Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 7404 2018-10-31 Porozumienie Porozumienie Nr 3 Wójta Gminy Mędrzechów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Marii Sztorc - Skarbnika Powiatu zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Mędrzechów reprezentowaną przez Krzysztofa Korca - Wójta Gminy Mędrzechów, przy kontrasygnacie Kazimiery Klimaj - Skarbnika Gminy, zwanym dalej Przejmującym.
2017 6608 2017-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr 3 Wójta Gminy Mędrzechów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
2016 6170 2016-11-03 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mędrzechów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
2015 6134 2015-10-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mędrzechów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gmina Mędrzechów reprezentowaną przez Krzysztofa Korca - Wójta Gminy Mędrzechów, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Kazimiery Klimaj, zwanym dalej Przejmujacym.
2014 6856 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mędrzechów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2014r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na obszarze gminy Mędrzechów
2013 6372 2013-11-07 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Mędrzechów; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających na obszarze gminy Mędrzechów