Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 17

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5504 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 15 maja 2019 r. pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ludomira Handzla - Prezydenta Miasta Nowego Sącza zwanym dalej „Miastem" a Gminą Mszana Dolna reprezentowaną przez: Bolesława Żabę - Wójta Gminy Mszana Dolna, przy kontrasygnacie Moniki Marszalik - Skarbnika Gminy zwanych dalej „Gminą"
2019 5499 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 15 maja 2019 r. pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ludomira Handzla - Prezydenta Miasta Nowego Sącza zwanym dalej „Miastem" a Gminą Mszana Dolna reprezentowaną przez: Bolesława Żabę - Wójta Gminy Mszana Dolna, przy kontrasygnacie Moniki Marszalik - Skarbnika Gminy zwanych dalej „Gminą"
2018 3392 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 12 kwietnia 2018 r. Pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka zwanym dalej „Miastem" a Gminę Mszana Dolna reprezentowaną przez: Bolesława Żabę - Wójta Gminy Mszana Dolna, przy kontrasygnacie Moniki Marszalik - Skarbnika Gminy zwanych dalej „Gminą"
2018 3391 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 12 kwietnia 2018 r. Pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka zwanym dalej „Miastem'' a Gminą Mszana Dolna reprezentowaną przez: Bolesława Żabę - Wójta Gminy Mszana Dolna, przy kontrasygnacie Moniki Marszalik - Skarbnika Gminy zwanych dalej „Gminą"
2018 2177 2018-03-22 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Wójta Gminy Dobra; Wójta Gminy Kamienica; Wójta Gminy Mszana Dolna; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 19 stycznia 2018 r. do Umowy Partnerskiej nr 1/2017 zawartej w dniu 3.10.2017 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Montaż OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej.” finansowanego ze środków parterów oraz środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2176 2018-03-22 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Wójta Gminy Dobra; Wójta Gminy Kamienica; Wójta Gminy Mszana Dolna; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 28 listopada 2017 r. do Umowy Partnerskiej Nr 1/2017 zawartej w dniu 3.10.2017 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Montaż OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej.” finansowanego ze środków parterów oraz środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 660 2018-01-19 Porozumienie Porozumienie Nr 5/2018 Wójta Gminy Mszana Dolna; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzania przez Gminę Mszana Dolna Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Mszana Dolna przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach
2017 6673 2017-10-30 Umowa partnerstwa Umowa partnerstwa Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Wójta Gminy Dobra; Wójta Gminy Kamienica; Wójta Gminy Mszana Dolna; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 3 października 2017 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Montaż OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej.” finansowanego ze środków parterów oraz środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 5198 2017-08-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 3 lipca 2017 r. pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Jerzego Gwiżdża - Zastępcę Prezydenta zwanym dalej „Miastem" a Gminą Mszana Dolna reprezentowaną przez: Bolesława Żabę - Wójta Gminy Mszana Dolna, ' przy kontrasygnacie Moniki Marszalik - Skarbnika Gminy zwanych dalej „Gminą"
2017 5197 2017-08-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 3 lipca 2017 r. zawarte w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Jerzego Gwiżdża - Zastępcę Prezydenta zwanym dalej „Miastem" a Gminą Mszana Dolna reprezentowaną przez: Bolesława Żabę - Wójta Gminy Mszana Dolna, przy kontrasygnacie Moniki Marszalik - Skarbnika Gminy zwanych dalej „Gminą"
2016 7939 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/94/TK/16 Wójta Gminy Mszana Dolna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 odc. 010 km 1+984,00 - 2+052,10 oraz 2+090,3 - 2+173,60 w m. Kasina Wielka przez budowę zatok autobusowej przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW 964 skrzyżowanie z DG w kierunku PKP i wyciągu śnieżnica w m. Kasina Wielka”
2016 3160 2016-05-23 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sadecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Mszana Dolna dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 19.04.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 3159 2016-05-23 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 19.04.2016 r. do 31.12.2016 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hotelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Mszana Dolna znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2016 2156 2016-04-04 Porozumienie Porozumienie Nr 5/2016 Wójta Gminy Mszana Dolna; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie powierzania przez Gminę Mszana Dolna Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy Mszana Dolna przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach
2015 8474 2015-12-31 Porozumienie Porozumienie Nr GKRPA/2015/SOIK-DONON Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 11 marca 2015r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Mszana Dolna dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2015 8473 2015-12-31 Porozumienie Porozumienie Nr GKRPA/2015/SOIK- Hostel Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2015 3708 2015-06-17 Informacja Informacja Nr 1/2015 Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Mszana Dolna