Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 9

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2396 2019-03-21 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Szaflary; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. do porozumienia nr 1/SZ/2017 z dnia 9 maja 2017 r., zwanego dalej porozumieniem
2019 2395 2019-03-21 Aneks Aneks Nr 3 Wójta Gminy Szaflary; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 13 marca 2019 r. do porozumienia Nr 1/SZ/2017 z dnia 9 maja 2017 r., zwanego dalej Porozumieniem
2019 2394 2019-03-21 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Szaflary; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. do porozumienia nr 2/SZ/2017 z dnia 9 maja 2017r., zwanego dalej porozumieniem
2019 1012 2019-02-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wójta Gminy Szaflary z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Nowy Targ przez Gminę Szaflary zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2018 3791 2018-05-19 Porozumienie Porozumienie Nr I/2018 Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wójta Gminy Szaflary z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Nowy Targ zadania publicznego powierzonego przez Gminę Szaflary w postaci przejęcia zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Szaflary, w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Miasta Nowy Targ
2018 3723 2018-05-15 Aneks Aneks Wójta Gminy Szaflary; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 2 maja 2018 r. do Porozumienia Nr 2/SZ/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
2018 3722 2018-05-15 Aneks Aneks Wójta Gminy Szaflary; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 2 maja 2018 r. do porozumienia Nr 1/SZ/2017 z dnia 9 maja 2017 r.
2017 3580 2017-05-16 Porozumienie Porozumienie Nr 1/SZ/2017 Wójta Gminy Szaflary; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie prowadzenia zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych obejmujących: rozbudowę drogi powiatowej nr 1658K w miejscowościach Szaflary oraz Zaskale wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kardynała Karola Wojtyły oraz ul. Kościelną w miejscowości Zaskale - km ok. 0+000,00 do ok. km 1+633,00, rozbudowę drogi powiatowej nr 1646K Szaflary - Ostrowsko w miejscowości Szaflary - Budowa lewostronnego chodnika dla pieszych przy ul. Orkana w Szaflarach, rozbudowę drogi powiatowej klasy „Z” nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko (budowa chodnika) w miejscowości Bór - etap II - km 11+190 - km 11+910. Inwestycje jw. zwane dalej robotami będą prowadzone przez Gminę Szaflary w ramach projektu pn: „Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary”, realizowanego wspólnie z gminą Nowy Targ i Miastem Nowy Targ
2017 3579 2017-05-16 Porozumienie Porozumienie Nr 2/SZ/2017 Wójta Gminy Szaflary; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie prowadzenia zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych obejmujących rozbudowę drogi powiatowej nr 1646K Szaflary - Ostrowsko w miejscowości Szaflary - Budowa ścieżek rowerowych przy ul. Orkana w Szaflarach. Inwestycja zwana dalej robotami będzie prowadzona przez Gminę Szaflary w ramach projektu pn: „Budowa ciągów pieszo – rowerowych oraz utworzenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych z wykorzystaniem obiektów typu „Bike&Ride” w Gminie Szaflary