Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 13

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4746 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Lanckorona z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2018 5568 2018-08-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lanckorona; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Lanckorona wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie projektu technicznego na przebudowę dróg wraz z budową i przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1728K Izdebnik - Lanckorona - Brody na odcinku 0+000 - 0+350 i 2+595 - 2+820 oraz drogi powiatowej nr 1727K Jastrzębia - Kopań - Lanckorona - Jastrzębia na odcinku 0+000 - 0+545
2018 4521 2018-06-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr I/2017 Wójta Gminy Lanckorona z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wykonania BUDŻETU GMINY LANCKORONA za 2017 r.
2018 2345 2018-03-27 Aneks Aneks Wójta Gminy Lanckorona; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 22 marca 2018 r. Powiatu Wadowickiego i Gminy Lanckorona do porozumienia SON.031.29.2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Lanckorona wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2017 9146 2017-12-29 Aneks Aneks Wójta Gminy Lanckorona; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2017 r. Powiatu Wadowickiego i Gminy Lanckorona do porozumienia SON.031.29.2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Lanckorona wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2017 5838 2017-09-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2017 Wójta Gminy Lanckorona z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2016 r.
2017 4747 2017-07-13 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lanckorona; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Lanckorona wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie projektu technicznego na przebudowę dróg wraz z budową i przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1728K Izdebnik - Lanckorona - Brody na odcinku 0+000 - 0+350 i 2+595 - 2+820 oraz drogi powiatowej nr 1727K Jastrzębia - Kopań - Lanckorona - Jastrzębia na odcinku 0+000 - 0+545
2016 5325 2016-09-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2016 Wójta Gminy Lanckorona z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2015 r.
2015 4617 2015-07-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2015 Wójta Gminy Lanckorona z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2014 r.
2014 5319 2014-09-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2014 Wójta Gminy Lanckorona z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2013 r.
2013 4698 2013-07-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Wójta Gminy Lanckorona z dnia 25 marca 2013r. Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU GMINY LANCKORONA za 2012 r.
2013 584 2013-01-15 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Lanckorona z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie rozwiązania POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO NR OR.031.1.2011  zawartego w dniu 25 lipca 2011r.  w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Lanckorona w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Lanckorona doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2011 3677 2011-08-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr Or.031.1.2011 Wójta Gminy Lanckorona z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Lanckorona w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Lanckorona doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej