Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 29

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6106 2019-09-02 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Wójta Gminy Szerzyny z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski od Gminy Szerzyny zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
2018 7347 2018-10-30 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Wójta Gminy Szerzyny z dnia 19 października 2018 r. dotyczące powierzenia przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski Gminie Szerzyny obowiązku oczyszczania ścieków komunalnych z terenu sołectwa Olszyny położonego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski w oczyszczalni ścieków stanowiącej własność Gminy Szerzyny, zawarte w dniu 19 października 2018r. pomiędzy Gminą Szerzyny reprezentowaną przez Wójta Gminy Szerzyny Grzegorza Gotfryda a Gminą Rzepiennik Strzyżewski reprezentowaną przez Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski Marka Karasia.
2018 7078 2018-10-24 Porozumienie Porozumienie Nr 31.2018 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2018 6491 2018-10-01 Porozumienie Porozumienie Nr 30.2018 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2018 4195 2018-06-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Skołyszyn; Wójta Gminy Szerzyny z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Skołyszyn od Gminy Szerzyny zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2018 3408 2018-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 13.2018 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Szerzyny w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2017 8909 2017-12-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Szerzyny z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”
2017 5855 2017-09-20 Porozumienie Porozumienie Nr 32.2017 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2017 5806 2017-09-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok
2017 2977 2017-04-21 Porozumienie Porozumienie Nr 8.2017 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie Przebudowy i rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1387K obejmująca przebudowę obiektu mostowego na przepust, przebudowę kanalizacji drogowej i przepustu oraz przebudowę i rozbudowę chodników i jezdni drogi w Szerzynach
2016 5449 2016-09-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Szerzyny z dnia 13 września 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Szerzyny
2016 5443 2016-09-27 Porozumienie Porozumienie Nr 31.2016 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 21 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
2016 4946 2016-09-01 Porozumienie Porozumienie Nr 24.2016 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2015 6147 2015-10-28 Porozumienie Porozumienie Nr 35.2015 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 października 2015r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na rejonie V Szerzyny
2015 4986 2015-08-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 4783 2015-08-05 Porozumienie Porozumienie Nr 22.2015 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2015 3556 2015-06-11 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Szerzyny z dnia 27 maja 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Szerzyny
2015 3210 2015-05-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Szerzyny z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Szerzyny
2014 6812 2014-11-26 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 5 listopada 2014r. do porozumienia nr 23.2014 z dnia 2 września 2014 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2014 5238 2014-09-24 Porozumienie Porozumienie Nr 23.2014 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 2 września 2014r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2014 4494 2014-08-13 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Szerzyny z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Szerzyny
2014 4040 2014-07-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 20 maja 2014r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK
2013 6483 2013-11-12 Porozumienie Porozumienie nr 38.2013 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica - Lubaszowa w miejscowości Szerzyny, oraz nr 1357 K relacji Tarnów - Ryglice - Żurowa - Ołpiny w miejscowości Żurowa
2013 4575 2013-07-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 21 czerwca 2013r. z wykonania budżetu Gminy Szerzyny za 2012 rok
2012 6986 2012-12-10 Porozumienie Porozumienie nr 29.2012 Wójta Gminy Szerzyny; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica - Lubaszowa w miejscowościach Ołpiny i Szerzyny
2012 4575 2012-09-19 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Szerzyny z dnia 13 sierpnia 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Szerzyny
2012 3398 2012-07-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 20 marca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Szerzyny za 2011 rok.
2012 3049 2012-06-28 Porozumienie Porozumienie nr 1 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Szerzyny do realizacji od Gminy Skołyszyn części zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skołyszyn polegających na umożliwieniu wywozu od właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
2011 2796 2011-07-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 28 marca 2011r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK