Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 22

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5508 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Pana Ludomira Handzla - Prezydenta Miasta a Gminą Sękowa reprezentowaną przez: Panią Małgorzatę Małuch - Wójt Gminy Sękowa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sękowa P. Joanna Drzymała
2019 1585 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie Nr 21 /2019 Wójta Gminy Sękowa z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia w 2019 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej
2018 8084 2018-12-03 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Sękowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Sękowa
2018 1439 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5 /2018 Wójta Gminy Sękowa z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia w 2018 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej
2018 1186 2018-02-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Gorlice; Wójta Gminy Sękowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2018 300 2018-01-10 Aneks Aneks Nr 1/2014 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Sękowa z dnia 22 września 2014 r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Sękowa, zawartego w dniu 15 maja 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Sękowa, reprezentowaną przez Wójta Gminy Sękowa, Panią Małgorzatę Małuch
2017 7344 2017-11-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Sękowa z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Sękowa
2017 3824 2017-06-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Sękowa z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Sękowa
2017 1925 2017-03-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Sękowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia w 2017 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej
2016 1695 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Sękowa z dnia 2 marca 2016r. w sprawie ustalenia w 2016 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej
2015 8294 2015-12-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Sękowa
2015 4438 2015-07-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Sękowa z dnia 11 maja 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – P. Ryszarda Nowaka a Gminą Sękowa reprezentowaną przez: Małgorzatę Małuch – Wójta Gminy Sękowa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Drypczak
2015 1463 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Sękowa z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ustalenia w 2015 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej
2014 6865 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Sękowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 września 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Sękowa wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania DW 977 Tarnów - Konieczna - granica państwa z DP nr 1489 K Sękowa - Rozdziele w m. Sękowa o długości ok. 150 mb”
2014 1540 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Sękowa z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ustalenia w 2014 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej
2013 5459 2013-09-10 Aneks Aneks nr 1/2013 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Sękowa z dnia 2 sierpnia 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Sękowa, zawartego w dniu 15 maja 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Sękowa, reprezentowaną przez Wójta Gminy Sękowa, Panią Małgorzatę Małuch
2013 5283 2013-08-27 Aneks Aneks nr 1/2013 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Sękowa do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Sękowa, zawartego w dniu 15 maja 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Sękowa, reprezentowaną przez Wójta Gminy Sękowa, Panią Małgorzatę Małuch
2013 2355 2013-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2013 Wójta Gminy Sękowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia w 2013 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej
2012 4642 2012-09-24 Aneks Aneks nr 1/2012 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Sękowa z dnia 14 września 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Sękowa
2012 1290 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2012 Wójta Gminy Sękowa z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia w 2012 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej
2011 1116 2011-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Wójta Gminy Sękowa z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia w 2011 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej
2010 800 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2010 Wójta Gminy Sękowa z dnia 18 marca 2010r. w sprawie ustalenia w 2010 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej