Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5810 2019-08-07 Porozumienie Porozumienie Nr 3/PG/2019 Wójta Gminy Pcim; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Pcim prowadzenia zadania publicznego związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowej – operatu wodnoprawnego przebudowy przepustu w drodze powiatowej K1923 w miejscowości Pcim uwzględniającej odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej Pcim Mała Bania 540601K przez drogę powiatową K1923
2019 5298 2019-07-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Pcim z dnia 27 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Pcim oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2018
2018 5572 2018-08-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Pcim z dnia 26 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Pcim oraz informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2017
2017 8620 2017-12-12 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Pcim; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 grudnia 2017 r. do Porozumienia Nr 2/PG/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Pcim prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego w zakresie zarządzania drogą, polegającego na realizacji chodnika (projekt i budowa) przy drodze powiatowej nr K 1689 Budzów- Trzebunia- Stróża w miejscowości Trzebunia (od kościoła w kierunku Budzowa)
2017 6933 2017-11-06 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Pcim; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 31 października 2017 r. do Porozumienia nr 2/PG/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
2017 5194 2017-08-08 Porozumienie Porozumienie Nr 2/PG/2017 Wójta Gminy Pcim; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Pcim prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego w zakresie zarządzania drogą, polegającego na realizacji chodnika (projekt i budowa) przy drodze powiatowej nr K 1689 Budzów- Trzebunia- Stróża w miejscowości Trzebunia (od kościoła w kierunku Budzowa)
2017 4963 2017-07-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Pcim z dnia 28 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Pcim oraz informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2016
2017 1877 2017-03-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr FS.041.8.1.2017 Wójta Gminy Lubień; Wójta Gminy Pcim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie realizacji projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Pcim i Lubień”
2016 4623 2016-08-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Pcim z dnia 29 marca 2016r. roczne z wykonania budżetu Gminy Pcim oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2015
2015 5482 2015-09-24 Porozumienie Porozumienie Nr 1/PG/2015 Wójta Gminy Pcim; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 września 2015r. Powiatu Myślenickiego w sprawie powierzenia Gminie Pcim prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz realizacją budowy chodnika wraz z korektą niwelety jezdni w miejscowości Stróża droga powiatowa Nr K1689 w zakresie projektu i wykonania prac budowlanych
2015 4864 2015-08-13 Zarządzenie Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Pcim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pcim oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2014
2015 4839 2015-08-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Pcim z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Pcim
2014 7000 2014-12-05 Porozumienie Porozumienie Nr 1/PG/2014 Wójta Gminy Pcim; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Pcim prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie Powiatu Myślenickiego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej oraz budowy chodnika w miejscowości Stróża przy drodze powiatowej nr K1689 Budzów-Trzebunia-Stróża od cmentarza w Stróży w kierunku Trzebuni.
2014 4388 2014-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2014 Wójta Gminy Pcim z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pcim oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2013.
2013 5432 2013-09-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Pcim z dnia 27 marca 2013r. z wykonania budżetu Gminy Pcim za 2012 rok.
2012 4186 2012-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Pcim z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pcim za 2011 rok.
2011 3894 2011-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2011 Wójta Gminy Pcim z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pcim za 2010 rok.
2010 3109 2010-08-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Pcim z dnia 19 marca 2010r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PCIM ZA 2009 ROK -CZĘŚĆ OPISOWA