Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 9

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2652 2019-04-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Tymbark z dnia 1 marca 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ludomira Handzel a Gminą Tymbark reprezentowaną przez: Wójta Gminy Tymbark - dr Pawła Ptaszka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tymbark - Zofii Duda
2018 4360 2018-06-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Tymbark z dnia 25 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Tymbark reprezentowaną przez: Wójta Gminy Tymbark - dr Pawła Ptaszka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tymbark - Zofii Duda
2017 4176 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Tymbark z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Tymbark i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 02.05.2017 r. do31.12.2017 r.
2016 3261 2016-05-31 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Tymbark z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Tymbark znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2016 3260 2016-05-31 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Tymbark z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Tymbark dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r.
2015 2646 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Tymbark z dnia 23 marca 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta – Ryszarda Nowaka a Gminą Tymbark reprezentowaną przez: Wójta Gminy Tymbark – Pawła Ptaszka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Zofii Duda
2015 2645 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Tymbark z dnia 23 marca 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta – Ryszarda Nowaka a Gminą Tymbark reprezentowaną przez: Wójta Gminy Tymbark – Pawła Ptaszka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Zofii Duda
2014 5300 2014-09-26 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Tymbark z dnia 10 września 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Tymbark
2010 171 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/2009 Wójta Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Tymbark.