Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 27

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3523 2019-04-29 Aneks Aneks Nr 23 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 7 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/244/ZDiT/6/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Liszki z siedzibą w Liszkach, Liszki 230, reprezentowaną przez: Pawła Miś – Wójta Gminy Liszki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 1580 2019-02-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Zabierzów realizacji zadania publicznego pod nazwą „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w celu pobudzania jego psychoruchowego i społecznego rozwoju, w stosunku do dzieci zamieszkałych na terenie gminy Liszki
2019 1579 2019-02-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie prowadzenia opieki psychologiczno- pedagogicznej nad dziećmi w wieku 0- 6 lat zamieszkałymi na terenie gmin Liszki i Zabierzów oraz uczniami uczęszczającymi do szkół na terenie gmin Liszki i Zabierzów
2019 487 2019-01-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 2/2019 Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Liszki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2018 7354 2018-10-30 Aneks Aneks Nr 22 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Liszki z siedzibą w Liszkach, Liszki 230, reprezentowaną przez: Pawła Miś – Wójta Gminy Liszki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 6696 2018-10-05 Aneks Aneks Nr 20 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2018 5259 2018-07-20 Aneks Aneks Nr 19 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Liszki z siedzibą w Liszkach, Liszki 230, reprezentowaną przez: Pawła Miś – Wójta Gminy Liszki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 2858 2018-04-09 Aneks Aneks Nr 18 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Liszki z siedzibą w Liszkach, Liszki 230, reprezentowaną przez: Pawła Miś – Wójta Gminy Liszki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 1390 2018-02-26 Porozumienie Porozumienie Nr V/244/TS/3649/17 Wójta Gminy Liszki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. Powierzenie Gminie Liszki realizacji zadania własnego dotyczącego działań z zakresu rozwoju potencjału turystycznego Województwa poprzez utrzymanie jednostki pływającej oraz zapewnienie przeprawy na Wiśle pomiędzy Piekarami a Tyńcem w 2018 roku
2018 676 2018-01-19 Informacja Informacja Wójta Gminy Liszki z dnia 21 sierpnia 2017 r. z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku
2018 428 2018-01-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 2/2018 Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Liszki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2018 279 2018-01-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pod nazwą „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”
2018 278 2018-01-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie prowadzenia opieki psychologiczno- pedagogicznej nad dziećmi w wieku 0 - 6 lat zamieszkałymi na terenie gmin Liszki i Zabierzów oraz uczniami uczęszczającymi do szkół na terenie gmin Liszki i Zabierzów
2017 6717 2017-10-31 Porozumienie Porozumienie Nr V/70/TS/1042/17 Wójta Gminy Liszki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2017 r. Powierzenie Gminie Liszki zadania własnego Województwa Małopolskiego dotyczącego działań z zakresu rozwoju potencjału turystycznego Województwa Małopolskiego poprzez odtworzenie przeprawy promowej na Wiśle pomiędzy Piekarami a Tyńcem
2017 4313 2017-07-03 Aneks Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Liszki z siedzibą w Liszkach, Liszki 230, reprezentowaną przez: Pawła Miś – Wójta Gminy Liszki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2017 3182 2017-05-08 Aneks Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 88 2017-01-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 2/2017 Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Liszki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
2016 7790 2016-12-16 Aneks Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 20 października 2016 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 6253 2016-11-04 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 14 września 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 1800 2016-03-16 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 437 2016-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Liszki
2015 8207 2015-12-16 Aneks Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 15 października 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 2507 2015-04-23 Aneks Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia Przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2014 1615 2014-03-17 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 20 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/244/ZDiT/6/2007)
2014 79 2014-01-07 Porozumienie Porozumienie nr GOPS.SP.072.2.1.2014 Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Liszki
2013 1028 2013-01-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2013 Wójta Gminy Liszki; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie współdziałania w realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Liszki
2012 3752 2012-07-27 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/244/ZDiT/6/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu