Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 4669 2016-08-04 Aneks Aneks Nr 1/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Laskowa z dnia 21 czerwca 2016r. do porozumienia z dnia 30 maja 2016 roku zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Laskowa reprezentowaną przez Wójta Gminy Laskowa - Czesława Stanisławczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Krystyny Górka w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dziale Opieki Nad Osobom Nietrzeźwym, na rzecz osób zatrzymanych na terenie gminy Laskowa i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 1.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 3754 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Laskowa z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośródek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Laskowa i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
2015 3304 2015-05-29 Porozumienie Porozumienie Nr OSO.8141.32.2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Laskowa z dnia 29 kwietnia 2015r. zawarte w Laskowej pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta – Ryszarda Nowaka Przy udziale Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Czesława Baranieckiego , zwanych dalej ,,Wykonawcą” a Gminą Laskowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Czesława Stanisławczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Krystyny Górka zwanych dalej ,,Zleceniodawcą’’
2015 477 2015-01-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Laskowa; Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego jakim jest objęcie mieszkańców, osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Łososina Dolna opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom samopomocy w Ujanowicach oraz ustalenie zasad kierowania mieszkańców gminy do tej jednostki
2015 476 2015-01-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Iwkowa; Wójta Gminy Laskowa z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia zadania publicznego jakim jest objęcie mieszkańców, osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Iwkowa opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom samopomocy w Ujanowicach
2011 7374 2011-12-30 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Laskowa z dnia 16 grudnia 2011r.