Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 15

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2655 2019-04-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 marca 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ludomira Handzla a Gminą Moszczenica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Jerzy Wałęga przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moszczenica - Jolanta Bielewicz
2018 8015 2018-11-27 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Biecza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Moszczenica oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki
2018 1296 2018-02-20 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Moszczenica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Jerzy Wałęga przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jolanta Bielewicz
2018 356 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Gorlice; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 11 maja 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 30.09.2016 r. na wspólną realizację zadania zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej Miasta Gorlice dla Gminy Gorlice oraz Gminy Moszczenica
2018 355 2018-01-11 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gorlice; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2016 r. w sprawie realizacji zadania dotyczące zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej Miasta Gorlice dla Gminy Gorlice oraz Gminy Moszczenica
2017 1227 2017-02-16 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2016 Burmistrza Biecza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Moszczenica oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki
2017 1007 2017-02-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 stycznia 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Moszczenica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Jerzy Wałęga przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jolanta Bielewicz
2016 1365 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszard Nowak a Gminą Moszczenica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Jerzy Wałęga przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jolanta Bielewicz
2016 1364 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Moszczenica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Jerzy Wałęga przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jolanta Bielewicz
2015 3208 2015-05-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 maja 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica
2015 1574 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Nr 17/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1571 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Nr 16/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1567 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Nr 15/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2013 7675 2013-12-18 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica
2013 4174 2013-06-25 Aneks Aneks Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 czerwca 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica, zawartego w dniu 20 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim a Gminą Moszczenica, reprezentowaną przez Wójta Gminy Moszczenica Pana Jerzego Wałęgę