Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 12

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6930 2019-10-03 Porozumienie Porozumienie Nr 5/PG/2019 Wójta Gminy Siepraw; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania zarządcy drogi powiatowej Nr K1944 w miejscowości Siepraw oraz drogi powiatowej K1945 w miejscowości Siepraw
2018 4453 2018-06-22 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Siepraw; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 czerwca 2018 r. Powiatu Myślenickiego do Porozumienia Nr 1/PG/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania zarządcy drogi powiatowej K 1950 w miejscowości Siepraw w zakresie zarządzania drogą polegającego na przebudowie chodnika asfaltowego przy drodze powiatowej K1950 Siepraw - Grabie w m. Siepraw- ul. Ks. J. Przytockiego oraz drogi powiatowej K1945 w miejscowości Siepraw w zakresie zarządzania drogą polegającego na remoncie pobocza drogi powiatowej Zawada – Siepraw w m. Siepraw - ul. Anieli Salawy
2018 3292 2018-04-24 Porozumienie Porozumienie Nr 2/PG/2018 Wójta Gminy Siepraw; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania zarządcy drogi powiatowej K 1943 na terenie gminy Siepraw (ulica Lipowa – Siepraw) w zakresie zarządzania drogą polegającego na wykonaniu chodnika dla pieszych
2018 3291 2018-04-24 Porozumienie Porozumienie Nr 1/PG/2018 Wójta Gminy Siepraw; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania zarządcy drogi powiatowej K 1950 w miejscowości Siepraw w zakresie zarządzania drogą polegającego na przebudowie chodnika asfaltowego przy drodze powiatowej K1950 Siepraw - Grabie w m. Siepraw- ul. Ks. J. Przytockiego oraz drogi powiatowej K1945 w miejscowości Siepraw w zakresie zarządzania drogą polegającego na remoncie pobocza drogi powiatowej Zawada – Siepraw w m. Siepraw - ul. Anieli Salawy
2017 6668 2017-10-30 Porozumienie Porozumienie Nr 7/PG/2017 Wójta Gminy Siepraw; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania zarządcy drogi powiatowej nr K 1951 w miejscowości Łyczanka w zakresie zarządzania drogą polegającego na wykonaniu przebudowy chodnika asfaltowego przy drodze powiatowej K 1951 Siepraw-Łyczanka-Świątniki Górne w miejscowości Łyczanka
2017 5799 2017-09-15 Porozumienie Porozumienie Nr 4/PG/2017 Wójta Gminy Siepraw; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 14 września 2017 r. Powiatu Myślenickiego w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania zarządcy drogi powiatowej nr K1951 w m. Siepraw w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej K1951 w Gminie Siepraw (ulica Górska Siepraw – Łyczanka)
2017 5798 2017-09-15 Porozumienie Porozumienie Nr 3/PG/2017 Wójta Gminy Siepraw; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 14 września 2017 r. Powiatu Myślenickiego Powiatu Myślenickiego w sprawie powierzenia Gminie Siepraw zadania zarządcy drogi powiatowej nr K 1943 w m. Siepraw w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej K 1943 w Sieprawiu (ulica Lipowa)
2016 5252 2016-09-16 Porozumienie Porozumienie Nr 1/PG/2016 Wójta Gminy Siepraw; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 września 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Siepraw prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego związanego z „korektą skrzyżowania drogi powiatowej nr K1944 z drogą gminną K540323 za pomocą oznakowania pionowego i poziomego”
2016 1181 2016-02-16 Porozumienie Porozumienie Nr 1/IS/2016 Wójta Gminy Siepraw; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Siepraw na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 12 pkt.8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885) prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego p.n. „Dokumentacja projektowa na budowę i przebudowę chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Siepraw w trybie Procedury przyjętej przez Zarząd Powiatu w Myślenicach Uchwałą Nr 770/2001 z dnia 29.10.2001 r. w sprawie wprowadzenia procedury przygotowania, realizacji i rozliczania zadań z zakresu infrastruktury dróg powiatowych poprzez inicjatywy samorządowe, jednostek administracji rządowej przedsiębiorców i innych osób prawnych i osób fizycznych
2011 508 2011-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/10 Wójta Gminy Siepraw z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siepraw
2010 1965 2010-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 199/10 Wójta Gminy Siepraw z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siepraw za 2009 rok
2010 741 2010-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 185/09 Wójta Gminy Siepraw z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siepraw