Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 51

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6098 2019-09-02 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Pleśna; Wójta Gminy Tarnów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie współfinansowania wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 217 w Radlnej
2019 4137 2019-05-27 Porozumienie Porozumienie Nr 19.2019 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie opracowania dokumentacji technicznej na budowę dwóch fragmentów chodnika przy drodze powiatowej
2019 3433 2019-04-25 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. do porozumienia Nr 8.2019 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2019 2285 2019-03-15 Porozumienie Porozumienie Nr 10.2019 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2019 2284 2019-03-15 Porozumienie Porozumienie Nr 8.2019 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2019 2283 2019-03-15 Porozumienie Porozumienie Nr 9.2019 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie opracowania projektu na budowę zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej
2019 784 2019-01-23 Porozumienie Porozumienie Nr 6.2018 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2019 783 2019-01-23 Porozumienie Porozumienie Nr 7.2018 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnów
2018 8045 2018-11-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Tarnów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Tarnów w ramach repatriacji
2018 7684 2018-11-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Tarnów z dnia 7 listopada 2018 r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Romana Ciepielę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Tarnów reprezentowaną przez Wójta Gminy Tarnów Pana Grzegorza Kozioła przy udziale Skarbnika Gminy Pani Ireny Podraza, zwaną dalej "Gminą"
2018 3806 2018-05-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Tarnów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w odniesieniu do spraw związanych z kierowaniem do środowiskowego domu samopomocy dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)
2018 3596 2018-05-09 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. do porozumienia Nr 7.2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnów
2018 1373 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 3 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/48/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Tarnów wykonania zadania p.n.: „Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977”
2018 351 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 października 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/48/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Tarnów wykonania zadania p.n.: „Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977”
2018 349 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 października 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/48/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Tarnów wykonania zadania p.n.: „Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977”
2017 6500 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/48/TK/2017 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Tarnów zadania pn."Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977"
2017 4047 2017-06-13 Porozumienie Porozumienie Nr 16.2017 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnów
2017 4046 2017-06-13 Porozumienie Porozumienie Nr 15.2017 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie opracowania projektów fragmentów chodników wzdłuż dróg powiatowych
2017 4045 2017-06-13 Porozumienie Porozumienie Nr 14.2017 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnów
2017 4044 2017-06-13 Porozumienie Porozumienie Nr 13.2017 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie remontów chodników i pobocza wzdłuż dróg powiatowych
2016 6739 2016-11-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Tarnów z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Tarnów
2016 5895 2016-10-18 Porozumienie Porozumienie Nr 33.2016 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 4966 2016-09-02 Porozumienie Porozumienie Nr 26.2016 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie budowy zatoki autobusowej przy drodze powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnów.
2016 4380 2016-07-18 Porozumienie Porozumienie Nr 10.2016 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnów
2016 4379 2016-07-18 Porozumienie Porozumienie Nr 9.2016 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2015 6138 2015-10-27 Porozumienie Porozumienie Nr 36.2015 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 21 października 2015r. w sprawie budowy fragmentu chodnika przy drodze powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnów
2015 3662 2015-06-15 Porozumienie Porozumienie Nr 15.2015 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 maja 2015r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tarnów w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2015 3661 2015-06-15 Porozumienie Porozumienie Nr 14.2015 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 maja 2015r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tarnów w sprawie opracowania projektu fragmentu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnów.
2015 3660 2015-06-15 Porozumienie Porozumienie Nr 13.2015 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 maja 2015r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tarnów w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnów
2015 456 2015-01-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Tarnów z dnia 19 grudnia 2014r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 5 grudnia 2014 r., znak WOP-ROR.0052.269.2014 przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Tarnów reprezentowaną przez Wójta Gminy Tarnów Pana Grzegorza Kozioła przy udziale Skarbnika Gminy Pani Ireny Podrazy, zwaną dalej "Gminą".
2014 6819 2014-11-26 Porozumienie Porozumienie Nr 34.2014 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 5956 2014-10-24 Porozumienie Porozumienie Nr 29.2014 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 października 2014r. w sprawie uzupełniających nasadzeń drzew przy drogach powiatowych na terenie gminy Tarnów
2014 5303 2014-09-26 Porozumienie Porozumienie Nr 21.2014 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 2 września 2014r. w sprawie wykonania dwustronnego oznakowania o zmiennej treści w ciagu drogi powiatowej nr 1356K w miejscowości Koszyce Małe.
2014 5302 2014-09-26 Porozumienie Porozumienie Nr 16.2014 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie wykonania dwustronnego oznakowania o zmiennej treści w ciagu drogi powiatowej nr 1371K w miejscowości Wola Rzędzińska
2014 3317 2014-06-23 Porozumienie Porozumienie nr 11.2014 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2014 3316 2014-06-23 Porozumienie Porozumienie nr 10.2014 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż dróg powiatowych
2013 6895 2013-11-25 Porozumienie Porozumienie nr 40.2013 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie remontu fragmentu chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1350 K relacji Tarnów - Zgłobice - Koszyce Małe w miejscowości Zgłobice
2013 6737 2013-11-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Tarnów z dnia 15 listopada 2013r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Tarnów reprezentowaną przez Wójta Gminy Tarnów Pana Grzegorza Kozioła przy udziale Skarbnika Gminy Pani Ireny Podraza, zwaną dalej "Gminą"
2013 5568 2013-09-18 Aneks Aneks nr 2/2013 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Tarnów z dnia 13 września 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Tarnów, zawartego w dniu 18 kwietnia 2011 r., pomiędzy: Panem Stanisławem Kracikiem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Tarnów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Tarnów, Pana Grzegorza Kozioła
2013 5128 2013-08-09 Porozumienie Porozumienie nr 30.2013 Wójta Gminy Tarnów z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie remontu odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1350 K relacji Tarnów - Zgłobice - Koszyce Małe w miejscowości Zgłobice
2013 4992 2013-08-06 Aneks Aneks nr 1/2013 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Tarnów z dnia 4 czerwca 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Tarnów, zawartego w dniu 18 kwietnia 2011 r, pomiędzy: Panem Stanisławem Kracikiem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Tarnów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Tarnów, Pana Grzegorza Kozioła
2013 4535 2013-07-16 Porozumienie Porozumienie nr 26.2013 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 18 czerwca 2013r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tarnów w sprawie opracowania dokumentacji technicznych oraz budowy ścieżek rowerowych w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnów.
2013 3888 2013-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr VI/32/13 Wójta Gminy Tarnów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2012 rok
2013 2248 2013-03-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2013 Wójta Gminy Lisia Góra; Wójta Gminy Tarnów z dnia 1 lutego 2013r. realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu poradnictwa prawnego dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Lisia Góra dotkniętych przemocą w rodzinie
2013 1036 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnów wykonania zadania własnego Województwa Małopolskiego pn.: „Budowa zatoki autobusowej wraz z fragmentem chodnika przy DW 977 w m. Tarnowiec”
2012 6080 2012-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 28.2012 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 1356K relacji Tarnów - Zakliczyn w miejscowości Koszyce Małe na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Skalną i ul. Wolską na dł. ok. 520 mb
2012 5643 2012-11-07 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Tarnów z dnia 26 października 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Tarnów, zawartego w dniu 18 kwietnia 2011 r, pomiędzy: Panem Stanisławem Kracikiem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Tarnów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Tarnów, Pana Grzegorza Kozioła
2012 4461 2012-09-12 Porozumienie Porozumienie nr 13.2012 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych nr 1350K relacji Koszyce Małe- Zgłobice i 1401K relacji Nowodworze - Rzuchowa oraz opracowania projektu ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1396K relacji Zgłobice - Szczepanowice
2012 4105 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 9.2012 Wójta Gminy Tarnów; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 1356K relacji Tarnów - Zakliczyn w miejscowości Koszyce Małe.
2011 2480 2011-06-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr VI/52/11 Wójta Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2010 rok.
2011 1761 2011-04-21 Zestawienie Zestawienie nr 1/2011 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie Gminy Tarnów