Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4936 2019-07-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Racławice z dnia 14 czerwca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy RACŁAWICE za 2018 rok.
2018 347 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Racławice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 14.08.2017 r., Nr X/113/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Racławice wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 783 w Racławicach”
2017 8617 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr X/113/TK/17 Wójta Gminy Racławice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Racławice zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 783 w Racławicach”
2017 4173 2017-06-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr XIX/131/2017 Wójta Gminy Racławice z wykonania budżetu Gminy Racławice za 2016 rok
2016 4961 2016-09-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr XII/75/2016 Wójta Gminy Racławice z dnia 1 czerwca 2016r. z wykonania budżetu Gminy Racławice za 2015 rok
2014 7017 2014-12-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr XXIX/182/2014 Wójta Gminy Racławice z dnia 23 maja 2014r. z wykonania budżetu Gminy RACŁAWICE za 2013 rok
2014 2574 2014-05-07 Zestawienie Zestawienie nr 7113/1/2014 Wójta Gminy Racławice z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkań położonych na obszarze Gminy Racławice
2013 5473 2013-09-11 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Wójta Gminy Racławice; Wójta Gminy Słaboszów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słaboszów, Gminie Racławice, realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, jakim jest objęcie mieszkańców, osób psychicznie chorych i osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gminy Słaboszów, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościejowie oraz ustalenia zasad kierowania mieszkańców Gminy Słaboszów do tej placówki.
2013 3024 2013-04-18 Zestawienie Zestawienie nr 1/2013 Wójta Gminy Racławice z dnia 8 kwietnia 2013r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkań położonych na obszarze Gminy Racławice
2012 6342 2012-11-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2012 Wójta Gminy Racławice z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkań położonych na obszarze Gminy Racławice
2012 4643 2012-09-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Racławice z dnia 17 września 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Racławice