Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 8969 2017-12-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/57/TK/16 Wójta Gminy Stryszawa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Stryszawa zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 Żywiec - Sucha Beskidzka w m. Stryszawa odc. 020 km 3+497 - odc.030 km 0+180 str. lewa i odc. 030 km 1+085 - odc. 030 km 1+320 str. prawa”
2016 4686 2016-08-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Stryszawa z dnia 12 lutego 2016r. z wykonania budżetu Gminy Stryszawa, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
2015 5445 2015-09-18 Zarządzenie Zarządzenie Nr 0050.56.2015 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryszawa oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Stryszawa za pierwsze półrocze 2015 r.
2015 5079 2015-09-02 Zarządzenie Zarządzenie Nr 0050.7.2015 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stryszawa, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie za 2014 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
2015 1504 2015-03-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 5 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Stryszawa
2015 432 2015-01-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 0050.62.2014 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryszawa oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Stryszawa za pierwsze półrocze 2014 r.
2014 5291 2014-09-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Stryszawa z dnia 25 lutego 2014r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stryszawa za 2013 r.
2014 2174 2014-04-11 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 25 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Stryszawa
2013 5728 2013-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.47.2013 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryszawa oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Stryszawa za pierwsze półrocze 2013 roku
2013 5411 2013-09-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Stryszawa z dnia 25 lutego 2013r. z wykonania budżetu Gminy Stryszawa, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie za 2012 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
2013 3126 2013-04-24 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 2 kwietnia 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Stryszawa.
2013 390 2013-01-10 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie rozwiązania POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO NR 1/2011  zawartego w dniu 4 sierpnia 2011r.  w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Stryszawa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Stryszawa doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2012 5858 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.53.2012 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stryszawa oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Stryszawa za pierwsze półrocze 2012 roku
2012 3551 2012-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.15.2012 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stryszawa, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie za 2011 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
2012 1875 2012-04-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 30 marca 2012r.
2011 5140 2011-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/VI/2011 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 15 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stryszawa, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie za 2010 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
2011 4205 2011-09-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2011 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Stryszawa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Stryszawa doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2010 2928 2010-08-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 303/A/V/2010 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przedłożenia do publikacji sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stryszawa za 2009 r.