Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 14

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5943 2019-08-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Iwanowice; Wójta Gminy Michałowice z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowej numeracji porządkowej budynków
2019 1755 2019-03-05 Aneks Aneks Nr 21 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 7 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/250/ZDiT/12/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Michałowice z siedzibą w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, reprezentowaną przez: Antoniego Rumian – Wójta Gminy Michałowice, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2018 4431 2018-06-21 Aneks Aneks Nr 18 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Michałowice z siedzibą w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, reprezentowaną przez: Antoniego Rumian – Wójta Gminy Michałowice, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 4281 2018-06-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Iwanowice; Wójta Gminy Michałowice z dnia 7 marca 2018 r. zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Iwanowice i Gminą Michałowice w zakresie wprowadzenia wspólnej numeracji porządkowej budynków zlokalizowanych przy ulicy Pod Sosną
2018 3846 2018-05-24 Aneks Aneks Nr 17 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Michałowice z siedzibą w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, reprezentowaną przez: Antoniego Rumian – Wójta Gminy Michałowice, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2017 1892 2017-03-14 Aneks Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 817 2017-01-27 Aneks Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 6092 2016-11-02 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3086 2016-05-16 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 2598 2015-04-28 Aneks Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gmin Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach transportu zbiorowego
2013 2818 2013-04-10 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/250/ZDiT/12/2007)
2012 4403 2012-09-11 Porozumienie Porozumienie nr V/7/IK/101/12 Burmistrza Gminy Słomniki; Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce; Wójta Gminy Michałowice; Wójta Gminy Mogilany; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej.
2012 3621 2012-07-24 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/250/ZDiT/12/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 3586 2012-07-23 Porozumienie Porozumienie nr DIS. 7041-6/10 Wójta Gminy Michałowice; Wójta Gminy Zielonki z dnia 17 maja 2012r. w sprawie przekazania zadania publicznego w zakresie opracowania projektu,pełnienia funkcji inwestora i budowy publicznej drogi gminnej, a po jej wybudowaniu zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą gminną na terenie gminy Michałowice