Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 15

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5501 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 15 marca 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Niedźwiedź reprezentowaną przez: Wójta Gminy Niedźwiedź - Rafał Rusnak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Niedźwiedź - Sylwii Smreczak
2019 5498 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 15 marca 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Niedźwiedź reprezentowaną przez: Wójt Gminy Niedźwiedź - Rafał Rusnak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Niedźwiedź Sylwii Smreczak
2018 2995 2018-04-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 23 marca 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Niedźwiedź reprezentowaną przez: Wójta Gminy Niedźwiedź - Janusza Potaczka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Niedźwiedź - Sylwii Smreczak
2018 2994 2018-04-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 23 marca 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Niedźwiedź reprezentowaną przez: Wójta Gminy Niedźwiedź - Janusza Potaczka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Niedźwiedź - Sylwii Smreczak
2018 2177 2018-03-22 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Wójta Gminy Dobra; Wójta Gminy Kamienica; Wójta Gminy Mszana Dolna; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 19 stycznia 2018 r. do Umowy Partnerskiej nr 1/2017 zawartej w dniu 3.10.2017 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Montaż OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej.” finansowanego ze środków parterów oraz środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2176 2018-03-22 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Wójta Gminy Dobra; Wójta Gminy Kamienica; Wójta Gminy Mszana Dolna; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 28 listopada 2017 r. do Umowy Partnerskiej Nr 1/2017 zawartej w dniu 3.10.2017 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Montaż OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej.” finansowanego ze środków parterów oraz środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 6673 2017-10-30 Umowa partnerstwa Umowa partnerstwa Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Wójta Gminy Dobra; Wójta Gminy Kamienica; Wójta Gminy Mszana Dolna; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 3 października 2017 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Montaż OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej.” finansowanego ze środków parterów oraz środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 5623 2017-09-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 4 sierpnia 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta - Jerzego Gwiżdża a Gminą Niedźwiedź reprezentowaną przez: Wójta Gminy Niedźwiedź - Janusza Potaczka przy kontrasygnacie p.p Kierownika Referatu Finansowo Księgowo Podatkowego - Danuty Zając
2017 2640 2017-04-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Niedźwiedź i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2016 2610 2016-04-20 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 10.03.2016 r. do 31.12.2016 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Niedźwiedź znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2016 1820 2016-03-17 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie powierzenia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Niedźwiedź dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2015 8306 2015-12-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1 Burmistrza Miasta Limanowa; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia Miastu Limanowa przez Gminę Niedźwiedź realizacji zadania publicznego, jakim jest objęcie mieszkańców, osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Niedźwiedź opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej oraz ustalenia zasad kierowania mieszkańców gminy do tej jednostki
2015 3803 2015-06-25 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 27 kwietnia 2015r. do POROZUMIENIA nr 1/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. zawarty w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Niedźwiedź reprezentowaną przez: Wójta Gminy Niedźwiedź - Janusza Potaczka przy kontrasygnacie p.o. Kierownika Referatu Finansowo Księgowo Podatkowego - Danuty Zając
2015 3802 2015-06-25 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 24 lutego 2015r. zawarte w dniu 24 lutego 2015 r. w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Niedźwiedź reprezentowaną przez: Wójta Gminy Niedźwiedź - Janusza Potaczka przy kontrasygnacie p.o. Kierownika Referatu Budżetu i Podatków - Danuty Zając.
2013 4942 2013-08-05 Porozumienie Porozumienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie utworzenie i prowadzenie przez Gminę z dniem 1 września 2013 r. szkoły muzycznej I stopnia w Niedźwiedziu