Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 22

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2592 2019-04-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Nawojowa z dnia 18 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2018 r.
2019 2482 2019-03-27 Informacja Informacja Nr IRB.7113.1.2019 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 15 marca 2019 r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2018 położonych na obszarze Gminy Nawojowa
2018 1649 2018-03-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Nawojowa z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2017 r.
2017 2107 2017-03-28 Zarządzenie Zarządzenie Nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2016 r.
2017 1725 2017-03-06 Zestawienie Zestawienie Nr IRB.7113.1.2017 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 7 lutego 2017 r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2016
2016 1939 2016-03-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 0050.24.2016 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2015 r.
2016 1028 2016-02-08 Zestawienie Zestawienie Nr IRB.7113.1.2016 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 5 lutego 2016r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015
2015 2778 2015-05-07 Zarządzenie Zarządzenie Nr 0050.25.2015 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 6 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2014 r.
2015 1591 2015-03-23 Zestawienie Zestawienie Nr IRB.7113.1.2015 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 10 marca 2015r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2014
2014 2463 2014-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.28 2014 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2013 r.
2014 1776 2014-03-25 Informacja Informacja nr IRB.7114.1.2014 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 18 marca 2014r. dotycząca czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2013
2013 7673 2013-12-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.1.2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Nawojowa z dnia 21 października 2013r. w sprawie przejęcia przez Miasto Nowy Sącz zadań z zakresu objęcia wychowaniem przedszkolnym, niepełnosprawnego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Nawojowa, uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola Specjalnego Nr 11, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz.
2013 3971 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.21.2013 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2012r
2013 1463 2013-02-15 Informacja Informacja nr IRB.7113.1.2013 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 14 lutego 2013r. dotycząca czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2012
2012 6842 2012-12-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.1.2012 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2012r. w sprawie przejęcia przez Miasto Nowy Sącz zadań z zakresu objęcia wychowaniem przedszkolnym niepełnosprawnego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Nawojowa, uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola Specjalnego Nr 11 dla którego organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz
2012 3619 2012-07-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Krynicy-Zdroju; Wójta Gminy Nawojowa z dnia 27 czerwca 2012r. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Nawojowa opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Krynicy-Zdroju przy ul. Źródlanej 59, 33-380 Krynica-Zdrój
2012 2373 2012-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/12 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2011r
2012 606 2012-02-10 Informacja Informacja nr GGL.7113.1.2012 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 30 stycznia 2012r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2011
2011 2812 2011-07-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Nawojowa
2011 2194 2011-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/11 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2010r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Nawojowa według stanu na dzień 31 grudnia 2010r.
2011 727 2011-02-25 Informacja Informacja nr GGL.7113.1.2011 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 14 lutego 2011r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2010
2010 2077 2010-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/10 Wójta Gminy Nawojowa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nawojowa za 2009 r.