Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6098 2019-09-02 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Pleśna; Wójta Gminy Tarnów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie współfinansowania wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 217 w Radlnej
2019 4411 2019-06-07 Porozumienie Porozumienie Nr 24.2019 Wójta Gminy Pleśna; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2018 3849 2018-05-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Pleśna
2018 3808 2018-05-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Pleśna
2018 1265 2018-02-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Pleśna
2018 296 2018-01-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Pleśna
2017 8350 2017-12-08 Aneks Aneks Nr 2 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 28 listopada 2017 r. do Porozumienia z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Pleśna w zakresie remontu pomnika głównego na cmentarzu wojennym nr 185 w Lichwinie
2017 4154 2017-06-22 Porozumienie Porozumienie Nr 20.2017 Wójta Gminy Pleśna; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 4376 2016-07-18 Porozumienie Porozumienie Nr 12.2016 Wójta Gminy Pleśna; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2015 4785 2015-08-05 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Pleśna
2015 3550 2015-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr 17.2015 Wójta Gminy Pleśna; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 maja 2015r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Pleśna w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 5231 2014-09-24 Porozumienie Porozumienie Nr 24.2014 Wójta Gminy Pleśna; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 2 września 2014r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 4492 2014-08-13 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Pleśna
2014 2371 2014-04-18 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rzadowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Pleśna
2013 6680 2013-11-18 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 13 listopada 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Pleśna, zawartego w dniu 21 maja 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Pleśna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pleśna, Pana Wiesława Zimowskiego
2013 5243 2013-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 32.2013 Starosty Tarnowskiego; Wójta Gminy Pleśna z dnia 13 sierpnia 2013r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Pleśna w sprawie budowy chodników dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych 1397 K Janowice – Szczepanowice w miejscowości Szczepanowice, 1356 K Tarnów – Zakliczyn w miejscowości Rzuchowa, 1398 K Rzuchowa – Pleśna – Siedliska w miejscowości Pleśna
2013 4037 2013-06-17 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pleśna do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Pleśna, zawartego w dniu 21 maja 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Pleśna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pleśna, Pana Wiesława Zimowskiego
2012 4748 2012-09-28 Porozumienie Porozumienie nr 26.2012 Wójta Gminy Pleśna; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 21 września 2012r. w sprawie budowy chodników w ciągach dróg powiatowych nr 1397 K Janowice – Szczepanowice w miejscowości Szczepanowice, 1356 K Tarnów - Zakliczyn w miejscowości Rzuchowa oraz 1398 K Rzuchowa – Pleśna - Siedliska w miejscowości Pleśna.