Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 21

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6551 2019-09-13 Porozumienie Porozumienie Nr 10/SIR/2019 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1758K ul. Wadowicka w Głębowicach
2019 6550 2019-09-13 Porozumienie Porozumienie Nr 8/SIR/2019 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku
2019 5327 2019-07-11 Porozumienie Porozumienie Nr 2/SIR/2019 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1758K ul. Wadowicka w Głębowicach i ul. Głowna w Osieku
2018 4456 2018-06-22 Porozumienie Porozumienie Nr 05/SIR/2018 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku
2018 1007 2018-02-07 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 grudnia 2017 r. do porozumienia SIR.7013.11.7.4.2016 zawartego w dniu 19 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 1816K ul. Beskidzka w Osieku
2018 1004 2018-02-07 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 grudnia 2017 r. do porozumienia SIR.7013.11.6.6.2016 zawartego w dniu 19 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 1814K ul. Słoneczna w Osieku
2018 1002 2018-02-07 Porozumienie Porozumienie Nr 29/SIR/2017 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1814K_ul. Starowiejska w Osieku
2018 1000 2018-02-07 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 grudnia 2017 r. do porozumienia SIR.7013.11.7.1.2016 w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 1758K ul. Główna w Osieku
2017 1068 2017-02-09 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1814K - ul. Słoneczna w Osieku
2017 1067 2017-02-09 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1816K - ul. Beskidzka w Osieku
2016 8019 2016-12-30 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Osiek; Wójta Gminy Porąbka z dnia 27 grudnia 2016r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Kęty jako organizatorowi zadania planowania rozwoju, organizacji i zarządzania w zakresie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin: Kęty, Andrychów, Porąbka oraz Osiek
2016 7918 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.52.2016 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty; Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Osiek; Wójta Gminy Wieprz z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonanie zadania w zakresie opracowania programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania „Budowa oznakowanie i promocja tras rowerowych na terenie gmin Andrychów, Wadowice, Kęty, Osiek i Wieprz
2016 7665 2016-12-14 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 lipca 2016r. do porozumienia Nr SIR.7013.11.6.1.2016 zawartego w dniu 11.05.2016 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1814K
2016 7664 2016-12-14 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 lipca 2016r. do porozumienia nr SIR.7013.11.7.1.2016 zawartego w dniu 11.05.2016 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1758K
2016 3753 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.6.1.2016 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 maja 2016r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1814K - ul. Starowiejska w Osieku
2016 3749 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.7.1.2016 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 maja 2016r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1758K - ul. Główna w Osieku
2015 6071 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.6.8.1.2015 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1814K
2014 5569 2014-10-08 Porozumienie Porozumienie Nr V/95/PT/2398/14 Wójta Gminy Osiek; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia gminie Osiek zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. "Organizacja Dożynek Wojewódzkich 2014" i przekazania na ten cel środków finansowych w formie dotacji celowej
2014 3779 2014-07-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Osiek; Wójta Gminy Porąbka z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania, organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym
2012 4078 2012-08-23 Aneks Aneks Starosty Oświęcimskiego; Wójta Gminy Osiek z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia przez Starostę Oświęcimskiego wykonywania zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych na terenie gminy Osiek
2010 2551 2010-07-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Wójta Gminy Osiek z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących stawek czynszowych