Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 14

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2245 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 16 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Lipinki reprezentowaną przez: Wójta Gminy Lipinki - Czesława Rakoczego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lipinki - Anny Knapik-Jurasz
2018 1287 2018-02-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 25 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ryszarda Nowaka a Gminą Lipinki reprezentowaną przez: Wójta Gminy Lipinki - Czesława Rakoczego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lipinki Anny Knapik-Jurasz
2018 1286 2018-02-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 25 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ryszarda Nowaka a Gminą Lipinki reprezentowaną przez: Wójta Gminy Lipinki - Czesława Rakoczego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lipinki Anny Knapik-Jurasz
2018 1185 2018-02-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Gorlice; Wójta Gminy Lipinki z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego
2017 4177 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Lipinki znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2017 2881 2017-04-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Lipinki i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2016 1789 2016-03-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Lipinki reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Czesława Rakoczego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Stanisławy Liana
2016 1788 2016-03-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte  pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Lipinki reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Czesława Rakoczego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Stanisławy Liana
2015 5323 2015-09-10 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 stycznia 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka a Gminą Lipinki reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Czesław Rakoczy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Stanisławę Liana.
2015 5322 2015-09-10 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 stycznia 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka a Gminą Lipinki reprezentowaną przez: Wójta Gminy Lipinki – Czesław Rakoczy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Stanisławę Liana
2013 4464 2013-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Lipinki z dnia 25 marca 2013r. z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 1033 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lipinki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Lipinki wykonania zadania własnego Województwa Małopolskiego pn.: „Budowa chodnika w ciągu DW 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w m. Kryg”
2012 3330 2012-07-13 Aneks Aneks nr 1/2012 Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Lipinki z dnia 29 czerwca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Lipinki, zawartego w dniu 15 maja 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Lipinki, reprezentowaną przez Wójta Gminy Lipinki, Pana Czesława Rakoczego
2010 3558 2010-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/10 Wójta Gminy Lipinki z dnia 18 marca 2010r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.