Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 17

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4268 2019-06-03 Porozumienie Porozumienie Nr 2/PG/2019 Wójta Gminy Tokarnia; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Tokarnia zadania zarządcy drogi powiatowej K1921 w miejscowości Bogdanówka oraz drogi powiatowej K 1687 w miejscowości Skomielna Czarna
2018 8413 2018-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr 3/PG/2018 Wójta Gminy Tokarnia; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tokarnia zadania zarządcy drogi powiatowej K1685 w miejscowości Tokarnia w zakresie zarządzania drogą polegającego na wykonaniu remontu zatoki postojowej na długości 300 m oraz poprawie bezpieczeństwa
2018 7400 2018-10-31 Porozumienie Porozumienie Nr 4/PG/2018 Wójta Gminy Tokarnia; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tokarnia zadania publicznego związanego z przebudową drogi polegającej na utwardzeniu części pasa drogowego w celu budowy wiat przystankowych na przystankach komunikacyjnych w pasie drogi powiatowej nr K1685 w m. Tokarnia i drogi powiatowej nr K1921 w m. Skomielna Czarna na terenie Gminy Tokarnia.
2018 3460 2018-05-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2018 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tokarnia za 2017 rok Wprowadzenie do sprawozdania rocznego z wykonania BUDŻETU GMINY TOKARNIA ZA ROK 2017
2017 8621 2017-12-12 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Tokarnia; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 grudnia 2017 r. do Porozumienia Nr 6/PG/2017 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Tokarnia zadania zarządcy drogi powiatowej K1685 w miejscowości Tokarnia w zakresie zarzadzania drogą polegającego na utwardzeniu pasa drogowego drogi powiatowej K1685 w Tokarni z przeznaczeniem na miejsca postojowe
2017 6562 2017-10-17 Porozumienie Porozumienie Nr 6/PG/2017 Wójta Gminy Tokarnia; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Tokarnia zadania zarządcy drogi powiatowej K1685 w miejscowości Tokarnia w zakresie zarzadzania drogą polegającego na utwardzeniu pasa drogowego drogi powiatowej K1685 w Tokarni z przeznaczeniem na miejsca postojowe
2017 4979 2017-07-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2017 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 31 marca 2017 r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tokarnia za 2016 rok I. Wprowadzenie do sprawozdania rocznego z wykonania BUDŻETU GMINY TOKARNIA ZA ROK 2016
2017 3638 2017-05-19 Porozumienie Porozumienie Nr 1/IS/2017 Wójta Gminy Tokarnia; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Tokarnia na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6: art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 814 z póź. zm.) oraz art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z póź. zm.) prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego p.n. Dokumentacja projektowa dla zadań: 1) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K1922 Tokarnia – Więciórka; 2) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K1921 Tokarnia - Bogdanówka w trybie Procedury przyjętej przez Zarząd Powiatu w Myślenicach Uchwałą Nr 770/2001 z dnia 29.10.2001r. w sprawie wprowadzenia procedury przygotowania, realizacji i rozliczania zadań z zakresu infrastruktury dróg powiatowych poprzez inicjatywy samorządowe, jednostek administracji rządowej przedsiębiorców i innych osób prawnych i osób fizycznych
2017 2971 2017-04-21 Informacja Informacja Nr 1/2017 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 7 kwietnia 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok
2016 2721 2016-04-29 Informacja Informacja Nr 1/2016 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 22 kwietnia 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok
2015 6751 2015-11-18 Porozumienie Porozumienie Nr 2/PG/2015 Wójta Gminy Tokarnia; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Tokarnia prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Tokarnia przy drodze powiatowej nr K1922 oraz dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w miejscowości Skomielna Czarna przy drodze powiatowej nr K 1921
2015 2319 2015-04-14 Informacja Informacja Nr 1/2015 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok
2014 2381 2014-04-22 Informacja Informacja nr 1/2014 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok
2013 5321 2013-09-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 28 marca 2013r. z wykonania budżetu Gminy Tokarnia za 2012 rok
2013 3408 2013-05-09 Informacja Informacja nr 1/2013 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok
2011 2170 2011-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2011 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 41/2008 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 16 września 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Tokarni zmienionego Zarządzeniem Nr 65/2008 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 10 grudnia 2008r.w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 41/2008 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 16 września 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Tokarni.
2011 1441 2011-04-08 Informacja Informacja nr GK.7145.16.2011 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 28 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok