Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 22

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3524 2019-04-29 Aneks Aneks Nr 25 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Mogilany z siedzibą w Mogilanach, ul. Rynek 2, reprezentowaną przez: Piotra Piotrowskiego – Wójta Gminy Mogilany zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 1676 2019-03-04 Aneks Aneks Nr 24 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 7 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Mogilany z siedzibą w Mogilanach, ul. Rynek 2, reprezentowaną przez: Piotra Piotrowskiego – Wójta Gminy Mogilany zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2018 7922 2018-11-21 Aneks Aneks Nr 23 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Mogilany z siedzibą w Mogilanach, ul. Rynek 2, reprezentowaną przez: Piotra Piotrowskiego – Wójta Gminy Mogilany zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 3342 2018-04-26 Aneks Aneks Nr 22 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Mogilany z siedzibą w Mogilanach, ul. Rynek 2, reprezentowaną przez: Piotra Piotrowskiego – Wójta Gminy Mogilany zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 2190 2018-03-22 Aneks Aneks Nr 21 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 1895 2017-03-14 Aneks Aneks Nr 19 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 5975 2016-10-25 Aneks Aneks Nr 18 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 26 września 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3037 2016-05-12 Aneks Aneks Nr 17 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 8 marca 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 2142 2016-04-04 Aneks Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Mogilany z siedzibą w Mogilanach, ul. Rynek 2, reprezentowaną przez: Piotra Piotrowskiego – Wójta Gminy Mogilany zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2015 7084 2015-12-01 Aneks Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 16 października 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 5503 2015-09-24 Aneks Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 4965 2015-08-26 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 2599 2015-04-28 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2014 7036 2014-12-08 Aneks Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowegow zakresie i na zasadach określonych w porozumieniu
2014 4531 2014-08-14 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 28 lipca 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007)
2014 4520 2014-08-14 Aneks Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2014 1606 2014-03-17 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 3 lutego 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007)
2012 6082 2012-11-16 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 29 października 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007) w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 4403 2012-09-11 Porozumienie Porozumienie nr V/7/IK/101/12 Burmistrza Gminy Słomniki; Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce; Wójta Gminy Michałowice; Wójta Gminy Mogilany; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej.
2012 4094 2012-08-24 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 21 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007)
2012 3622 2012-07-24 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007) w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2010 2930 2010-08-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 35/10 Wójta Gminy Mogilany z dnia 16 marca 2010r. sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mogilany za 2009 rok.