Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 15

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5507 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Limanowa z dnia 1 marca 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Limanowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy Limanowa - mgr Jana Skrzekuta przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Limanowa Marcina Matrasa
2019 3931 2019-05-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Limanowa z dnia 26 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2018 r.
2018 3389 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Limanowa z dnia 19 marca 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Limanowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy Limanowa - Władysława Pazdana przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Limanowa Marcina Matrasa
2018 2967 2018-04-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Limanowa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Limanowa
2018 207 2018-01-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Limanowa z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Limanowa
2017 4295 2017-06-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Limanowa z dnia 17 lutego 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza- Ryszarda Nowaka a Gminą Limanowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy Limanowa - Władysława Pazdana
2016 2070 2016-03-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Limanowa z dnia 3 lutego 2016r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta – Ryszarda Nowaka a Gminą Limanowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy Limanowa - Władysława Pazdana przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marcina Matrasa zwanych dalej „ Zleceniodawcą"
2016 2069 2016-03-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Limanowa z dnia 3 lutego 2016r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta – Ryszarda Nowaka a Gminą Limanowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy Limanowa - Władysława Pazdana przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marcina Matrasa zwanych dalej „ Zleceniodawcą''
2015 7181 2015-12-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Limanowa z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Limanowa
2015 4608 2015-07-24 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Limanowa z dnia 9 kwietnia 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Limanowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy Limanowa – Władysława Pazdana przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marcina Matrasa zwanych dalej "Zleceniodawcą”
2015 1572 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Limanowa z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2013 6265 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Limanowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Limanowa wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy DW 965 Zielona - Bochnia - Limanowa w m. Młynne odc.220 km 2+127,20 - odc. 230 km 0+900 oraz odc. 230 km 1+389,00 - 1+674,60”
2013 3558 2013-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2013 Wójta Gminy Limanowa z dnia 27 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2012 r.
2013 2928 2013-04-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Limanowa; Wójta Gminy Limanowa z dnia 19 marca 2013r. w sprawie korzystania przez mieszkańców Miasta Limanowa z Punktu Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocy w Rodzinie w 2013 r.
2011 7028 2011-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Limanowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2010 r.