Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 32

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7261 2019-10-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Wadowice na rozbudowę cmentarza komunalnego w Wadowicach – Etap I
2019 5617 2019-07-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr I/2019 Wójta Gminy Tomice z dnia 29 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2018 rok
2019 5376 2019-07-12 Aneks Aneks Nr 3 Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 28 czerwca 2019 r. do porozumienia z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Gminy Tomice z zakresu dróg gminnych tj. opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej ul. Rzyczki w miejscowości Tomice
2019 3704 2019-05-07 Aneks Aneks Wójta Gminy Tomice; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. do porozumienia SON.031.100.2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2019 1907 2019-03-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie zakładania i utrzymania cmentarza gminnego w odniesieniu do cmentarza komunalnego w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach
2019 1729 2019-03-05 Aneks Aneks Wójta Gminy Tomice; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 27 lutego 2019 r. do porozumienia SON.031.100.2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2019 1099 2019-02-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Tomice; Wójta Spytkowic (powiat wadowicki) z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice wykonania zadania własnego Gminy Spytkowice w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr K470305 Woźniki Kaniów – Kossowa
2018 9146 2018-12-31 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 28 grudnia 2018 r. do porozumienia z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Gminy Tomice z zakresu dróg gminnych tj. opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej ul. Rzyczki w miejscowości Tomice
2018 7731 2018-11-15 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Tomice; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1766K Tomice - Piekło poprzez budowę chodnika oraz miejsc parkingowych w rejonie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w m. Tomice
2018 5362 2018-07-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr I/2018 Wójta Gminy Tomice z dnia 21 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2017 rok
2018 1918 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie zakładania i utrzymania cmentarza gminnego w odniesieniu do cmentarza komunalnego w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach
2017 7763 2017-11-28 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Wadowice wykonania zadania własnego Gminy Tomice z zakresu dróg gminnych tj. opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej ul. Rzyczki w miejscowości Tomice
2017 5344 2017-08-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2017 Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej ul. Rzyczki w miejscowości Tomice
2017 4990 2017-07-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr I/2017 Wójta Gminy Tomice z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2016 rok
2017 3183 2017-05-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brzeźnica; Wójta Gminy Tomice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej do Stacji Uzdatniania Wody w Witanowicach”
2017 1484 2017-02-28 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie zakładania i utrzymania cmentarza gminnego w odniesieniu do cmentarza komunalnego w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach
2016 3709 2016-06-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr I/2016 Wójta Gminy Tomice z dnia 30 marca 2016r. z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2015 rok
2016 2057 2016-03-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie zakładania i utrzymania cmentarza gminnego w odniesieniu do cmentarza komunalnego w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach
2015 4852 2015-08-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr I/2015 Wójta Gminy Tomice z dnia 20 marca 2015r. z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2014 rok
2015 3682 2015-06-16 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie zakładania i utrzymania cmentarza gminnego w odniesieniu do cmentarza komunalnego w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach.
2015 2320 2015-04-14 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Tomice; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice wykonania zadania własnego Powiatu wadowickiego
2015 430 2015-01-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr I/2014 Wójta Gminy Tomice z dnia 28 marca 2014r. z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2013 rok
2014 5955 2014-10-24 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Tomice; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 2 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego
2013 4804 2013-07-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I/2013 Wójta Gminy Tomice z dnia 27 marca 2013r. z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2012 rok
2013 691 2013-01-17 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie zakładania i utrzymania cmentarza gminnego w odniesieniu do cmentarza komunalnego w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach.
2012 7664 2012-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Tomice z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie rozwiązania POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO NR ROR.031-1/2011  zawartego w dniu 1 czerwca 2011r.  w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Tomice w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Tomice doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2012 6249 2012-11-22 Aneks Aneks Wójta Gminy Tomice; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 19 listopada 2012r. do porozumienia Nr SON.031.76.2012 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2012 5080 2012-10-16 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Tomice z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie zakładania i utrzymania cmentarza gminnego w odniesieniu do cmentarza komunalnego w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach
2012 4852 2012-10-03 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I/2012 Wójta Gminy Tomice z dnia 19 marca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2011 rok
2012 3347 2012-07-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Wadowickiego; Wójta Gminy Tomice z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2011 4151 2011-09-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I/2011 Wójta Gminy Tomice z dnia 17 czerwca 2011r. z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2010 r.
2010 2075 2010-06-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I/2010 Wójta Gminy Tomice z dnia 30 kwietnia 2010r. z wykonania budżetu Gminy Tomice za 2009 r.