5636 2017-09-07 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wspólnym wykonaniu zadania publicznego
2017 1891 2017-03-14 Aneks Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 105 2017-01-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 4/2017 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Wielka Wieś w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
2016 5974 2016-10-25 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 26 września 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3088 2016-05-16 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 8 marca 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3087 2016-05-16 Aneks Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 152 2016-01-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Wielka Wieś
2015 1717 2015-03-26 Aneks Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2014 4519 2014-08-14 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007)
2014 3584 2014-07-02 Porozumienie Porozumienie nr GOPS.SP.072.2.30.2014 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Wielka Wieś
2014 1607 2014-03-17 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 3 marca 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007)
2013 7838 2013-12-24 Porozumienie Porozumienie nr 3/2013 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Wielka Wieś
2013 5384 2013-09-04 Porozumienie Porozumienie nr 2/2013 Wójta Gminy Wielka Wieś; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Wielka Wieś
2013 1613 2013-02-26 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007)
2012 4403 2012-09-11 Porozumienie Porozumienie nr V/7/IK/101/12 Burmistrza Gminy Słomniki; Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce; Wójta Gminy Michałowice; Wójta Gminy Mogilany; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej.
2012 3623 2012-07-24 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 12 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,