Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2651 2019-04-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Słopnice z dnia 27 marca 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Słopnice reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Adama Sołtysa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Słopnice - Jana Więcka
2018 1252 2018-02-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Słopnice z dnia 2 lutego 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Słopnice reprezentowaną przez Wójta Gminy - Adama Sołtysa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jana Więcka
2017 1888 2017-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Słopnice z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Słopnice i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
2015 3345 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Słopnice z dnia 10 kwietnia 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka a Gminą/Miastem Słopnice reprezentowaną przez: Wójta mgr inż. Adama Sołtysa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Jana Więcka
2015 3307 2015-05-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Słopnice z dnia 10 kwietnia 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Ryszarda Nowaka a Gminą/Miastem Słopnice reprezentowaną przez: Wójta mgr inż. Adama Sołtysa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy mgr Jana Więcka
2015 1610 2015-03-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Limanowa; Wójta Gminy Słopnice z dnia 9 marca 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słopnice Miastu Limanowa realizacji zadania publicznego, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad kierowania mieszkańców Gminy Słopnice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej