Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 9

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4017 2019-05-20 Aneks Aneks Wójta Gminy Lipnica Wielka; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 7 maja 2019 r. do Porozumienia zawartego w dniu 24.01.2008 r. r. pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Lipnica Wielka w sprawie: wyrażenia zgody przez Powiat Nowotarski na założenie i prowadzenie publicznej szkoły ponadgimnzjalnej typu technikum o czteroletnim okresie nauczania przez Gminę Lipnica Wielka
2018 1714 2018-03-08 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2018 Wójta Gminy Lipnica Wielka; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Gminę Lipnica Wielka publicznej szkoły ponadpodstawowej – Branżowej Szkoły I stopnia
2017 5862 2017-09-20 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2017 Wójta Gminy Jabłonka; Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 13 września 2017 r. w sprawie opracowania dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania w ramach działania 4.1. Rozwój Infrastruktury Produkcji Energii ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych
2017 5238 2017-08-10 Porozumienie Porozumienie Nr 1/08/2017 Wójta Gminy Jabłonka; Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem oraz Gimnazjum Integracyjnego SPSK im. Jana Pawła II w Czerwiennem, w roku szkolnym 2017/2018
2015 6371 2015-11-05 Porozumienie Porozumienie Nr 1/09/2015 Wójta Gminy Jabłonka; Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 19 października 2015r. w sprawie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem oraz Gimnazjum Integracyjnego SPSK im. Jana Pawła II w Czerwiennem, w roku szkolnym 2015/2016.
2012 4333 2012-09-06 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Wójta Gminy Jabłonka; Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie przekazania przez Gminę Lipnica Wielka, Gminie Jabłonka realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Lipnica Wielka bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem oraz Gimnazjum Integracyjnego SPSK im. Jana Pawła II w Czerwiennem, w roku szkolnym 2012/2013
2011 7262 2011-12-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Wójta Gminy Jabłonka; Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 października 2011r. W dniu 27 października 2011r., w Jabłonce, pomiędzy Gminą Jabłonka reprezentowaną przez Wójta Gminy Jabłonka - Pana Antoniego Karlaka, a Gminą Lipnica Wielka reprezentowaną przez Wójta Gminy Lipnica Wielka - Pana Bogusława Jazowskiego,
2011 5267 2011-11-09 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zapewnienia uczniom niepełnopsprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem oraz Gimnazjum Integracyjnego SPSK im. Jana Pawła II w Czerwiennem, w roku szkolnym 2011/2012.
2011 5268 2011-11-09 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 19 października 2011r. w sprawie do porozumienia z dnia 08 sierpnia 2011 roku w sprawie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem oraz Gimnazjum Integracyjnego SPSK im. Jana Pawła II w Czerwiennem, w roku szkolnym 2011/2012 pomiędzy: Gminą Jabłonka reprezentowaną przez Wójta Gminy- Pana Antoniego Karlak i Gminą Lipnica Wielka reprezentowaną przez Wójta Gminy – Pana Bogusława Jazowski