Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 12

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7398 2019-10-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Łukowica; Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie włączenia części miejscowości Długołęka – Świerkla do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Przyszowej a także włączenie części miejscowości Stronie do obwodu Szkoły Podstawowej w Długołęce – Świerkli
2019 6193 2019-09-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 16 sierpnia 2019 r. INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za 2018 r.
2018 3879 2018-05-29 Informacja Informacja Wójta Gminy Podegrodzie z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie 2017 r.
2016 3745 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu; Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Podegrodzie zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanych dalej „opłatami”
2016 3219 2016-05-31 Informacja Informacja Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 4 maja 2016r. z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za 2015 r.
2015 4865 2015-08-13 Informacja Informacja Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 31 marca 2015r. opisowa z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za 2014 r.
2015 4003 2015-07-03 Porozumienie Porozumienie Nr RAO_DG.8141.3.4.2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 30 marca 2015r. zawarte w dniu 30.03.2015 r. w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz z siedzibą w Nowym Sączu ul. Rynek 1, reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowy Sącz - Ryszarda Nowaka a Gminą Podegrodzie z siedzibą w Podegrodziu 248, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Podegrodzie- Małgorzatę Gromala przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Podegrodzie – Agnieszki Pacholarz
2015 3282 2015-05-28 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Wójta Gminy Łącko; Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zasad zwrotu kwoty dotacji udzielonej przez Gminę Podegrodzie dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Podegrodzie, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Łącko
2014 4455 2014-08-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WOR.RKS.0711.05.2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie przejęcia przez miasto Nowy Sącz od gminy Podegrodzie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2014 2185 2014-04-11 Umowa Umowa nr 120/2014/C Wójta Gminy Chełmiec; Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 4 kwietnia 2014r. dotycząca realizacji projektu pn „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec i Podegrodzie”
2013 3288 2013-05-06 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Chełmiec; Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie realizacji projektu pn: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie”
2010 1801 2010-05-31 Informacja Informacja nr 1/2010 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 4 marca 2010r. INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za 2009 r.