Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6106 2019-09-02 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Wójta Gminy Szerzyny z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski od Gminy Szerzyny zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
2019 4171 2019-05-28 Porozumienie Porozumienie Nr 22.2019 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2018 7347 2018-10-30 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Wójta Gminy Szerzyny z dnia 19 października 2018 r. dotyczące powierzenia przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski Gminie Szerzyny obowiązku oczyszczania ścieków komunalnych z terenu sołectwa Olszyny położonego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski w oczyszczalni ścieków stanowiącej własność Gminy Szerzyny, zawarte w dniu 19 października 2018r. pomiędzy Gminą Szerzyny reprezentowaną przez Wójta Gminy Szerzyny Grzegorza Gotfryda a Gminą Rzepiennik Strzyżewski reprezentowaną przez Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski Marka Karasia.
2018 3378 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Nr 12.2018 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2018 1885 2018-03-13 Zestawienie Zestawienie Nr 0640.1.2018 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2018 341 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 r. do porozumienia z dnia 4 maja 2017 r. nr X/36/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Rzepiennik Strzyżewski wykonania zadania p.n.: “Budowa chodnika wraz odwodnieniem przy DW 980 w m. Rzepiennik Suchy w odc. 120 km 0+107,00 - 0+201,25 oraz km 0+269,75 - 0+687,00 – etap I”
2017 6498 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/36/TK/17 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie rzepiennik Strzyżewski zadania pn.„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy DW 980 w m. Rzepiennik Suchy w odc. 120 km 0+107,00 - 0+201,25 oraz km 0+269,75 - 0+687,00 - etap I”
2017 4180 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie Nr 24.2017 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 7084 2016-12-05 Porozumienie Porozumienie Nr 37.2016 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie konserwacji chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1387 K Siepietnica – Lubaszowa w miejscowości Olszyny (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1403 K w kierunku Siepietnicy)
2016 4823 2016-08-19 Porozumienie Porozumienie Nr 19.2016 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2015 6694 2015-11-16 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 10 listopada 2015r. do Porozumienia Nr 25.2015 Powiatu Tarnowskiego i Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 01 lipca 2015 r.
2015 4722 2015-07-31 Porozumienie Porozumienie Nr 25.2015 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 5775 2014-10-14 Porozumienie Porozumienie Nr 3.2014 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 września 2014r. w sprawie wspólnego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego
2014 5676 2014-10-13 Porozumienie Porozumienie Nr 19.2014 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 5399 2014-10-01 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 18 września 2014r. do Porozumienia z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczacych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2014 4493 2014-08-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2013 4998 2013-08-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
2012 6079 2012-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 27.2012 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1403K w miejscowości Olszyny