Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 24

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3217 2019-04-17 Porozumienie Porozumienie Nr 13.2019 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2019 3216 2019-04-17 Porozumienie Porozumienie Nr 12.2019 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2019 865 2019-01-29 Aneks Aneks Nr 2.2019 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w Starych Żukowicach
2018 3805 2018-05-19 Porozumienie Porozumienie Nr 16.2018 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2018 3804 2018-05-19 Porozumienie Porozumienie Nr 15.2018 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych
2018 2795 2018-04-06 Aneks Aneks Nr 2 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 06.04.2017 r., Nr X/26/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Lisia Góra wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika nr 984 na odcinku 020 w km 0+000,00 – 0+130,00”
2018 340 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 06.04.2017 r., Nr X/26/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Lisia Góra wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika nr 984 na odcinku 020 w km 0+000,00 – 0+130,00”
2017 6497 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/26/TK/17 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Lisia Góra zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 984 na odcinku 020 km 0+000,00+0+130,00"
2017 4292 2017-06-29 Porozumienie Porozumienie Nr 11.2017 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2017 4291 2017-06-29 Porozumienie Porozumienie Nr 10.2017 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych
2017 4290 2017-06-29 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. Aneks do Porozumienia nr 5.2017 z dnia 4 kwietnia 2017
2017 2579 2017-04-07 Porozumienie Porozumienie Nr 5.2017 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż dróg powiatowych
2016 5973 2016-10-25 Aneks Aneks Nr 1 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 19 października 2016r. do porozumienia z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegające na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla 20 dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego począwszy od 1 września 2016 roku
2016 4979 2016-09-02 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegające na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla 20 dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego począwszy od 1 września 2016 roku
2016 4847 2016-08-23 Porozumienie Porozumienie Nr 23.2016 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie remontu chodnika wzdłuż dróg powiatowych
2016 4373 2016-07-18 Porozumienie Porozumienie Nr 18.2016 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2016 4372 2016-07-18 Porozumienie Porozumienie Nr 17.2016 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2015 4762 2015-08-04 Porozumienie Porozumienie Nr 21.2015 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 1 lipca 2015r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Lisia Góra w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 6495 2014-11-17 Porozumienie Porozumienie Nr 32.2014 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 5927 2014-10-22 Porozumienie Porozumienie Nr 27.2014 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 października 2014r. w sprawie przekazania Gminie do realizacji zadania pn.: 1. Budowa chodnika w miejscowosci Lisia Góra i Smigno wzdłuż drogi powiatowej nr 1402K oraz opracowania projektu budowy chodnika w miejscowosci Łukowa wzdłuż drogi powiatowej nr 1341K
2013 5051 2013-08-08 Porozumienie Porozumienie nr 31.2013 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie budowy chodników wzdłuz dróg powiatowych nr 1371K relacji Tarnów - Wałki - Stare Żukowice w m. Stare Żukowice oraz 1375K relacji Tarnów - Zaczarnie -Stare Żukowice oraz 1323K relacji Czarkówka - Radgoszcz - Luszowice -Lipiny - Tarnów w miejscowości Śmigno i Breń
2013 2248 2013-03-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2013 Wójta Gminy Lisia Góra; Wójta Gminy Tarnów z dnia 1 lutego 2013r. realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu poradnictwa prawnego dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Lisia Góra dotkniętych przemocą w rodzinie
2012 5118 2012-10-17 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Lisia Góra z dnia 3 września 2012r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Gminą Lisia Góra reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Stanisława Wolaka przy udziale Skarbnika Gminy Pani Stanisławy Uchwat w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty
2012 4462 2012-09-12 Porozumienie Porozumienie nr 19.2012 Wójta Gminy Lisia Góra; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1323K relacji Czarkówka - Radgoszcz - Luszowice-Lipiny-Tarnów w miejscowości Breń.