Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 15

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4497 2019-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.5.2019.VIII Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Salem” w Oświęcimiu w roku 2019
2018 8819 2018-12-18 Porozumienie Porozumienie Nr OR.o.031.13.2018.VIII Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2018
2018 6771 2018-10-08 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Miedźna; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim, jako Organizatorowi, zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze Gmin: Oświęcim, Chełmek, Brzeszcze, Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec oraz Miedźna na terenie miejscowości Wola
2018 4563 2018-06-28 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.6.2018.VIII Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2018
2018 2513 2018-03-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Miedźna; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim, jako Organizatorowi, zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze Gmin: Oświęcim, Chełmek, Brzeszcze, Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec oraz Miedźna na terenie miejscowości Wola
2018 1006 2018-02-07 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Oświęcim; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 listopada 2017 r. do porozumienia Nr 22/SIR/2017 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przekazania zarządu nad odcinkami DP nr 1879K ul. Grunwaldzka w Babicach oraz DP nr 1866K ul. Suskiego we Włosienicy
2017 8613 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr OR-O.031.21.2017.VIII Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2017
2017 7547 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Oświęcim; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawie przekazania zarządzania odcinkami dróg powiatowych nr 1879K ul. Grunwaldzka w Babicach oraz nr 1866K ul. Suskiego we Włosienicy
2017 3377 2017-05-10 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.12.2017.VIII Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2017
2016 6490 2016-11-15 Porozumienie Porozumienie Nr OR-O.031.13.2016.VIII Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2016r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2016
2014 7001 2014-12-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OR-o.031.25.2014.VIII Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Oświęcim, jako Organizatorowi, zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich
2014 3140 2014-06-09 Aneks Aneks nr 3 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 20 maja 2014r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Gminą Oświęcim
2013 7944 2013-12-31 Aneks Aneks Nr 2 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 13 listopada 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Gminą Oświęcim
2013 3329 2013-05-07 Aneks Aneks Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 17 kwietnia 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Gminą Oświęcim
2012 3336 2012-07-13 Porozumienie Porozumienie Ministra Administracji i Cyfryzacji; Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 18 maja 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015”